Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Råsie Sigvardsson-Berbres (fotograf )

Råsie Sigvardsson-Berbres

Varför ska väljarna rösta på dig?

En aktiv kvinna med erfarenhet av livet! Vill lyfta de mjuka frågorna och de utsatta människorna, och öka tryggheten i Sverige!

Presentera dig själv

66- årig kvinna, aktiv för KD i Bollnäs Kommun. Barn och barnbarn som är viktiga och gör nu till sommaren i pension. Önskar att hela Sverige ska fungera för alla!

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

———

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, M, SD och L

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Råsie Sigvardsson-Berbres

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: En viss vinst måste man ha, även som friskola. Men en överdriven vinst ska inte finnas, ska återinvesteras i skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Extra viktig En självklarhet för att skapa trygghet!

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Extra viktig Nya företag har skapats via RUT. Dumheter att ta bort detta!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Extra viktig Vi ska ha kvar 1%- målet i Sverige. Vi har råd med detta och detta är ett moraliskt ansvar ifrån vår sida.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Något måste göras åt bränslepriser, antingen sänka priset ( det bästa) eller sänka skatten rejält!’

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Vore dumt att ” sätta människor i sjön” och kanske konkurser etc.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Extra viktig En självklarhet, då föräldrarna vet hur deras ekonomiska situation ser ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Extra viktig En jämlik sjukvård för alla i Sverige, oberoende var du bor!

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Råsie Sigvardsson-Berbres: Extra viktig Allt för tryggheten i Sverige och att spränga de kriminella gängen!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Råsie Sigvardsson-Berbress val:

  • Lag och ordning
  • Pensioner
  • Sjukvården