Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Sohlborg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag företräder de vanliga människan. De som försöker göra sitt bästa för att bidra till samhället. Jag vill att alla ska kunna utvecklas till just de individer de är ämnade att vara. Alla ska ha rätt till skola, vård och omsorg utifrån sina behov. Alla ska ha rätten att älska den de älskar. Alla ska ha rätt till bostad. Ett samhälle mäts utifrån hur det tar hand om de som har det svårast.

Presentera dig själv

Nybliven pensionär. 3 barn och gift sedan nästan 40 år. Bor i eget hus på landsbygd. Den första i släkten som har en akademisk examen och arbetat som akademiker. Kristen,

Vad har du för yrke?

Socionom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme, Nelson Mandela, Fidel Castro

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark vänsterregering. Om jag får önska med flest mandat till Vänsterpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Sohlborg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Ingen ska tjäna pengar på skola, vård, omsorg, polis osv. Det är allas våra samhälleliga institutioner. Däremot får gärna olika inriktningar med privata/föreningar bedriva skolor tex Waldorf, montessori osv. Dock utan att tjäna pengar på det.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Det är den allra värsta formen att få energi. Det är helt förödande om fler olyckor likt Tjernobyl händer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Man kan inte brottstänkliggöra människor kollektivt som vistas på en viss yta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Det är helt galet att skattepengar betalar städning, läxläsning, poorengöring. Våra skattepengar behövs till annat.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Absolut inte! Vi är ett av världens rikaste länder och vi är det på bekostnad av andra länders fattig. Dom. Självklart ska vi betala tillbaks. Vi har råd med det!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: I ett modernt land har man inte en kungafamilj som är med och styr och ställer i betydande viktiga frågor. Kungafamilj bör avsättas.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Det är en jämställdhetsfråga för de som bor på landsbygd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Varför?

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Skattepengarna ska räcka till mycket. Visst kan rockkonserter, bio och annat finansieras av privata aktörer. . Dock vill jag värna bibliotek och barns rätt till kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Det är ett samhällsintresse. Inte enskilda kommunes bästämmanderätt

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Det går att förbjuda att människor inte tillåts fattigdom. De sociala nätverken och omsorgen måste byggas ut mycket mer.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Det berör naturligtvis en grupp som inte känner sig som något kön men den känslan får man ha. Det är en väldigt liten del av befolkningen. Det är dock endast ett juridiskt kön fråga avser och det skulle få så kostsamma konsrkvenser tex omklädningsrum vid simhallar, gym

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Vuxna människor är kapabla att ta hand om sina barn, sin familj själv utan samhällets pekpinnar. Små barn behöver (oftast) sin mamma då det är hon som ammar. Ammning är viktigt. Små barn är i större behov av sin mamma, lite större barn av sin pappa. Jag förstår dock de som vill "tvinga" fram jämnställdhet men det slår så illa mot många familjer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Eva Sohlborg har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Hur ska man inkluderas och intergreras i Svenska om man inte vet att man får stanna här. Det är jätteviktigt för integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Svenska ska vara alliansfritt. Vi ska absolut inte vara med i en kärnvapenpakt styrd av det landet som deltar i flest krig på jorden dvs USA.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Man ska kunna leva drägligt även om man är arbetslös. Det påverkar dessutom samhället då det höjer köpkraften. Lägre A-kassa är definitivt inte en drivkraft för att söka jobb. De flesta anstränger sig till det yttersta och vill försörja sig på eget arbete.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Jag vill inte att det avskaffas men det måste förändras så att det byggs mer på landsbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Vi måste ha ett starkt försvar och då kanske det kostar några kronor.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: De kan överlåta underhållande program till privata aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Folk måste ju ha bilar och elbilar är definitivt inte ett alternativ varken prismässigt eller miljömässigt. Vi måste även få ner elförbrukningen i landet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Betyg överhuvudtaget är ett gissel för barn. Varje barn ska ha rätten att utvecklas i den riktning som är bra för just det barnet utan att bedömas. Betygssättning är ju egentligen ett betyg på om pedagoger har lyckats lära ut, inte om barnet lyckats.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Eva Sohlborg har hoppat över denna fråga

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Absolut! Det borde vara ett högt straffvärde att betala för att ta sig rätten att våldta. Dock finns det inte plats på fängelser i den utsträckning som det skulle behövas. Jag har ingen lösning för vi kan inte bygga ut kriminalvården så att det skulle täcka behovet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Hyressättning ska ske via avtal mellan företrädare för hyresgästen (hyresgästföreningen) och företrädare för hyresvärdar (vet inte vad organisationerna heter).

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Det finns absolut inget behov av att lägga så mycket pengar på detta

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Sjukvården skulle då bli mycket mer jämställd för oss oavsett var vi bor. Dessutom tror jag att det skulle bli vinster både ekonomiska och resursmässigt på bättre samordning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Absolut! Folk måste få ersättning för förlorad inkomst då de är sjuka. Fler skulle inte gå tex förkylda till jobbet och smitta andra. Dessutom är inte pandemin över på långa vägar .

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Reglerna är bra som de är.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Sohlborg: Självklart ska vi öppna nya gruvor men de måste ta hänsyn till många parametrar. Det är redan ganska enkelt, lagenligt i alla fall, vad jag förstår.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Sohlborg: Extra viktig Självklart ska vi öppna våra hjärtan. Vi har plats och vi behöver arbetskraft så det är en winwin-situation.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Sohlborg: Vad jag förstår är lagstiftningen tillräcklig.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Sohlborg: Vi ska ha ett progressivt skattesystem på inkomstskatt. Det behövs mer pengar till det offentliga och de med höga inkomster har ända kvar mycket pengar om skatten höjs något.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Sohlborg: Jag är inte så kunnig på området men vi behöver både ha orörd skog och avverka.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Sohlborgs val:

 • Landets ekonomi
 • Pensioner
 • Skola och utbildning