Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Fred Rydberg (fotograf Elisabeth Rydberg)

Fred Rydberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att vår planet behöver människor som tänker på att bevara den. Vi behöver också bevara viktiga friheter där beslut fattas så nära medborgarna som möjligt t ex i familjen. Vi behöver en bra skola som rustar barn och unga för framtiden.

Presentera dig själv

Jag är gruppledare för Kristdemokraterna i Håbo kommun. Är engagerad i frågor kring miljö. Vi måste förvalta denna jord. För mig är familjen den viktigaste gruppen, den måste själv få välja hur den vill uppfostra sina barn. Samhället är mer än staten. Skolan har också en viktig funktion när det gäller fostran och kunskap.

Vad har du för yrke?

pensionerad lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig regering

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Fred Rydberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Extra viktig En offentlig skola har genom sin koppling till en kommun ett resultatkrav på minst 2%. Dessutom är det bra om en friskola tillåts ha en reservpott de år som man kanske tappar elever eller lärare. Utdelningen till större bolag behöver ses i samband med att man behöver investera kanske i hela sin skolverksamhets arbete.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Vi behöver ta reda på de rester av radioaktivt avfall som vi har skapat och få ner den tid som det behöver ligga i förvar. Vi behöver även en mix av olika energiformer för att tillgodose vårt samhälles behov av elenergi. Vi behöver energislag som håller effekten konstant som vattenkraft och kärnkraft gör.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Kan vara bra men andra viktiga åtgärder är att samhället inte drar sig ur området. Skulle behövas medborgarkontor där arbetsförmedling, polis, försäkringskassan, skattemyndigheterna och sociala myndigheter finns på plats.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Rut avdraget har skapat mycket tjänster och möjligheter för stora men framför allt mindre företag att hitta en nisch att leva på som t e x en städfirma med fönstertvätt som inte var tänkbart att köpa in tjänsten om inte sådana företag fanns.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Extra viktig De allra fattigaste helt utan mat måste vi ha råd att ge bistånd till. Vi kan inte som samhälle låta människor svälta ihjäl när vi har det så pass bra som vi har det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: De får inte så mycket bidrag, dessutom drar de in mer pengar till Sverige än vad vi lägger ut genom goodwill och personligt engagemang.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Det är dyrt att leva så för att klara en omställning till el eller annan energiformer som t e x vätgas behöver vi minska på skatterna för att det skall fungera att växla under en tid.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Det var mycket kamp innan denna orimliga skatt försvann som gjorde att människor var tvungna att flytta från sina hem för att någon granne hade köpt ett hus i närheten och drivit upp taxeringsvärdet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Här behövs en mix av aktörer, privata, offentliga och föreningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Vindkraften behöver byggas ut så det är inte bra om det blir för lätt att förhala och stoppa en utbyggnad.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Nej man kan inte lagstifta om fattigdom. Det som däremot behöver göras är speciella stödåtgärder åt en viss grupp. Det gäller också att stoppa kriminalitet kring detta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Tror inte på detta. Vilken blir nästa gräns? Jobba i stället på att alla har rätt att vara annorlunda vare sig man är troende, ateist, aktivist eller någon som tidvis inte mår bra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Extra viktig Vi har haft för mycket av pekpinnar hur familjer väljer att organisera sina liv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Nätläkarna har fått tilleffekt att det går lättare att kunna komma i kontakt med en läkare, men att dessa finansieras till så stor del av samhället är inte bra.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Skall en integration lyckas behöver strukturen runt omkring den sökande vara hållbar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Har ingen åsikt i frågan.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Man behöver göra något åt strandskyddet i landsorten, men kanske inte så långt att det försvinner. Vi behöver ju tänka på den biologiska mångfalden där strandzonen är viktig.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Visst kan vi ha värnskatt i ett krisläge, men där är vi inte ännu.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Jag tror att det är viktigt att det offentliga inte lämnar det offentliga rummet, men däremot skulle granskningsnämnden bli lite mer aktiv mot snedvridning politiskt och religiöst. SVT får inte bli en del i ett övervakningssamhälle med en smalnande åsiktskorridor.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Det är för kort tid.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Det räcker med betyg från åk 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Omfördelningen är inte fel i sig utan hur det faller ut. Kan kännas orätt om en kommun som får ta del av detta har råd att bygga en fin simhall.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Bra att vi har denna lag, men här behöver kanske även en straffändring när det gäller att bjuda ut sexuella tjänster så att en felaktig knapptryckning kan spoliera en hel yrkeskarriär.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Hyror för nybyggt är redan höga så det blir kanske svårt om vi inte skall ha allt fler som blir beroende av bidrag.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Vi behöver utveckla transporterna på järnväg, då behövs inte en så dyr lösning som slukar en så stor del av pengarna för att försörja persontrafik mellan Sveriges tre största städer så de tjänar några minuter.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Dagens system från 1800 fyller inte de behov som vi har idag. Regionerna kostar mycket och är helt enkelt inte bra som sjukvårdshuvudmän.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Det är bra att den ekonomiska motivationen att inte vara hemma från arbetet finns kvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Det beror på hur stort företaget är, annars så har den Svenska modellen fungerat bra och det vore inte bra att laborera för mycket med den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Fred Rydberg: Vi behöver mer mineraler, men kontrollen över resurserna får inte hamna för mycket i utländska händer.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fred Rydberg: Kan inte allt i detta men det finns ständigt nya appar som kriminella kommunicerar med det är klart att polisen måste kunna hänga med i den tekniska utvecklingen.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Fred Rydberg: Men då av den statliga skogen och något av bolagsskogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Fred Rydbergs val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården