Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pia Lidwall (fotograf null)

Pia Lidwall

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett motto om "ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter". Det betyder att jag vill vara en visionär som blickar framåt men inte heller glömma bort att vara "människonära". Allt jag gör politiskt kommer att utvärderas.

Presentera dig själv

Engagerad och aktiv person som behöver omväxling. Badar i havet varje dag under året och sjunger i kör.

Vad har du för yrke?

Socionom, tjänsteman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att de Kristdemokratiska inflytandet ska öka betydligt mer.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Pia Lidwall

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: I grunden anser jag att all verksamhet (även offentligt drivna) bör gå med vinst så att det finns medel till nya investeringar. Kritiken mot vinstfrågan bör även riktas mot politikerna som sätter ramar för skolpengens storlek.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Säkra och robusta leveranser är synnerligen viktigt. Gillar inte att företag väljer att etablera sig utomlands pga att vi inte kan leverera deras behov av säker el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Viktigt att bryta trenden och då kan detta vara ett av många förslag.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Hellre vitt än svart.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Bra att vi delar med oss av vår kunskap och våra medel. Vi ska inte stänga dörren efter oss...vi som fått möjlighet att födas i ett rikt land.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: I en orolig tid är det viktigt med något som är beständigt. KUngafamiljens arbete i landet och internationellt bidrar till goda relationer.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Vi måste inse att bilen behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Kultur är viktigt. Mycket kan ske av privata aktörer men det allmänna kan vara med och bidra med stöd, engagemang och en del ekonomiska bidrag.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Kommunerna har bästa kunskapen om var det passar att bygga vindkraftverk.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Vi kan inte hindra människor från att tigga. Egentligen ät det bättre att hjälpa människor på plats där det bor. Vi ska dock inte vara naiva. En del av verksamheten är inte vad den synes vara.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Tycker inte att vi behöver det.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Familjen vet bäst hur de vill ordna sin föräldraledighet. Jag är inte så orolig. Dagens pappor har förstått att det är viktigt att ta ansvar och att samtliga i familjen mår bra av det.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: För de som sällan behöver vård är det nog ett bra komplement. Regionerna bör erbjuda samma service som nätläkarna. Sen är det en ekonomisk fråga hur det ska finansieras. Vi ska bejaka nya metoder men inte vara naiva.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Vi har en generös välfärdspolitik för personer som kommer till vårt land men vi ställer för få krav. Det är vårt fel inte deras. Känner inte att vi är redo för att endast ha permanenta tillstånd som regel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Ensam är inte stark.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Nivån kan diskuteras och kan vara konjunktur baserad. Det viktiga är att det finns incitament att söka jobb när det är högkonjunktur.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Det bör vara kvar.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Det kanske är det mest rimliga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: smalare uppdrag - ja men i dagsläget bör det se över hur det arbetar. Det har blivit lite för många skandaler de senast åren.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Det är inte realistiskt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Jag har inte problem med betyg i längre årskurser. Barnen själva vet hur de ligger till.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Det är klart bra om det finns en omfördelning från rika till de med mindre skatteinkomster men problemen är så komplexa att det är svårt att få någon acceptans för någon modell. Att omfördela av rent politiska skäl bör inte vara möjligt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: För att få en mer jämlik och rättvis vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Lidwall: Vi kan lära av andra länder. Det är ju inte heller bra om företag inte vågar anställa för att man blir för inlåst.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pia Lidwall: Vi bör komma överens med andra EU länder så det blir omfördelat på ett bättre sätt. De personer som kommer hit ska vi välkomna men även ställa krav på.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pia Lidwall: Ge dem de verktyg de behöver för att göra sitt jobb.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Pia Lidwall har hoppat över denna fråga