Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Agneta Hansson (fotograf Torbjörn Häggmark)

Agneta Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på Vänsterpartiet och på mig är en röst för ett rättvisare, mera jämställt och jämlikt samhälle

Presentera dig själv

Jag är en numera pensionerad kulturarbetare som ägnat hela mitt yrkesliv åt kultur- och fritidsfrågor. Har varit medlem i Vänsterpartiet sedan 70-talet och de senaste 30 åren har jag haft ett flertal olika uppdrag på kommunal- och regionnivå

Vad har du för yrke?

Kulturarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en klar vänstermajoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Agneta Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Agneta Hansson: Extra viktig skolan ha ska barnens bästa i fokus, inte högsta möjliga vinst för ägarna

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Agneta Hansson: Extra viktig Av miljöskäl, för framtiden ska kärnkraften avvecklas - det är det enda rätta.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Agneta Hansson: Tåg är ett fullgott alternativ till flyget. Att kunna resa med snabbtåg ger även befolkningen i norra Sverige möjligheten att avstå från flygresor

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Agneta Hansson: Utan brottsmisstanke ska ingen avlyssning kunna ske

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Agneta Hanssons val:

  • Energipolitik
  • Miljö och klimat
  • Pensioner