Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jan-Olov Carlsson

Presentera dig själv

Nybliven pensionär som arbetat fackligt på Volvo Lastvagnar i Umeå i 43 år, bl.a. som ordförande för IF Metallklubben. Har varit med och startad ett bokhandelskooperativ som har en omfattande programverksamhet med litteratur och folkbildning .

Vad har du för yrke?

Metallarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Rödgrönt regeringsunderlag

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jan-Olov Carlsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Det är en skam för Sverige att privata skolbolag får gröpa ur resurser som är avsedda för elever och lärare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Svenska folket har bestämt att kärnkraft ska avvecklas. Alternativen med förnyelsebar energi är så mycket säkrare och miljövänligare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Det finns bättre polisiära verktyg än visitationszoner. Det skulle kunna få motsatt effekt och minskad tillit bland de ickekriminella i dessa områden, dvs. majoriteten av de boende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: . Det skulle kunna anställas betydlig fler inom vård och omsorg för dessa skattesubventioner för de rika.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Vi är fortfarande ett rikt land relativt sett och som kan minska mänskligt lidande i andra delar av världen. Solidaritet och omtanke måste finnas närvarande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Kungahuset har nog så de klarar sig ändå. Ett förlegat statsskick ska inte belasta skattebetalare i onödan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Det måste finnas tydliga signaler om at vi ska bort från fossilberoende. De som drabbas hårdast av höga bränslepriser kan kompenseras på annat sätt än sänkt bränsleskatt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Rätt utformad är fastighetsskatten ett utmärkt sätt att ökastatens intäkter. Den nuvarande fastighetsavgiften gynnar redan gynnade människor.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Offentligt finansierat och subventionerat kulturutbud är en garanti för att så många som möjligt ska kunna ta del av kultur. De privata aktörerna kan komplettera, men inte ersätta.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Det kommunala självstyret är viktigt, men de nationella intressena för energiproduktion och energiomställning måste också få råda. Ekonomiska incitament för kommuner är ett bra sätt att stimulera utbyggnad av vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Det skulle vara detsamma som att försöka kriminalisera svår fattigdom. Andra åtgärder bör dock vidtas för att ingen ska behöva tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Bevisligen finns det människor som inte känner sig hemma i något av de traditionella könen. Det handlar om respekt för individen att erkänna ett treje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Föräldraledighet syftar till ökad jämlikhet och ett delat ansvar för barnen mellan båda föräldrar. Att tillåta till familjen själva att fördela hotar hela jämställdhetstanken.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Skattemedel som går till vård ska prioriteras till där de bäst gör nytta. Nätläkare hör inte till den kategorin.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Allt positivt deltagande i ett samhällsbygge utgår från trygghet och respekt för individen. Alla mår bra av en fungerande integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Världen behöver i ännu högre omfattning alliansfria stater som kan tala för fred och nedrustning. Det sämsta är att ännu fler dras in i kärnvapendoktrinen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Det är ett första steg till en ännu bättre A-kassa. Den har urholkats under decennier och skapar otrygghet och orättvisa istället för att fungera som en den inkomst- och omställningsförsäkring det var tänkt som och som de arbetande varit med att bygga upp och finansiera.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Strandskyddet ska värna allas tillgång till stränder. Dispenser för ett upphävt strandskydd ska dock ta hänsyn till landsbygdens möjligheter till utveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Försvarsanslagen ska inte inte tära på välfärdens resurser. I den mån försvarets utgifter ökar måste detta finansieras av höjd skatt bland dem som har höga inkomster. Däremot finns det anledning att ifrågasätta den extremt kostsamma upprustningen som är tänkt. Satsa istället mer på klimatomställning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Public service är viktig för demokratin. Det finns inget värde att överlåta det nuvarande uppdraget till privata och kommersiella intressen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Det finns tid för en så kort omställning som det handlar om eftersom alla de tekniska och industriella förutsättningarna finns. Kräver dock att laddinfrastruktur byggs ut och kollektiva transporter görs än mer tillgängliga och prisintressanta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Betyg i mellanstadiet leder endast till osunda krav och stress för eleverna. Bra pedagogik och lärande är inte avhängigt betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Det är en orimlig snedfördelning mellan skatt och vilken service man får om vi jämför storstadsområden med landsbygd. Ett rättvist Sverige där hela landet kan bestå och utvecklas behöver ett väl fungerande utjämningssystem av skatteintäkter.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Viktigt att köp sexuella tjänster ska kunna straffas med fängelse. Om det ska vara minst fängelse vid alla tillfällen, eller om det också finns ett annat straffvärde beroende av omständighet, har jag svårt att bedöma.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Marknadshyror leder till högre hyror och mer bostadssegregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Förutsatt att kostnaderna för byggande av höghastighetstågbanor inte blir en "gökunge" som tränger ut andra nödvändiga infrastruktursatsningar är det ett viktigt medel att få bort inrikesflyg för kortare sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Staten kan ta ett större ansvar över vårdens kostnader, med regionerna har möjlighet att utforma vården på ett bättre sätt utifrån olika förutsättningar i landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Det är framför allt lågavlönande inom arbetaryrken som riskerar högre sjuknärvaro på arbetet om man inte upplever att man har råd att stanna hemma. Karensavdraget är klassorättvist.l

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Arbetsrätten ger stora möjligheter att säga upp anställda. Den urholkning av arbetsrätten som nyligen gjordes förändrar maktbalansen på arbetsplatserna till nackdel för de arbetande. Rädda och tysta löntagare är ingen betjänt av.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Öppnande av gruvor kan vara en stor omställning och påfrestning på miljö och andra näringar i området. Det måste vara strikta tillstånd.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olov Carlsson: När det gäller asylsökande finns det internationella konventioner att stå upp för. Vi ska värna asylrätten. Rättssäkerheten måste garanteras. Självklart förväntar vi oss att alla länder gör detsamma och tar sitt ansvar för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Det måste gälla stor restriktivitet när det inte finns brottsmisstanke. Finns det brottsmisstanke är avlyssning och övervakning legitima medel.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Extra viktig Sverige har under årtionden gynnat höginkomstare med skattelättnader. Orättvisorna i samhället har skenat. Att jobba för en rättvis fördelning är ett sätt att hålla ihop ett samhälle och värna vård, skola och omsorger.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jan-Olov Carlsson: Den biologiska mångfalden är hotat och kalhyggesbruket kritiseras. Det finns anledning till en restriktivare skogspolitik. Inte minst gäller det att skydda de sista naturskogarna mot avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jan-Olov Carlssons val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg