Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Margreth Johansson

Vad har du för yrke?

Ekonomi/adminstration

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Göran Hägglund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD tillsammans med Moderaterna, Liberalerna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Margreth Johansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Margreth Johansson: Den vinsten som friskolor får ska gå tillbaka till verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Margreth Johansson: Det är viktigt att försäkra oss om en trygg energiförsörjning i framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Margreth Johansson: Är det områden som är särskilt utsatta ska polisen ha den möjligheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Margreth Johansson: Det stimulerar till "vita jobb" samt att människor har möjlighet att jobba i egen verksamhet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Margreth Johansson: Sverige har beslutat om ett visst bistånd och det är viktigt att det hålls utifrån mänskliga rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Margreth Johansson: Kungahuset för mig är viktig. Vår monarki bör bevaras och är en god symbol för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Margreth Johansson: Ja det är nödvändigt för att bibehålla svensk konkurrenskraft.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Margreth Johansson: Det kan slå orättvist mot människor som levt och verkat ett helt liv på platser som helt plötsligt blir attraktiva.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Margreth Johansson: Tiggeri behöver då definieras vad som menas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Margreth Johansson: Föräldraansvar

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Margreth Johanssons val:

  • Landets ekonomi
  • Pensioner
  • Sjukvården