Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Bäckström (fotograf Privat)

Åsa Bäckström

Vad har du för yrke?

Miljösamordnare

I vilket land är du född?

Sverige/Finland, grönslandet Haparanda

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Scyman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Bäckström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Välfärden måste befrias från vinstuttag. Varje skattekrona ska gå till verksamheten, stopp för vinstuttag från välfärden!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Kärnkraften är osäker, dyr, försvårar ställa om till fossilfritt. Nej till uranbrytning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Välfärden ska byggas ut så välfungerande jämlik skola , fritidsverksamhet finns i alla bostadsområden, detta skapar förutsättningar för att hellre lockas in till studier och arbete i stället för gängkriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Rut avdrag gynnar rika och det är fel att Rut avdrag är skattesubventionerade.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Världen är global och Sverige är ett rikt land. Humanitär hjälp och långsiktigt utvecklingsbistånd till arbete med kvinnors rättigheter, minskad fattigdom är jätteviktigt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Kungahuset behöver inte subventioneras , skatteintäkter behövs i välfärden.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Skatt på fossila bränslen ska vara hög då det gör att bensin och dieseldrivna fordon fasas ut fortare. Skatt kan vara olika beroende på var i landet man bor och hur snabbt infrastruktur för laddning av elbilar är utbyggd.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: En fastighet är en investering och fastigheter har över tid ökat i värde. För ett jämlikt samhälle så bör fastighetsägare beskattas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Kultur ska vara tillgänglig för alla. Avgiftsfri kulturskola, levande kultur, kultur som inte är svindyr, satsa på bibliotek, dvs samhället som aktiv kulturaktör.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Klimatförändringarna är här och alla får ta det ansvar som behövs för omställning till fossilfri energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: De utsatta EU medborgare som tigger visar på att det finns extrem fattigdom, strukturell rasism, diskriminering i delar av Europa. Förbud mot tiggeri löser inte problemet.Utsatta människor ska ha samma rättigheter som andra EU- medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Alla människor ska själva få välja sitt juridiska kön på det sätt som passar bäst med deras könsidentitet. För alla som definierar sig bortom kön eller mellan de binära könen är ett tredje juridiskt kön ett erkännande från staten att man existerar.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Ett mer jämställt uttag av föräldrarledigheten är viktigt. Kvinnors inkomster och hälsa skulle öka samt att män tar större ansvar för hem och barn, därför bör uttag av föräldrarledigheten regleras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Privatisering av välfärden fungerar inte - stopp för vinstuttag och privatiseringar. Skattemedel ska gå till verksamhet inte vinstuttag.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: A- kassa är ett ekonomiskt skydd som måste fungera och därför behöver den vara tillräckligt hög.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: En ökad differentiering av strandskyddet behövs för att skapa bättre förutsättningar för bebyggelse i områden med lågt bebyggelse tryck. Strandskyddet behöver ökas och stärkas där bebyggelse trycket är högt. Tillgång till sjöar och vattendrag viktigt för biologisk mångfald och för alla oavsett inkomst.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Bankskatt, ökad skatt på alkohol, tobak, skatt på förmögenheter , källskatt på utdelningar från bolag, mmm

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Public service är viktigt för ett demokratiskt samhälle och behövs verkligen , och därför behöver de absolut inte minskas

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Klimatförändringar är här , det behövs regler som styr mot fossilfri fordonsflotta

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Sexköpslagen riktar in sig på grundproblemet, mäns efterfrågan på sexuella tjänster -män som köper en kvinnas kropp. Sexköpslagen kriminaliserar köp av sexuella tjänster och behöver skärpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Alla har rätt till en bra och billig bostad. Marknadshyror driver upp bostadshyrorna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Bäckström: Att rusta för ett resande med tåg är viktigt för det fossilfria samhället

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Bäckström: Rika ska bidra med mer

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Bäckström: Extra viktig Skogen är otroligt viktig för klimatet och därför måste avverkning och skogsskötsel omvärderas

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Bäckströms val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg