Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Michael Anefur (fotograf riksdagen)

Michael Anefur

Varför ska väljarna rösta på dig?

Stort socialt engagemang som drivit mig hela livet. Trivs med människor som har fått ärr av livet, de har något att berätta. Har och kommer ta strid för vad jag anser rätt även om det kostar. Familjen, oavsett hur den ser ut, är den viktigaste nivån i samhället.

Presentera dig själv

Gift, fyra barn, fem barnbarn. Uppvuxen som fosterbarn i Småland, min far drev en alkoholistanstalt och ”gubbarna” var mina första och bästa kompisar!

Vad har du för yrke?

Idag riksdagsledamot, tidigare präst, lärare, vd, kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En KD/M regering med stöd av L och SD. Hade gärna inkluderat C men de har tyvärr hittills valt den rödgröna sidan.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Michael Anefur

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: De skolor som når resultaten och uppfyller kompetenskraven och samtidigt gör vinst är inget problem. Skolor, fristående eller kommunala, som inte når målen är problem.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Reglerkraft är ett måste för att klara både elförsörjningen och utbyggnaden av förnybar el.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Andelen svartjobb har minskat och enkla jobb behövs

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Bistånd är viktigt för att lindra olika katastrofer men också för att långsiktigt bygga välfärd och demokrati.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Kungahuset är en samlande kraft i Sverige och en viktig del i bilden utomlands. Dessutom gör de stora insatser genom att verka tillsammans med exportindustrin.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: En stor del av de höga bränslepriserna är ”hemmagjorda” med orimligt höga skatter

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Den kommunala fastighetsskatten fungerar väl och är förutsägbar i motsats till den tidigare fastighetsskatten som tvingade vissa att sälja och flytta.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Det kommunala vetot är viktigt. Det är de som bor på en plats som kan drabbas negativt och då ska de kunna säga nej till etableringar.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Alla är överens om att tiggeri inte borde finnas. Men för vissa är det enda sättet att överleva. Ett förbud riskerar att göra livet ännu sämre för individen. Långsiktigt ska vi arbeta för att ingen behöver tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Att införa ytterligare ett kön utöver man och kvinna känns i dagsläget inte aktuellt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Extra viktig Ingen kan bättre än familjen själv veta vad som är bäst för just dem. Politisk klåfingrighet behövs inte

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Nätläkare är ett bra komplement inom vården men regelverk och uppföljning måste hela tiden uppdateras så att nyttan blir så stor som möjligt.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Extra viktig Sverige behöver det skydd som Nato kan ge.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Att avskaffa strandskyddet vid vatten som ligger utanför de mest attraktiva områdena är ett sätt att göra större delar av Sverige attraktivt som boendeplatser. Likaså bör tillfälliga undantag från strandskydd kunna göras för vissa offentliga arrangemang.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Försvaret måste stärkas och detta kan göras inom befintliga skatteinkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Marknaden kommer själv att lösa detta.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Viktigt att både elev och föräldrar tidigt får information.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Dagens system är rimligt men ännu större omfördelning är inte önskvärd

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Extra viktig Sveriges befolkning är för liten och för utspridd för att höghastighetståg ska kunna bli lönsamt. Betydligt viktigare att rusta upp befintlig järnväg så tåg kan avgå och komma fram i tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Extra viktig Postnummer ska inte avgöra vilken vård jag får! För att få en jämlik vård krävs ett statligt ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och arbetstagare kommer överens vilket de också gjort.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Michael Anefur: Det är rimligt att Sverige bidrar med mineralutvinning och inte litar på att andra ska lösa vårt behov. Elektrifieringen framöver kräver mer av olika mineraler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Michael Anefurs val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården