Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kjell Grip

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har funnits med i politiken på lokalplanet drygt 25 år. Utifrån många års erfarenhet av olika sidor av arbets- och yrkesliv, som förälder och familjehem, från politiken och som pastor i kontakten med människor i olika livssituationer, tror jag mig ha en del kunskap och erfarenhet att bidra med. Kanske till och med lite vishet.

Presentera dig själv

Uppvuxen på landet i södra Norrland där jag alltid bott förutom ca. 12 år i Stockholm. Gift och har tre vuxna barn plus flera andra som bott hos oss kortare eller längre perioder när vi var familjehem. Har arbetat inom industri, som pastor, som lärare och skolledare på gymnasiet och nu som projektledare i kommunen. Har passerat 65 men fortsätter jobba ett tag till.

Vad har du för yrke?

Projektledare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ny regering ledd av KD med stöd av och i samarbete med M, L och SD, och som är öppen för samtal med alla och med vilja till breda samförståndslösningar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kjell Grip

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Ska inte förbjudas men regelverket behöver nog vässas så att det inte blir möjligt att vinstuttag går ut över verksamheten. På samma sätt ska det inte heller vara möjligt att kommunala skolor använder skattemedel ineffektivt.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Extra viktig Enda sättet att få stabil elproduktion och möjlighet att möte ett ökat behov. Kärnkraft är det bästa alternativet ur miljösynpunkt och det ekonomiskt bästa på lång sikt. Bästa sättet att minska beroendet av olja, kol och gas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Har gett goda resultat i Danmark. Vi bör se och lära av danskarna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: RUT är bra. Minskar svartjobb och ger vita jobb. Kanske ska man sätta en övre beloppsgräns för avdraget.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Extra viktig Inte minska det, men förändra så att det inte kan gå till terroristorganisationer som t.ex. Hamas

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: För dåligt insatt. Men spontant verkar apanaget ligga på en rimlig nivå.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Extra viktig Priset på bensin och diesel ska inte ligga högre än i Danmark, gärna lägre eftersom Sverige är mer glest befolkat och många, särskilt på landsbygden, är mer beroende av bilen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Bar som det är.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Ja, vi har blivit ett samhälle där vi i för hög utsträckning förväntar oss bidrag från stat och kommun. Det är i längden kontraproduktivt och gör att det ideella engagemanget minskar. Tycker att även Svenska kyrkan till större del än nu skulle få förlita sig på medlemmarnas eget ansvar och engagemang.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Det kommunala självstyret är tillräckligt "naggat i kanten" som det är.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Det går inte att förbjuda någon att tigga, men det borde inte vara möjligt att göra det var som helst.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Det bara krånglar till det. Låt oss inte förneka verkligheten. Det finns bara två biologiska kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Myndiga människor ska ha möjlighet att i frihet och under eget ansvar få agera myndigt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Inte tillräckligt insatt, men mitt intryck är att det blivit lite väl mycket "vilda västern" både när det gäller nätläkare och stafetter. Reglerna bör ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Nej, det ska vara tillfälliga och tidsbegränsade. Det gynnar alla.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: För vår egen trygghet och säkerhet. Det handlar också om ärlighet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Kanske ska vi se på Danmark som har rätt så hög ersättning men kortare tid. Det måste finnas starka incitament för att söka jobb. Det ska alltid löna sig att arbeta.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Det skulle gynna landsbygdskommunerna. Kommunerna själva ska ha rådighet över frågan.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Till viss del ja, men också genom omfördelning av skatteintäkter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Ja, i huvudsak ska uppdraget handla om nyhetsförmedling, samhällsinformation och folkbildning. Objektiviteten bör ses över. Nu när verksamheten finansieras via skatten ska uppdraget vara smalare. Alla ska inte behöva vara med och finansiera särintressen.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Dumt, oekonomiskt och inte ens bra ur miljösynpunkt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Skolan ska kännas viktig för alla och ens insatser ska bli tydliga. Notering för uppförande och ordning bör komma tillbaka. Så långt det är möjligt ska alla elever få adekvat stöd för att nå sin potential.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Utjämningssystemet är bra men ska naturligtvis ses över nu och då. En bra sak vore att t.ex. kommuner där det finns vatten- och vindkraftverk skulle få behålla en viss del av varje producerad kWh.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Varje fall bör bedömas individuellt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: En högre grad av marknadshyror skulle sannolikt öka bostadsbyggandet, vilket vore bra.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Extra viktig Vansinnesidén med höghastighetståg mellan vissa orter i södra Sverige blir som en "gökunge" som kommer att tränga undan andra viktiga satsningar på infrastruktur. Det är bättre på alla sätt, och för alla, om vi satsar på att hela Sverige ska leva.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Extra viktig En absolut nödvändig reform om vi vill ha en jämlik, rättvis och likvärdig vård för alla oavsett var man bor i landet. Verkligheten visar att systemet med 21 regioner är föråldrat och dysfunktionellt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Även om karensdagen känns ekonomiskt är den ett nödvändigt incitament för att motverka falsk och onödig sjukskrivning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Svår fråga. Dagens regelverk synes mig fungera rätt bra. Trots allt finns ju undantag från turordningsreglerna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kjell Grip: Reglerna är bra men tiden för tillståndsprövning måste vara möjlig att korta. Det bör även bli svårare för utländska företag att äga gruvor i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Grip: Vi måste skaffa oss bättre kontroll över vilka som kommer in och redan finns i landet, dvs ökade resurser till tull, polis och gränsövervakning. Tiden för asylsökande att få besked måste kortas väsentligt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Grip: Tyvärr måste polisen få ökade befogenheter också inom detta område.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Grip: En definitionsfråga vem som är höginkomsttagare. Beror på vem man jämför sig med. Pensionärer och arbetande låginkomsttagare borde få lägre skatt än idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kjell Grip: Bra som det är. Skogsbruket är oerhört viktigt för svensk ekonomi.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Kjell Grip har hoppat över denna fråga