Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kerstin Hultman

Presentera dig själv

Jag är nybliven pensionär. Mitt intresse för politik och klassmedvetandet kom tidigt i livet och jag vill gärna se en omfördelning av samhällets tillgångar så att alla skall kunna leva ett drägligt liv. Jag är utåtriktad och gillar att lära mig nya saker. Under mitt yrkesliv har jag bl a arbetat inom sjukvården, hemtjänsten, på kontor, i butik, och som kyrkogårdsarbetare.

Vad har du för yrke?

Jag har arbetat som biträdande samordnare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna styr tillsammans

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kerstin Hultman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Skolan skall inte styras utifrån bolagsägares intressen

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: V vill istället för kärnkraft bygga ut den förnyelsebara energin

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Visitationer skall bara kunna göras vid en konkret brottsmisstanke, inte slumpvis.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det är ett slöseri med skattepengar att RUT skattefinansieras

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Behoven av bistånd är stora och det är viktigt att Sverige bidrar till att minska svält och till att stärka demokrati och jämställdhet i världen

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det här är en fråga som Vänsterpartiet drivit under lång tid.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: För närvarande är det ett extremt prisläge och Vänsterpartiet har därför föreslagit ett tillfälligt pristak, men beskattningen är viktig för att ställa om till fossilfria drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det vore bra att komplettera den kommunala avgiften med en statlig fastighetsskatt främst för hus med höga taxeringsvärden

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Resurserna till kulturen skall fördelas över hela landet och ge alla tillgång till kulturverksamhet. Privata aktörer skall inte ersätta offentliga satsningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Vi vill underlätta för ny vindkraft, men det är viktigt att det görs en rättssäker prövning av vindkraftsbyggen med hänsyn till människors hälsa och till miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Istället för att kriminalisera fattigdom behövs åtgärder för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Alla människor skall kunna definiera sig fritt och ha rätten att bestämma över sin kropp utan att vara tvungen att välja om man identifierar sig som man eller kvinna. Alla passar inte in i den mallen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det här är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Idag är uttaget av föräldraledigheten mycket ojämt och ett jämnare uttag skulle leda till ökade inkomster och högre pension för kvinnor. Det skulle även vara bra för barnens relation till föräldrarna

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det är idag stora resurser som går till nätläkartjänster som erbjuder behandling för människor med mindre åkommor. Det är bättre att skattemedlen används till människor med stort behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och är bättre för integrationen. Det gör att människor kan planera sina liv, satsa på utbildning och språkkunskaper och på att komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Sverige skall ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder. Det är viktigt att vi själva bestämmer över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: A-kassan har sedan lång tid urholkats och behöver rustas upp för att ge inkomsttrygghet för fler löntagare med målet att 80% av löntagarna skall få 80% av sin tidigare lön vid arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Strandskyddet skall värnas både för allmänhetens tillgång till stränder och för att skydda den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Ja, vi behöver göra stora satsningar på försvaret men det får inte innebära nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar för att motverka det.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det är viktigt för demokratin med ett brett utbud av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Vänsterpartiet vill göra stora satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollekrivtrafik. Vi driver frågan om ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen med start 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Betyg i så tidig ålder skapar stress och risk för utslagning och betyder inte heller att barn lär sig mer. Det är bättre att ha en tydlig uppföljning på andra sätt och Vänsterpartiet vill istället ha betygssättning från årskurs 7.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Bra och rättvist med en omfördelning så att boende i glesbygd inte skall behöva betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika kommuner i eller nära storstäderna. En omfördelning av kommunalskatten från rika till fattiga kommuner skulle även motverka att tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det skulle leda till höjda hyror och innebära en ännu mer ojämlik bostadsmarknad. Marknadshyror ger ytterligare segregation och utslagning. Vänsterpartiet kommer att fortsätta arbeta för att stoppa marknadshyror från att införas.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Järnvägen lider brist på kapacitet och byggandet av höghastighetsbanor är viktigt för miljön och skapar många arbeten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Staten behöver ta ett större ansvar för att vi skall kunna ha en jämlik vård i hela landet. Vi vill dock inte förstatliga sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Karensavdraget drabbar främst människor med låga inkomster och leder till att många inte har råd att vara hemma vid sjukdom.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Vi vill ha trygga jobb och är emot försämringar av arbetsrätten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kerstin Hultman: Det skall vara höga miljökrav och även krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att kunna hantera effekterna av gruvbrytningen. Dessutom skall lokalbefolkningen garanteras inflytande.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Hultman: Vi står upp för asylrätten och de som söker asyl här skall tas emot och få sina ansökningar prövade på ett rättssäkert sätt. Alla länder i EU måste ta ett större samlat ansvar för människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Hultman: Huvudregeln skall vara att vid användningen av hemliga tvångsmedel krävs brottsmisstanke. Dom preventiva tvångsmedel som det idag finns möjlighet till bör begränsas till de allra grövsta brotten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Hultman: Vi har under de senaste decennierna sett omfattande skattesänkningar och växande klassklyftor. Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd för alla med bra sjukvård, skola och omsorg. Skattepolitiken behöver läggas om så att höginkomsttagare betalar mer i skatt och att jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster avtrappas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kerstin Hultman: Vi måste värna om den biologiska mångfalden och föreslår att 30 procent av skogsmarken skyddas. Sveriges kvarvarande naturskogar bör ges ett långsiktigt skydd från avverkning. Vi anser också att kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kerstin Hultmans val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning