Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Spånér

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige behöver nyordning.

Presentera dig själv

Akademiker som brinner för politik. Konservativ och tror på lika förutsättningar, inte lika utfall.

Vad har du för yrke?

Finansrådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margret Thatcher, Ebba Busch, Churchill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt utan C.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anders Spånér

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: En dimridå utlagd av vänster. Rent valfläsk.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Vi klarar inte ett energiintensivt samhälle utan kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Polisen måste få mer möjligheter inte färre.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Är det något som gett invandrarkvinnor chansen är det RUT.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Vad som var vettigt på 60-talet är inte vettigt nu. Vi kan inte slösa miljarder på projekt som är till stor del korrupta. Ej heller ge stora organisationer fritt med bidrag utan redovisning. Vi behöver varenda skattekrona till att förstärka alla samhällsfunktioner idag som lider av underfinansiering. Typ polis, sjukvård, försvar mm.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Kungahuset har sin givna roll i demokratin Sverige. Ett statsöverhuvud som är stabil och över tid.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Framförallt är det reduktionsplikten som måste till EU-nivå. KD har svängt men nu är det upp till bevis. Sen kan jag inte förstå tidigare beslutsfattare i KD som släppt igenom energiuppgörelsen 2016 samt reduktionsplikten. Saknas både kunskap och konsekvensanalys. Byt ut de som ansvarat för dessa två mycket dåliga beslut för Sverige.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Fastighetsskatten togs bort för den drev folk från sina hem. Det får inte upprepas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Varför skall kultur bekostas av det offentliga när dess utövare är till 99% vänster och agerar därefter?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Typiskt socialistiskt/kommunistiskt förslag. Redan är byggnadslov borttaget för vindkraftverk. Bara det är en anomali. Sen måste kommunernas självbestämmande stärkas inte försvagas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Tiggeri som dessutom är till huvudsak organiserat och sammanlänkat med kriminalitet hör inte hemma i en välfärdsstat.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Detta är identitespolitikens kärna, att slå sönder ett samhälle i olika kön, etnicitet och hudfärg mm. Liberalism är att har samma förutsättningar. Alla är lika men vi föds i bara två kön. Tredje kön, varför?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Självklart att familjen inte staten skall bestämma. Grundläggande kristdemokrati.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Ett mycket bra komplement men som så mycket annat som är privat i det offentliga måste kontrollfunktioner finnas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Behövs det något mer i frågan när man ser hur samhället har förändrats de senaste 20 åren? Glaset är överfullt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Självklart. Steget är dessutom inte så stort då hela försvaret redan tidigare anpassat sig till Nato-standard. Lita aldrig på ryssen!

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Dags att fullt ut komma tillbaka till arbetslinjen, inte stärka bidragsberoende.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Strandskyddet har sin uppgift. Problemet är att skärgården i Stockholm och Bohuslän har samma regler som i glesbygdskommuner.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Vi har en av världens högsta skattetryck och behöver mindre med skatter, inte mer. Vårt bidragssamhälle måste reformeras och där finns alla pengar som ska gå till förvaret. Vi ska inte vara sossar och medv3erka till bidragssamhället skadliga nivåer. Upprustning behövs också i hela rättssystemet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Självklart. Att dessutom ha ett PS som är så vänster är bara skadligt för demokratin. Följ danskarnas exempel.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Återigen ett socialistiskt förslag. Hela EU har tiltat åt det vänstra hållet. Gå inte på klimatalarmisternas argument. Agenda 2030 är vänstern och storkapitalet i en ohelig allians. Men snart kommer nykterheten tillbaka.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Barn som inte klarar skolan måste få hjälp. Betygen är till för att ge både larmklocka och uppmuntran men framför allt ett verktyg bland flera för att rädda skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Räcker med att se på Malmö hur de slösar med omfördelade skatter. I Norge har man istället valt att sänka skatten i avfolkningskommuner. Men med Malmö och liknande kommuner måste det till kraftiga restriktioner och krav på en kommunbudget i balans.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anders Spånér har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: 40% av alla hushåll är singelhushåll. Orimligt att dessutom ha hyror som inte avspeglar dess rätta värde.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anders Spånér har hoppat över denna fråga

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Kanske men jag betvivlar att det blir bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Kanske utöka den istället. Arbetslinjen skall råda.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Spånér: Mycket krångligt idag och därför förekommer det inom vissa branscher att efter sex månader byter man ut personalen istället för anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Anders Spånér har hoppat över denna fråga

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Spånér: Glaset är fullt. Inför moratorium.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Spånér: Enchrochat satte fingret på behovet av att avlyssna.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Spånér: Sänk skatter generellt. Vad är höginkomsttagare? Definiera detta först!

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Spånér: Idag är vänstern med miljöpartiet styrande över skogen genom aktivistiska tjänstemän. Skogen och äganderätten är allvarligt hotad. Likaså svensk ekonomi

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Anders Spånér har hoppat över denna fråga