Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Thomas Ehn

Svar i valkompassen

:

Thomas Ehn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

OBS
Thomas Ehn har hoppat över denna fråga

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

OBS
Thomas Ehn har hoppat över denna fråga

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Känns som RUT gjort sitt och blivit mest gynnsamt för välbeställda och hantverkarna själva.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Bistånd i all ära, men inte hållbart när allt flera låglönade, sjuka och äldre m.fl. får försämrade levnadsvillkor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Också högst relevant för att fördelas till övriga samhällsinsatser och tjänster.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Högst relevant samtidigt som man bör stävla/hålla mer koll på priskarteller etc.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Thomas Ehn: Isåfall i regioner där efterfrågan och prisökningen ökat mest ex. större städer.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Då kommunerna själva även i forts. bör kunna styra utvecklingen på hemmaplan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Thomas Ehn: Borde isåfall finnas andra lösningar finansierat från centralt håll.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Thomas Ehn: Torde bli svårt med gränser om rätt och vilka etc.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

OBS
Thomas Ehn har hoppat över denna fråga

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Thomas Ehn: Alternativen kan bli dyrbarare sedan Sverige demonterat ned den tidigare så välsmorda Försvaret.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Thomas Ehn: Borde tas från andra områden ex. Bistånd och Kungens apanace.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Thomas Ehn: Behöver få en mer nyanserad journalistik och inte som nu negativt kritisk, granskande och styrd.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Inte rimligt för gemeneman och vanliga inkomsttagare samt pensionärer m.fl.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Thomas Ehn: En enklare form av betygskala för att vägleda både elever, vårdnadshavare och lärare.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Thomas Ehn: Annars torde mindre orter få betala med ökade klyftorna och ojämnt fördelade resurser.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Thomas Ehn: Tanken är god, men idag nog så tjänbart att bli påkommen och anmäld.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Kan slå mycket skevt och ojämnt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Kostnaden är alldeles för stor. Istället borde befintliga järnvägsnätet ses över och utvecklas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig I och med att det idag är för ojämnlika förutsättningar och lönsam på dom olika Regionerna.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Thomas Ehn: Arbetsgivare och företag bör ta större ansvar för anställda, vilket också bör skapa nya tankesätt om lösningar etc.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Finns ingen rim och reson då finns ex. på flera dåliga dito som också avvecklat så komnuner etc. fått ta kostnaderna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Sverige har än idag fullt upp med att få bukt på 2015 års flyktingströmmar. Samt nu Ukraina m.m. Och bör inte ses som humanistiskt om att återuppbygga tryggheten och välfärden för svenska folket.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Polisen behöver mer befogenheter och hjälpmedel för att enklare göra sitt arbete för ett Tryggare Sverige!

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Känns rimligt att den som tjänar mer borde även betala aningens mera för befolkningens skola, vård, trygghet och välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Thomas Ehn: Extra viktig Se över resultatet efter stora avverkningar och även stormar mm.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Thomas Ehns val:

  • Integration
  • Lag och ordning
  • Sjukvården