Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars-Erik Olofsson (fotograf Foto: Alicia Olofsson)

Lars-Erik Olofsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill vara med och skapa ökad tillit och förtroende i sjukvården för det goda politiska ledarskapet. Det ledarskapet är med och bedriver en behovsstyrd sjukvård och där sakfrågan trumfar partipolitik. Den mest akuta frågan idag är personal och kompetensbristen i vård och omsorg. Där har vi i KD en hel del konkreta och för framtiden avgörande förslag som jag skulle vilja berätta mer om för dig.

Presentera dig själv

Jag är gift, två döttrar och arbetar som överläkare på infektionskliniken i Östersund. Jag har även arbetet i Östafrika. Jag engagerade mig politiskt pga de brister jag såg i sjukvården och det är även idag mitt fokus i det politiska arbetet. Vi måste som politiker bli bättre på att lyssna och ta in men även ge information till personal/allmänhet. Så förbättras det goda politiska ledarskapet.

Vad har du för yrke?

Infektionsläkare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se en NY BLÅGRÖN ALLIANS dvs KD, M, C och L

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars-Erik Olofsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lars-Erik Olofsson: Vi behöver fortfarande viss grad av kärnkraft under en succesiv omställning till icke fossil och icke kärnkraftsproducerad energi

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Lars-Erik Olofsson: Oerhört viktigt att ge polisen bättre möjligheter att bekämpa grov brottslighet och kriminiella nätverk

RUT-avdraget ska avskaffas

OBS
Lars-Erik Olofsson har hoppat över denna fråga

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lars-Erik Olofsson: Biståndet skall inte minskas, men ses över och nagelfaras så att det hamnar rätt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Lars-Erik Olofsson: Kungahuset är viktigt för ett enat Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Lars-Erik Olofsson: Viktigt för företagare, landsbygdsbor och arbetspendlare som är beroende av bil

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Lars-Erik Olofsson: Vi har misslyckats med integrationsarbetet i Sverige och bör ta krafttag för en förbättrad integration och lägga mer fokus på de att de som fått asyl och som söker asyl blir en del av vårt samhälle.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars-Erik Olofssons val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Äldreomsorg