Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per Landgren (fotograf null)

Per Landgren

Varför ska väljarna rösta på dig?

Politik går tillbaka på människosyn och etik. Med mig får du en politiker som vill utgå från kristen etik och människosyn, men du behöver lika lite vara kristen för att rösta på mig, som du behöver vara ateist för att rösta på någon annan. En materialistisk människosyn är inte bra för vårt samhälle. Min utgångspunkt är att varje människa delar med alla andra ett omätbart och unikt människovärde.

Presentera dig själv

Har varit riksdagsledamot i 8 år och arbetat som sakkunnig i Göteborgs stad, riksdagen och Regeringskansliet. Jag tycker om att analysera politiska ståndpunkter och beslut och diskuterar gärna öppet och fördomsfritt. Tycker om att umgås och samtala om livets viktiga frågor. Har ett stort idrottsintresse, inte minst för att jag själv spelat fotboll, pingis, ishockey etc.

Vad har du för yrke?

Är fil.dr. och forskar i vetenskapshistoria vid Oxford University.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Konrad Adenauer

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag skulle vilja ha en regering med den tidigare Alliansen.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per Landgren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Målet för alla skolor måste vara kunskap och förståelse under trygga förhållanden. Formerna får skifta. Vi behöver framgångsrika skolor där ägare investerar i "kvalitet" på såväl utrustning som lärare och elever. Målmedvetna, seriösa och långsiktiga ägare förtjänar avkastning på investerat kapital. Kortsiktiga åtaganden och vinstintressen bör inte tillåtas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Med tanke på klimatkris och el-brist behöver vi pålitliga energikällor, som inte bidrar till växthuseffekten. Under en lång tid förbjöd till och med våra politiska "motståndare" forskning inom området "kärnkraft". Detta var absurt. Med vetenskaplig forskning kan mycket väl kärnkraftens problem lösas.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: I flera brottutsatta områden är det brottslingarna som upprättar visitationszoner. Om polisen säger sig behöva detta för att bryta de kriminella gängens makt, så ska polisen kunna göra det.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Med dagens synsätt att alla vuxna ska vara ute i arbetslivet är Rot- och Rutavdragen viktiga. De har ökat antalet arbetstillfällen och underlättat att med redan beskattade pengar kunna betala för hushållsnära och rena hushållstjänster. Det är dessutom ett slags arbete som arbetsmarknaden behöver och kan ge en lättare ingång på arbetsmarknaden med början på ett arbetsliv och utveckling.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Nej, vi behöver stå upp för den internationella solidariteten såväl nationellt som individuellt. Men svenskt bistånd får inte längre gå till korrupta regimer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Detta är ett symboliskt förslag, som inte betyder mycket för statsbudgeten. Så länge vi har ett kungahus, som fungerar som goda förebilder, ska kungafamiljen också ha goda förutsättningar för att utföra sina officiella uppgifter. För övrigt är jag principiellt inte för något slag kungadöme.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: En sänkning underlättar såväl för dem som dagligdags är beroende av bilen och de gör det lättare att förhindra köp av bensin och diesel från den ryska staten, vilket är absolut nödvändigt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Nej, äganderätten är fundamental även på kapitalvaror som hus och bostadsrätter. Staten ska inte beskatta ägande som redan varit momsbelagda vid nybyggnation och förvärvats med redan beskattade pengar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Kultur ska enligt min mening finansieras såväl av stat som privata aktörer, men kultur ska också utgå ifrån och prövas av den värdegrund som sedan 2:a världskriget arbetats fram av internationella politiska institutioner som FN och Europarådet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: I dessa tider bör vindkraftsbyggen göras så långt möjligt i samförstånd mellan berörda parter.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Vi ska bekämpa själva orsakerna till tiggandet och dem som profiterar på tiggeriet. Vi ska inte bekämpa tiggarna själva.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Vi lurar oss själva om vi inte utgår ifrån den biologiska och genetiska verkligheten. Var människas arvsmassa är given (från konceptionen) och inte tillskriven. Att manipulera det yttre effekterna på den genetiska identiteten är medicinskt mycket riskabelt. Det bör utgöra undantag. Det leder ofta till långsiktiga problem av medicinsk natur såväl fysiskt som psykiskt.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Det är upp till familjen att bestämma hur de planerar yrkesarbete och hemarbete. Den politiska styrningen blir lätt en tvångströja.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Det är oerhört viktigt att de gemensamma skattemedlen inte förbrukas på ett nätläkeri som är mer till för lättförtjänta pengar än för patienternas bästa.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Extra viktig Asylrätten är inte förhandlingsbar, men processen måste göras kortare och mer rättssäker. Tillfälliga uppehållstillstånd uppfyller asylrätten. De ger dessutom utrymme för en prövoperiod då migranten får visa sin vilja att leva efter lagen och bidra till det gemensamma goda. Migranten ska som regel kunna försörja sig genom arbete, men myndigheter bör även respektera försörjning på annat vis.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Sverige ska gå med i NATO. Putin gör detta absolut nödvändigt. Ryssland har upphört att fungera som ansvarsfull utrikespolitisk aktör, vilket gör vårt medlemskap i västvärldens försvarsallians självklar. Trots de brister som finns i Västvärlden och historiskt i NATO borde inte valet vara svårt. En barnslig smiley passar inte riktigt här.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Den enligt regeringen tillfälliga höjningen under en kris ska vara tillfällig. Nu går Sverige dessutom in i en lågkonjunktur. När svensk ekonomi så tillåter bör A-kassan höjas till en snitt-nivå inom EU.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Strandskyddet ska inte avskaffas, men det bör utformas så att det samtidigt kan underlätta för kommuner att expandera klokt och attrahera nya invånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Nej, upprustningen ska finansieras med en klokare skattepolitik, bättre finanspolitik och stramare budgetpolitik. Svaret på nya utgifter är inte skattehöjningar. De politiska förutsättningar ska i stället förbättras för en klok och miljösmart tillväxt. Den politiska konsten är inte att hitta på nya skatter utan att prioritera klokt och öka skatteintäkter genom tillväxt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Jag har inte tidigare arbetat med den typen av frågor politiskt, men att det finns en förbättringspotential inom public service har jag ju erfarit när jag jämfört med internationella motsvarigheter.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Nej, Sverige ska aktivt bidra till och följa gemensamma beslut i EU. Det är världens största ekonomiska marknad och själva poängen med en gemensam marknad är att t. ex. biltillverkare och bilförsäljare har samma konkurrensförutsättningar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Det är nog riktigt. Betyg kan vara en sporre men också i sämsta fall en hämmande och till och med orättvis bedömning. Den enskilde lärarens roll är oerhört viktig att ge rättvisa betyg som svarar mot uppfyllelse av målen och motiverar eleven.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Så enkelt är det inte. Kommuner måste också ta ansvar för en god stadsplanering, en bra service och ordning och reda i sina finanser. Det är framför allt yttre och icke påverkbara faktorer som ska motivera en omfördelning eller tillskott från statskassan.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Sex är inget man köper sig för pengar. Problemen med trafficking och prostitution är enorma. Hallickarna måste sättas åt hårdare. Till syvende og sidst går det tillbaka på en defekt människosyn, vilket samhället inte kan bortse ifrån. En hållbar helhetssyn är av nöden.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Det är ju ett förslag som blivit nödvändigt på en subventionerad marknad, som bromsat nybyggnation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Detta är inte något som jag kan, men jag tror att det är ett klokt förslag. Politik handlar om att prioritera rätt. Med privat finansiering skulle frågan kunna komma i ett annat ljus.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Nej, jag tror inte det är klokt att ta bort den.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Nej, jag tror inte det är problemet på arbetsmarknaden. Mitt intryck är att arbetsgivare och fack i regel kommer överens i sådana frågor. Otrygghet i arbetet och godtycke från arbetsgivare kan vara ett lika stort problem som arbetsproblem med arbetstagare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per Landgren: Är inte så insatt i dessa frågor, men inser att det är en avvägning mellan rimlig exploatering och skydd av natur och äganderätt. Hoppas och tror att gruvindustrin blivit mer hänsynstagande och klimatsmart. Sådan lagstiftning behöver annars ses över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Landgren: Sverige ska i samarbete inom EU värna asylrätten. Rysslands anfallskrig i Ukraina visar hur viktig asylrätten är. Skulle Ryssland anfalla t ex Polen och Baltikum kan det bli aktuellt med en enorm flyktingvåg. Internationellt inom t. ex. FN bör asylrätten kompletteras med ett naturligt geografiskt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Landgren: Här är det en avvägning mellan personlig integritet och det gemensam goda med lag och ordning. Om polisen har skälig grund bör polisen kunna göra detta utan direkt brottsmisstanke. Verksamheten bör dock granskas regelbundet av annan statlig myndighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Landgren: Det är inte fult att vara rik eller ha en hög inkomst. Det fula kan vara i hur man blev rik och hur man fick den höga inkomsten. Sverige bör främja duglighet och högre kompetens i alla dess former för såväl svetsare som företagsledare. Visst, tjäna mer så skattar du mer. Inte progressivt dock. Skatten bör däremot vara högre på spekulationsvinster som till exempel "day to day trading" på börsen.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per Landgren: Har inte kunskaper att svara på denna fråga men inser att såväl äganderätt med önskan om avkastning och allmänna skyddsvärden kan stå emot varandra, vilket måste lösas från fall till fall.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per Landgrens val:

 • Lag och ordning
 • Landets ekonomi
 • Sjukvården