Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Max Fredriksson (fotograf Ronny Thellbro)

Max Fredriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna skall välja mig om de vill ha en person med lång erfarenhet av sjukvård, en person som vet hur det är att bo i glesbygden och som även sett vad kultur betyder för människors välmående

Presentera dig själv

Mångsysslare som sysslat med mycket olika saker genom livet men sedan tidigt 90-tal har hållit på inom omvårdnad och sjukvård. Musiker sedan 50-år tillbaka. Gift med 2 vuxna barn. Uppvuxen i glesbygd.

Vad har du för yrke?

Läkare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Finns ingen enskild förebild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av i första hand KD och M

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Max Fredriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Det viktiga är inte vinst elelr inte utan en skolas innehåll och att kvaliten på undervisning är bra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Extra viktig Sverige behöver tillgång till el-energi som är förutsägbar och som inte orsakar stor miljöpåverkan

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Egentligen är det varken bra eller dåligt, det fattas det alternativet som svar.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: RUT har medfört att många tidigare svarta jobb blivit vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Monarkin gör ett bra jobb att skapa intresse för Sverige globalt

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Det är högst omoraliskt att staten skall tjäna pengar på världssituationen med krig. Det drabbar i mycket hög grad de glesare delarna av landet som inte har några alternativ för sitt resande. Dessutom att lägga skatt på en skatt....

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Fastighetsskatten har redan tagit bort då den gav väldigt konstiga effekter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Extra viktig Kultur är en mycket viktig del i en befolknings välmående.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Redan nu försöker man på alla sätt att minska kommunernas självbestämmande, Att pånytt försöka stjäla kommunernas marker och ödelägga stora områden är bara ett nytt Baggböleri.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: I Sverige har vi en socialt nätverk där kommunerna har ansvaret för alla som vistas i en kommun. Tiggeri borde inte ens behövas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Ingen lätt fråga eftersom det innebär en hel del juridiska följdeffekter som först måste utredas innan man kan ta ställning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Endast familjen själv kan avgöra vad som är det bästa för den egna familjen. Däremot borde man se över så att en familj får samma ekonomiska förutsättningar oavsett vem som tar barnledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Nätläkare kan vara ett komplement till offentlig sjukvård men det krävs då att man har samma krav som alla annan vård att ta hand om alla sjukdomar och tillstånd inte som idag att man dränerar annan vård och behandlar lätta sjukdomar till stor kostnad och inte efter lagen intentioner om prioritering av vård till den som är mest behövande

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Sverige har egentligen i åtskilliga decennier varit inofficiell medlem i NATO och stått alliansen när. Medlemskap borde ha sökts för länge sedan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Extra viktig Idag får stora områden inte ens användas och landsbygskommunerna får inte möjlighet att anvnda de markområden som finns

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Beror helt på hur uppdraget specificeras men eftersom det betalas med skattemedel borde mindre andel av medlen användas till rena lekprogram och dessutom bör kravet på opartiskhet ökas och lämpligen bör en helt fristående granskningsenhet inrättas.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Ett förslag som skulle ge glesbygden en enorm påverkan och till stora delar omöjliggöra att folk skulle kunna bo där.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Extra viktig Det finns redan konstaterat via riksrevisionen att staten lagt stora pålagor på landets kommuner utan att kompensera för kostnaderna vilket drabbar glesbygskommuner och gör att det blir en stor orättvisa i kommunernas möjligheter att ge dess innevånare service.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Straffskalor på olika brott måste överses, idag finns brott som kan betraktas som lindriga straffas hårdare än grövre brott. Att enskild kräva ökade straff för vissa brott är inte lämpligt utan att först göra en total översyn

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Max Fredriksson: Extra viktig Det behövs en tydligare och enhetlig styrning för att få till stånd en likhet för alla innevånare i Sverige. Idag skall alla olika regioner uppfinna samma sak flera gånger till stora kostnader. Mycket pengar skulle kunna frigöras genom att avskaffa regionerna

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Max Fredriksson: Brottsbekämpningen måste prioriteras och polisen bör få tillgång till de medel man behöver för att effektivt kunna bekämpa brottsligheten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Max Fredriksson: Skogsägare måste få möjlighet att bruka den skog man äger. Idag finns en tendens att man skyddar skog och i praktiken beslagtar små skogsägares inkomstmöjligheter

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Max Fredrikssons val:

 • Sjukvården
 • Sysselsättning
 • Äldreomsorg