Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Claes-Göran Borg (fotograf null)

Claes-Göran Borg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Coronapandemin har visat på att det finns brister i vårat välfärdssamhälle som nu måste åtgärdas. Välfärdsfrågor så som äldrevården, sjukvården och skolan måste större plats i politiken. Jag vill att resurser mellan landsbygd och storstäder måste jämnas ut. Vi måste få ett rundare Sverige.

Presentera dig själv

Jag bor i Lidköping, Västra Götaland. Varit politiskt aktiv större delen av mitt liv. Sportintresserad. Ledare inom idrotten (friidrott). Jag är idag kommunpolitiker och tidigare varit landstings/regionpolitiker. Föreningsmänniska.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare inom sjukvården

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme, CH Hermansson, Nelson Mandel

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S,V,C och MP måste hitta en regeringssamverkan. idag är det alldeles för mycket låsningar om vilka som får eller inte får vara med vilket enbart gynnar högerpartierna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Claes-Göran Borg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Extra viktig Sverige har tappat greppet om att kunna styra skolorna resurser och innehåll.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Extra viktig Uran är fossilt bränsle och som innebär stora problem för att dert ska kunna brytas, bl a avfall. Kärnkraften kostar alldeles för mycket och de pengarna kan användas till andra lösningar.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Det kommer skapa mer problem än lösningar och kommer leda till nya konflikter. Det är viktigare att poliser finns på plats kontinuerligt i utsatta områden, ex att det finns polis- och servicekontor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Det slår ojämlikt i samhället. Det är områden med god ekonomi som nyttjar det. RUT-avdrag driver upp kostnaderna för tjänsterna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Om vi ska kunna hjälpa människor på plats så behöver behålla det internationella biståndet. Däremot måste det följas upp bättre så att det går till de insatser som var tänkt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: När kollektivtrafik och turtäthet är begränsad på landsbygden så måste kostnaderna hållas på rimliga nivåer. Höjda bensin/dieselpriser driver upp andra priser i samhället.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Vi kan lära oss av andra europeiska länder där man har fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Medfinansiering är OK men kulturlivet får inte bli beroende av privata finansiärer som då kommer styra vad som visas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Det är bättre med dialog och kunna erbjuda stöd till dessa kommuner.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Det kommer vara svårt att efterleva och tolka vad som är tiggeri. Tiggeri kommer mer och mer försvinna då människan har allt mindre kontantmedel på sig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Andra länder har infört detta och det är dags att Sverige gör det också.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Den ojämlika fördelningen av föräldraledigheten är en av orsakerna till ojämlika och icke jämställda löner/arbetsmarknad.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Det är alldeles för lätt idag att etablera sig som Nätläkare vilket leder till att det blir mindre resurser till primärvården.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Alliansfrihet håller mer i längden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Strandskyddet ska bibehållas men det behöver revideras, öka kommunerna inflytande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Extra viktig Ett demokratiskt samhälle behöver ha en fri public service.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Alldeles för snävt tidsdatum. 2030 är mer realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Betygen idag är en stor stressfaktor som ökat den psykiska ohälsan bland barn- och unga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Kommer leda till ett ojämlikare samhälle.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Planeringen av höghastighetståg har lett till den akuta upprustningen och utbyggnaden av det befintliga järnvägsnätet har bromsat upp. Kostar för mycket och tar alldeles för lång tid. Använd resurserna så att vi snabbt får igång utbyggnaden av nuvarande järnvägsnät.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Staten ska ta ett större ansvar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Kommer leda till godtyckliga uppsägningar.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes-Göran Borg: Kommer leda till att internationella ex. kinesiska kommer tvinga fram klimatbelastande gruvbrytningar i jakten på mineraler.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes-Göran Borg: Det måste vara rättssäkert.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Claes-Göran Borgs val:

 • Miljö och klimat
 • Pensioner
 • Skola och utbildning