Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Seppo Laine (fotograf null)

Seppo Laine

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det viktiga är att väljarna ger sin röst till Vänsterpartiet för att säkra en stabil rödgrön regering. Bara det kan förhindra den färdriktning samhället haft under de senaste 30 årens nyliberala politik med ökade klyftor, försämrad välfärd, urvattningen av landsbygden. Det behövs ett parti som tar ansvar och bygger Sverige.

Presentera dig själv

Uppvuxen i en arbetarklassfamilj som kom hit som arbetskraftsinvandrare till industrin i Skåne på 60-talet. Blev kvar i Skåne tills kärleken drog iväg mig till Gävle sent nittiotal med vår son. Tog en fil kand examen i media och kommunikation på högskolan här och har sedan dess jobbat som ombudsman för Vänsterpartiet. I Skåne jobbade jag på fabrik i 20 år, och var länge aktiv i fackklubben.

Vad har du för yrke?

Truckförare, fil kand och ombudsman

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Idealet är S och V ihop bara, då slipper vi MP:s högerskutt i politiken och kan tillsammans ladda för ett Sverige som håller ihop, som byggs ut, där människorna kan känna framtidstro och hopp igen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Seppo Laine

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Det är absurt att skattepengar går till profit på elever.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Den teknik som finns idag hinner inte byggas innan det är försent, en massiv utbyggnad av vind och sol är vad som krävs här och nu, inte om tio år.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Visitering ska bara ske när det finns en konkret brottsmisstanke, den slumvisa visitering blir ratificerad och minskar förtroende överlag för polis och rättsmyndigheterna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Fullkomligt orimligt skatteslöseri till personer som huvudsakligen har råd med även vitt arbete.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Vi lever flott på bekostnad av ojämlikt fördelade resurser globalt. Vi kan bidra till minskad svält, ökad skolgång och arbete för mer demokrati och jämställdhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Vi borde bli en republik snarast.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Ett tillfälligt sankt pris har vi stöttat för jämna ut bördorna för de med lägre inkomster, men fördelningspolitiskt ger det också stöd till de som inte behöver något och det är mycket dåligt ur klimatsynpunkt, vi över bättre och billigare kollektivtrafik som hänger ihop med elektrifierade lokaltransporter med.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Hus med höga taxeringsvärden kan bära en högre fastighetsskatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Det är fint om privata aktörer finansierar kultur, men vårt gemensamma offentliga stöd behövs för att variation och ett basutbud ska finnas tillgängligt för alla och i hela landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Som sagt vindkraftverken behövs idag för att stänga fönstret mot en total klimatkollaps, Naturligtvis ska de prövas mot miljölagstiftningen och läggas där de påverkar som minst.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Det är inte kriminellt att vara fattig, alla EU länder ska ta ett ansvar för att sörja för sina medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Ett tredje juridiskt kön har behövts länge, naturen ger oss ständigt gråzoner.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Stor risk att de gamla hjulspåren fortsätter, idag har vi en utveckling mot att pappor tar större ansvar för barn och hem, det tycker jag är positivt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Alltså här är jag totalt enig med vår motivering: Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor. Vården ska ges efter behov och inte tjockleken på plånböcker, våra skattemedel ska inte slösas på friska människors små åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Individens frihet att forma sin framtid är den centrala tesen för oss socialister, ett uppehållstillstånd på riktigt ger individen friheten att forma sin framtid här eller när det blir möjligt åka någon annanstans.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Det är ett himla anhang att ha i sällskap där, där krigande avgörs av USA:s intressen och auktoritära ledare riskerar bestämma över hur frågor ska hanteras, Erdogan har gjort det tydligt när han kräver förföljelse av oppositionella som krav får medlemskap. Tvi vale.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: A-kassan måste rustas för att vara en rimlig övergångsersättning mellan jobb till jobb, det är också en försäkring de anställda själva betala premie till och då ska den vara bra.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet. För att bidra till landsbygdsutveckling bör det dock i vissa strandnära områden på landsbygden bli lättare att få dispens för att bygga i viss utsträckning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Enda sättet om vi inta ska skära ned på annan välfärd som ocksåredan är underfinansierat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Även om högern arbetar hårt för att få sin egen ljugTV, så visar det bara tydligare hur väl en oberoende public service i allmänhetens tjänst behövs.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Allt fossilt bränsle måste bli kvar i marken från och med igår egentligen, snabbast möjliga övergång till en elektrifierad transportflotta är helt nödvändig, vi satsar stort på fler laddplatser och utbyggd kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Elever blir inte bättre av att konstant vägas och mätas, utan av en skola som arbetar för att de uppleva glädjen i att lära sig nya saker och utvecklas som människor i sin egen takt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Det är billigare att ordna offentlig service där människor bor tätt tillsammans så en omfördelning är nödvändig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Lobbyn för fastighetsägare vill så klart tjäna mer på sina fastighetsbestånd, men bostaden är en social rättighet främst och vi behöver utveckla stöden för billigare hyresrätter och bättre klimatanpassat boende.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Extra viktig Ostkustbanan måste till slut bli färdig, mer gods måste till spåren, så mycket mer behöver investeras i både snabbspåren och vanliga spår. Dessutom ska vi hålla ett öga på hur maglev-tågen utvecklas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: VI har redan idag en bra samverkan mellan sjukvårdsregionerna, ett arbete som riskerar försämras om vi ska lägga upp en ny struktur, däremot behöver staten ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Sjuka ska stanna hemma och inte ta sig till jobbet och sprida smitta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: Uppsägningar ska vara på grund av arbetsbrist enkel bevisbara konkreta orsaker, nu har högern underlättat godtyckliga uppsägningar på många sätt bland annat genom de försämringar av LAS man drivit igenom.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Seppo Laine: All verksamhet som innebär stor påverkan på vår natur ska noga konsekvensutredas, Vi ska också se till att lokalbefolkningen får del av de vinster som görs på utvinning av naturresurser. Däremot ser jag inget hinder för att förenkla administrativa processer så långt som möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seppo Laine: Vi ska leva upp till de konventioner vi undertecknat. Klimatkrisen kommer snart att innebära än större utmaningar för de länder som inte är lika drabbade, ett globalt internationellt ansvar måste fördelas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seppo Laine: Självklart att det ska finnas en brottsmisstanke som grund.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seppo Laine: Gjorda skattesänkningar där de som tjänar mest har fått mest har urholkat finansieringen av vår gemensamma välfärd, så en återställning här är nödvändig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Seppo Laine: Har inte förstått tidigare hur lite av vår ursprungliga skog som vi har bevarat och att nästan all skog en ser är planteringsskog. Dessutom ska övergå till andra former av skogsbruk som inte innebär kalavverkningar.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Seppo Laines val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning