Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Håkan Eriksson (fotograf null)

Håkan Eriksson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har lång och bred erfarenhet av politik på flera nivåer och jag förnyar mig själv, min politik och nyfikenhet därefter. Jag tror på individens och familjers fria val. Jag tror benhårt på att man med samhällets stöd och fria val kan nå de mål man satt upp för sitt liv. Jag arbetar för dig inte politiska system. Låt oss göra resan tillsammans!

Presentera dig själv

Jag bor i Mölnlycke och arbetar med försäljning mot industrin när jag inte är politiker. Utflugna barn och brinner för samhällsfrågor.

Vad har du för yrke?

Företagare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av KD och M med stöd av SD och L

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Håkan Eriksson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Förutsatt att verksamheten bedrivs på ett fullgott sätt ser jag inga hinder för vinstutdelning.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Extra viktig Vi klarar inte vår elförsörjning utan kärnkraft som är både säkert och tillförlitligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Extra viktig Att stärka övervakningen i brottsutsatta områden är för mig en självklarhet. Detta tillsammans med utökad kameraövervakning vore bra initiativ.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Sverige skall efter sin förmåga ta sitt ansvar för internationellt bistånd.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Sverige skall efter sin förmåga ta sitt ansvar för internationellt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Jag tycker inte att kungahuset skall tilldelas mindre pengar men det skall finnas ett tydligt ansvarstagande i vad pengarna används till.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Extra viktig Att sänka skatterna på drivmedel är en självklarhet. Att brandskatta familjer och verksamheter på ett sätt som utarmar deras ekonomier till bristningsgränsen är fel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Vi vill inte ha fastighetsskatten tillbaka. En synnerligen orättvis skatt som slår hårt mot familjer runt om i landet.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Då allt fler privata aktörer släpps in på en kommunal marknad genom verksamhet eller byggen ser vi det som rimligt att man också tar sin del av ansvaret för de kulturella frågorna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Här menar vi att det kommunala självstyret skall råda. Det är inte staten som skall diktera hur kommunerna hanterar denna fråga.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Frågan har varit uppe ett flertal gånger och i den bästa av världar finns inget tiggeri. Ett förbud låter sig inte göras och det är tragiskt att det finns.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Ser inga fördelar med det och tycker det är bra som det är.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Extra viktig Det är en självklarhet att föräldrar själva bestämmer. Varje familj vet bäst vad som passar just dem.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Extra viktig Vi är för privata alternativ i vården och ser inte varför privata nätläkare skall diskrimineras när det gäller vår hälsa.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Vi ser snarare ett system med tillfälliga uppehållstillstånd tills permanenta kan erhållas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: En orolig omvärld visar åter igen på vikten av samarbeten och allianser med andra länder. Sverige skall vara med i NATO för vår och andras säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Vi följer arbetslinjen och ser A-kassan som ett omställningsbidrag och tycker därför inte att den tillfälliga höjningen skall permanentas.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: För att attrahera människor att flytta till glesbygd är det ett ganska bra förslag men medför också ett stort ansvar för att det blir miljömässigt rätt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: I den mån vi behöver höja skatten för att nå den grad av upprustning vi behöver skall vi göra det.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Publicera service får allt svårare att sköta sitt uppdrag att opartiskt granska, förmedla nyheter och programutbud. Vi behöver definitivt utreda frågan om ett smalare uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Vår iver i att alltid vara främst i det vi gör för att visa vår omvärld hur duktiga vi är blir ibland för mycket. Låt oss istället göra vår omvärldsanalys och inte hemfalla åt plakatpolitik för våra medborgares bästa.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: För min del kan vi ha betyg från årskurs ett tillsammans med en bedömning men årskurs fyra kan också fungera.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Varje kommun får anstränga sig för en positiv utveckling. Det gör man inte genom större inkomster av skatteutjämningen som istället ger en falsk trygghet som snabbt kan vara förgänglig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Detta är en tragisk fråga för alla inblandade och jag vet inte om fängelse är det som löser den. Vi behöver dock agera och visst kan en förhöjd straffskala vara ett verktyg i det arbetet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Jag tycker att det är rimligt med marknadshyror på nya hyresrätter. Marknaden avgör om man vill hyra eller inte och det stimulerar byggandet av fler hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Det finns inga förutsättningar för höghastighetståg i Sverige vare sig ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Järnväg är viktigt men låt oss nöja oss med bättre stambanor för det behövs.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Extra viktig Vi har en väldigt ojämn sjukvård i vårt land och vårt postnummer skall inte avgöra kvaliteten på densamma. Vi behöver därför staten som huvudman istället för våra regioner. Vi behöver använda våra resurser bättre.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Jag har förståelse för de som ofta blir sjuka men samtidigt behöver vi vår karensdag för att hålla hjulen igång.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Det finns idag väldigt snåriga regler vad gäller uppsägningar och permitteringar. Skäl till uppsägningar och i vilken ordning de skall göras. Vi skall ha trygga löntagare men också trygga arbetsgivare som vågar expandera och nyanställa personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Håkan Eriksson: Att det skall ta 10-tals år för att öppna en gruva är för lång tid. Jag menar att ansökningarna fortfarande skall prövas efter konstens alla regler men att den processen måste gå att göra snabbare än idag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Eriksson: Sverige har idag ett integrationsproblem av stora mått att betänka när vi tar emot asylsökande. Vi skall givetvis ta vårt ansvar men bara det tänker jag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Eriksson: Polisen måste öka inhämtning av underrättelser för sin verksamhet. Det är viktigt förebyggande för att kartlägga rörelser inom kriminella nätverk och att förhindra presumtiva brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Eriksson: Det är inte primärt löneskatten som är för hög i Sverige utan skatterna sammantaget. Det finns andra skatter och avgifter att sänka.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Håkan Eriksson: Vi har tillräckligt med skydd för skogen idag. Frågan är istället hur skall skogen brukas? Det ser jag som en viktigare fråga.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Håkan Erikssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården