Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Sjödahl (fotograf )

Magnus Sjödahl

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en lång erfarenhet av både yrkesliv och olika politiska uppdrag. Jag äger ett stort engagemang av att vilja påverka Sverige till att bli ett tryggare och bättre land att leva i.

Presentera dig själv

Gift, tre barn, tre barnbarn. Intresserad av det mesta som rör sig. Gillar fotboll och resor.

Vad har du för yrke?

Jag har en socionomexamen. Ägnar mig f.n. åt kommunpolitik.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med M och KD med största möjliga inflytande för KD.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Sjödahl

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: All verksamhet måste generera ett överskott, vinst, för att möjliggöra investeringar och ge avkastning på det satsade kapitalet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Vår energiförsörjning måste vara trygg och stabil. Den kan inte vara beroende att det blåser och att solen skiner. För att få rimliga elpriser måste elproduktionen öka.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Insatser för ökad trygghet och för att bekämpa grov brottslighet är högt prioriterat. Inga ansträngningar får sparas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig RUT-avdraget skapar arbetstillfällen och gör svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Biståndet är viktigt för att hjälpa människor som lider av svält och befinner sig i konfliktområden. Det bör i högre utsträckning kanaliseras via ideella organisationer. Det kan också bidra till minskade flyktingströmmar om vi hjälper på plats.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Monarkin är i det stora hela inte en hög kostnad jämfört med vad alternativet skulle vara.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Dagens priser gör det svårt för många som bor på landsbygden och är beroende av bilen. Ännu värre är det för lantbrukarna och transportnäringen som fått dramatiska kostnadshöjningar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig Människor ska inte behöva gå från hus och hem genom skatt på sitt boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Kultur för vuxna ska inte finansieras av skattemedel. Det bör i högre utsträckning bekostas av de som önskar ta del av den.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Kommuner bör ha rådighet över vad som ska anläggas i den egna kommunen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Tiggeri är inte en lösning på fattigdom, det är ovärdigt. Dock svårt med gränsdragningar.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Alla människor är antingen man eller kvinna.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig Det är en självklarhet att föräldrar själva ska bestämma detta. Orimligt att politiken ska sätta sig över familjens val, familjer är olika och det ska respekteras.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Nätläkare ger snabb service och minskar trycket på andra vårdgivare där kön ofta är lång.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: De som kommer hit och söker skydd bör meritera sig för att erhålla permanent uppehållstillstånd, innan dess ska det vara tillfälligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig Vi kan inte klara oss själva vid ett militärt angrepp från en stormakt, läs Ryssland. Ryssland har visat sin aggressivitet och ett NATO-medlemsskap skulle innebära trygghet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Det måste vara en markant skillnad i ersättning på att arbeta och inte. Incitamenten för att snabbt komma i arbete måste vara starka.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Det finns oerhört många sjöar och vattendrag vid vilka det skulle kunna bebyggas. Här måste finnas en större flexibilitet i lagstiftningen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Skatterna är tillräckligt höga.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: PS ska inte ägna sig åt en massa nöjesprogram av tveksam kvalitet.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Det är på tok för snabbt, jag skulle kunna tänka mig en tidsgräns men senare. Det måste finnas många fullgoda alternativ framme för att ersätta dessa drivmedel.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Det borde vara upp till varje skola att avgöra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Köp av sexuella tjänster är ett brott där utsatta kvinnor utnyttjas och bör bestraffas hårt. Det skulle sannolikt vara avskräckande.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Bostadsmarknaden fungerar inte, bruksvärdessystemet är överspelat.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Investeringar i befintliga spår är bättre, underhållet är eftersatt och leder till ständiga driftstörningar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig Vi kan inte ha ett system som medför sådan ojämlikhet och skillnader över landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Det bör finnas viss självrisk i sjukförsäkringen.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: En arbetstagare som missköter sig bör lättare kunna sägas upp.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Magnus Sjödahl: Varför ska vi vara beroende av att andra länder, ofta med barnarbete och sämre förhållanden, ska ägna sig åt utvinning av de metaller vi behöver i Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Sjödahl: Vi har stora problem att klara integrationen av dem som redan är här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig För att få bukt med den grova kriminaliteten får inga ansträngningar sparas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Sjödahl: De som tjänar mycket bör bidra med mycket, men om skattetrycket blir för högt är det kontraproduktivt och människor väljer att bo i andra länder.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Magnus Sjödahl: Skog är en viktig råvara, skog ska brukas och avverkas liksom det sker med jordbruksmark.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Sjödahls val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg

Så svarar Magnus Sjödahl: Extra viktig Detta är kärnuppgifter som måste fungera.