Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Ramstrand (fotograf Per Blomqvist Söderhamn)

Anders Ramstrand

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du vill ha en tydlig röst för barn och ungas livsvillkor, en tydlig röst för personer i socialt utanförskap så är jag ditt alternativ! Du får dessutom en tydlig röst som ser äldres situation och värnar om omvårdnadspersonalens villkor. Riksdagen behöver en trygg Kristdemokrat!

Presentera dig själv

Jag blev inkryssad i kommunfullmäktige 2014. Har ett stort socialt engagemang och driver ett socialt företag som erbjuder lägenheter till personer som inte får egen bostad. Jag brinner för barn och ungas livsvillkor vilket de flesta av mina motioner har handlar om. Är sedan valet 2018 ordförande för omvårdnadsnämnden med ansvar för äldrefrågor. Att få medarbetare att växa är min passion!

Vad har du för yrke?

Företagare, social entreprenör och lärare

I vilket land är du född?

Sverige, men uppvuxen i Etiopien

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark regering där Kristdemokraterna har ansvar för sjukvården, social frågor och biståndsfrågor

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders Ramstrand

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Det är alltid kvalitén på skolan som ska utvärderas. Alla företag behöver göra viss vinst för att klara både bra och dåliga bokslut. Har en skola bra kvalité och gör det billigt är det bara att gratulera!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Kärnkraften är en viktig reglerkraft som behövs i den omställning från fossildriven energi som såväl behövs. Forskning på bra och säker kärnkraft ska uppmuntras.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Poliseb behöver fler och bättre verktyg för att säkerställa en trygg miljö. Visitationszoner är ett sådant verktyg, vilket även polisen efterfrågat.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig RUT skapar många arbetstillfällen och minskar svartarbete. RUT är ett bra alternativ till t.ex städning från hemtjänsten. Samhällsekonomiskt är det en framgång. Jag vill gärna utöka RUT till fler tjänster. Det skapar mer "enkla" jobb

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig KD är en garant för enprocentmålet. Sverige ska ha ett bra generös bistånd som i första hand ska gå till global utveckling av mest fattiga och utsatta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Det svenska kungahuset är en viktig del i vår historia. Kungahuset är bra representanter för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Sverige har de högsta drivmedelspriserna i Europa. Det snedfördelar vår konkurrens. Framförallt är det jordbruket som är drabbat men även transportsektorn och inte minst de som bor på landsbygden och inte har några andra alternativ än bilen. Regeringen har föreslagit en bidrag till alla fordonsägare, men vi ska bort från ett överdrivet bidragssamhälle och istället ha bra villkor.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Skatt på fastigheter är en skatt baserat på ett antagande om ett värde, alltså inte ett rättssäkert sätt att beskatta. Fastighetskatten är orättvis då den kan drabba en fastighetsägare bara för att fastigheter i närområdet stiger i pris.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Det är bra om civilsamhället och den privata sektorn tar större ansvar för kultur. Skattefinansierad kultur ska i första hand gå till kultur riktat mot barn och unga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig Att minska den lokala demokratin är förödande! Däremot ska det vara statliga riktlinjer för bra ersättning till både kommuner och enskilda fastighetsägare

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Tiggeri är ingen lösning för utsatta personer, människor som oftast utnyttjas. Sverige ska arbeta mer förebyggande för EU-medborgares välfärd i sina hemländer. Barn är särskild drabbade av dessa människors utsatthet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Svår fråga då varje person själv måste få avgöra sin identitet. Men det finns samhälleliga aspekter som kompliceras av fler juridiska kön, t.ex forskning och statistik. Men jag är helt öppen med att omvärdera frågan.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig Staten ska inte lägga sig i vilka fördelningsbeslut som familjen tar. Det är ett övertramp mot den egna fria viljan. Föräldraförsäkringen ska göras mer flexibel med möjlighet att överlåta dagar till andra närstående t.ex mig som farfar :)

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: All vård som uppfyller gällande lagar och regler ska vara offentligt finansierad. Men det behövs bättre reglering än det som finns idag. Hälso- och sjukvården ska bygga på behovsprincipen, den behöver tydliggöras och stärkas

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Asylrätten ska gälla så länge det finns skäl för asyl och skydd. Därför ska uppehållstillstånd vara tillfälliga. Om personen integreras i det svenska samhället och försörjer sig själv kan permanent uppehållstillstånd sökas och därefter även medborgarskap. Men huvudregeln för asyl är att det gäller så länge skyddsbehovet finns kvar

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Jag har tidigare varit mot NATO. Den svenska neutraliteten har tjänat oss väl. Men med allt större hotbild mot vårt lands säkerhet behöver vi tillhöra en stabil militär konstellation. NATO är en garant för fred och säkerhet. Så idag är jag för ett medlemskap i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: De nivåer som fanns före pandemin är de som vi bör återgå till. Arbete ska alltid premieras före bidrag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig Strandskyddet bör göras om så att etablering av främst bostäder gynnas. Det ska vara tydligare regler och mer förutsägbart vad som gäller och inte upp till enskild myndighet/länsstyrelse att avgöra. Det ska vara större mandat och befogenheter för kommunen att avgöra strandskyddet

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Försvaret måste få förstärkning men det ska omprioriteras i den statliga budgeten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Nyheter och samhällsinformation, program och kulturutbud för barn och unga, och för personer med funktionsnedsättningar samt program för minoriteters kultur och behov ska också ges av Public service. Underhållning, filmer mm ska ges av kommersiella kanaler och då finansieras av de som använder sig av kanalen

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Det görs stora tekniska innovationer inom fordon och transportsektorn. Det ska uppmuntras och premieras. Förbud i Sverige är verkningslöst.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Betyg är ett verktyg för ökad kvalité i skolan. Det viktigaste är att kunskapskontroller sker i tid så att särskilda insatser inte fördröjs!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig För att det ska var likvärdiga förutsättningar för alla som bor i Sverige ska det finnas ett utjämningssystem. Kvalité på skola vård omsorg ska inte avgöras var i landet du bor! Kommuner har olika förutsättningar när det gäller demografi och skattekraft. Dock bör det göras en översyns där fler faktorer påverkar fördelningen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Köp av sexuella tjänster är en form av slaveri. Och ska därför straffas med fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Vi är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare. Det ska finnas fler bostadsformer för gemensamt byggande och ägande, t.ex kooperativ bostadsägande.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Stor resurser för så liten vinning! Hela landets infrastruktur måste ses över. Ostkustbanan, vägunderhåll och andra satsningar får inte skjutas på framtiden

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Extra viktig Kristdemokraterna anser att staten ska få huvudansvaret för hälso- och sjukvården så att det ges bättre förutsättningar för en jämlik vård. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt. Vid sidan av ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Karensdag behövs för att minska risken för kortvarig och ej nödvändig sjukfrånvaro. Det ska ses som en självrisk i sjukförsäkringen. Alla försäkringar har någon form av självrisk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Det ska finns fler möjligheter att göra undantag i turordningsreglerna i LAS. Inte minst för att arbetsgivare ska våga anställa personer som står långt från arbetsmarknaden

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Anders Ramstrand: Att öppna fler gruvor är ett sätt tillgodogöra de tillgångar vi har. Men det är viktigt med tydliga miljökrav och det ska tas stor hänsyn till lokalbefolkning och kommuner. Och på samma sätt som vid vindkraftsetableringar ska viss del av inkomster från gruvan tillfalla fastighetsägare och kommun

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstrand: Asylrätten ska försvaras, men Sverige har tagit ett oproportionerligt stort ansvar för flyktingströmmar som varit. Har man inte skyddsskäl ska man utvisas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstrand: Polisen behöver fler och bättre verktyg i sitt arbete. Detta är ett bra verktyg. Jag tror Polisen har gott omdöme att använda verktyget på rätt sätt

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstrand: Det ska löna sig att arbeta. Det ska max vara 50 % skatt

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Anders Ramstrand: Jag har förtroende för skogsägare att de förvaltar skogen på ett bra sätt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Ramstrands val:

 • Lag och ordning
 • Miljö och klimat
 • Sjukvården