Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joha Frondelius (fotograf Hanna Maxstad)

Joha Frondelius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Står stadigt i min ideologiska uppfattning. Har stort hjärta för barn och äldre i min politiska gärning. Erfarenheter från mitt 64 åriga liv ger bra förutsättningar. Är trygg. Tror på laget före jaget.

Presentera dig själv

Familj, fru tre barn, sex barnbarn. Över 20 år som kommunpolitiker, nu även regionpolitiker. Har jobbat inom skola, serviceyrken och som företagare. Bor i hus. Mina intressen utöver politiken är musik, veteranbilar och snickra. Med föräldrar som varit krigsbarn är jag fostrad till att ta ansvar tidigt för min egen utveckling.

Vad har du för yrke?

Företagare, säljare. Nu bara som politiker

I vilket land är du född?

Finland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson KD

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig styrning av KD och Moderaterna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joha Frondelius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Resultatet av utbildning till samma ersättning som kommunala skolor löser man inte med förbud av vinstutdelning. Hårdare kontroll av friskolor och kommunala skolor ger mer jämlik skola. Kommunernas kontrollansvar av skolor måste skärpas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Sveriges behov av åretrunt energi kräver kärnkraft. Fossilfri energi som kärnkraft är bevisligen en farbar väg för Sverige, det visste vi hela tiden. Energipriserna är ett stort hot mot svenskt utveckling av jobb och egen försörjning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Skydda medborgare från brott och våld kräver tidiga insatser. Trygghet för allmänheten behöver ett aktivt polisarbete.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Att införa ett bra alternativ för vita jobb som RUT vore dumt att ta bort. Många jobb och företag erbjuder jobb för alla, med eller utan utbildning.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Sverige kan ge mer bistånd och hjälpa på plats. Platsbunden hjälp är bevisligen den bästa när behoven uppstår och blir konstanta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Kungafamiljen är en viktig del av vårt arv. Familjen gör otroligt mycket för Sverige både inhemskt och utomlands.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Extra viktig Staten stjäl pengar från alla bilägare! Utan jobb stannar Sverige. Att betala 50% skatt på något som bensin/diesel gynnar inte någon annan än staten och dess kassa.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Extra viktig Varför? Skatten på det egna boendet finns redan i stor utsträckning. Fastighetsskatt är en gammal skatt som inte gynnar medborgare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Kultur behövs för alla och ska vara en del av det offentligas ansvar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Kommunerna har ansvar för allas boendemiljö. Att förbjuda kommuners ansvar att sköta tillstånden för vindkraftsbygge är fel väg att gå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Ingen väljer att tigga för att det enkelt. Att överleva och ta saken i egna händer behöver välkomnas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Det finns två kön. Att leva ut sin identitet är en självklarhet men att införa ett tredje kön som svar på ett behov är fel väg att gå.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Extra viktig Självklart. Föräldraansvaret är 100% och är också deras ansvar att fördela

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Offentligas ansvar för sjukvården misslyckas för ofta. Privata nätläkare är svaret på ett behov som finns.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Utifrån möjligheten att utbilda, bo och jobba behövs regleringar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Vi har inget val i en orolig värld. 60-70 talets öst och västs konflikter lever igen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: En försäkring som A kassan ska skydda dej när behovet uppstår.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Att bygga och bo nära vatten är en självklarhet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Omfördelning av skatter är en självklarhet. När försvaret nedrustades försvann kostnader. Nu är det dax att försvara Sverige.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Utbudet är idag för politiskt styrt. Nyheter och samhällsutvecklande program är statens ansvar.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Behoven styr utvecklingen. När inte utbudet är tillräckligt för alla medborgare behövs alternativen. Utvecklingen av fordon, bilar är en otroligt dyr omställning för tillverkare.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Insats efter behov styr svensk skola. Betyg ger ett bra verktyg för styrning.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Så är det redan. Däremot ska svensk sjukvård förstatligas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Att utnyttja människor sexuellt mot betalning måste få ett slut. Många brott leder till fängelse. Varför inte när det skadar människor?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Det förekommer redan.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Extra viktig Börja med att fixa spår och infrastruktur som finns redan nu istället för att bygga nya kostnadsdrivande tåg för några få till en ofantligt hög kostnad.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Extra viktig 1862 startade landstingen. Nu 2022 är bevisen för många att svensk sjukvård måste omorganiseras till en huvudman, staten. Modern högspecialiserad sjukvård är enormt kostnadsdrivande.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Idén med karensdag har utnyttjats fel. Behovet finns att kunna vara sjuk utan avdrag. Karensdagen behövs inte om alla tar sitt ansvar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Behovet för att anpassa företag efter verksamhet med mer eller mindre personal handlar inte om att det ska bli enklare att säga upp personal.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joha Frondelius: Behovet av mineraler skapar jobb och utveckling i landet. Om hinder finns ska detta ersättas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joha Frondelius: Att förhindra brott och få fast busarna kräver fler verktyg.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joha Frondeliuss val:

 • Landets ekonomi
 • Pensioner
 • Sjukvården