Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Fjällgård (fotograf Ida Fjällgård)

Peter Fjällgård

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ideologisk fast, stridbar och envis. Tycker om samförstånd och lyhördhet. Tror att man utvecklar och bygger betydligt bättre nerifrån och uppåt, än uppifrån och neråt. Har en stark socialistisk liovssyn.

Presentera dig själv

Är gift sedan 43 år har fem barn och 11 barnbarn. Har varit föreningsaktiv i flera föreningar och idrotter. Fotboll och innebandy. Varit tränare för både tjejer och killar Tävlat i bågskytte på SM nivå. Fackligt aktiv. Är intresserad av motorsport och samlar på vinylskivor. Beskrivs som öppen och glad, men stridbar och envis.

Vad har du för yrke?

Arbetar som undersköterska med LSS. Är egen företagare och ägare till Mandelrost

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En klar socialistisk vänsterregering med välfärd och ett starkt samhälle som mål. Inkluderande där alla bidrar efter kunnande och förmåga

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Fjällgård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Vi måste ta tillbaka kontrollen över skolan, för alla barns bästa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Dyrt och har lång byggtid Förnybar energi är bättre.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Godtycke kan påverka förtroendet för polisen. Brottsmisstanke måste finnas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Skattemedel kan användas mycket bättre till annat. Till mera personal i välfärden, eller barns psykiska hälsa. Gärna hushållsnära tjänster, men inte mede skatterabatt

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Sverige har råd med humanitär hjälp. Solidaritet och hjälp och jämställdhet med de utsatta i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Pengarna kan göra bättre nytta i samhällets välfärd

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Bättre med ett pristak på bränsle.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: En statlig fastighetsskatt för högt taxerade fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Kulturen bör ha sin grund i det offentliga. Så det kan delas och fördelas över landet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Det krävs dock en rättssäker prövning. Med hänsyn till miljö och hälsa.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Det går inte att lagstifta bort fattigdom. Det krävs krafttag mot fattigdom i Europa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Det är upp till individen att välja hur man definierar sig Då bör det finnas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Att dela på ansvaret för barn och hem är en jämställdhetsfråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Det urholkar resurserna för det stora vårdbehov som finns. Det går inte att säkerställa diagnoser via nätet. Dyr rådgivning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Tryggheten behövs för att kunna planera sitt liv och komma in i samhället via arbete och utbildning.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Vi bör bevara vår alliansfrihet. Rätten att välja vara utan kärnvapen med ett eget starkt försvar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Arbetslöshetsförsäkringen behöver rustas upp. Och reformeras stegvis till högre nivå.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: strandskyddet skall värna vår allas tillgång till sjö och natur.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Försvaret är i behov av stora satsningar. Men det får inte ske mot nedskärningar av välfärden. Då kan skattehöjningar vara aktuellt.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Vi skall ha en bred radio och tv för demokratins skull. Den skall vara utan dyra kostnader så att alla kan få del av nyheter och samhällsinformation. En klassfråga

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Vi behöver minskade utsläpp. Men detta blir en klassfråga och svårt i glesbygd. Det krävs stora satsningar på ladd infrastruktur, och elproduktion.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: barn behöver ingen tidig press och stress. Inga fakta visar på bättre resultat med betyg i tidig ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Skatteutjämnings systemet bör dock ses över ur rättvise och jämställdhets aspekt vad gäller skattenivå i landets kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Rimligt att man inte skall kunna köpa sig fri från brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Vi behöver inte en ojämlik bostadsmarknad som med höga hyror driver bort människor från sin bostad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Järnvägen behöver rustas upp, och avregleras igen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Ingen förstatligad sjukvård, men mera statligt ansvar för jämlik vård

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: När man är sjuk skall man stanna hemma och ha råd med det Inte tvingas gå till arbete av ekonomiska skäl.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Försämringar i LAS ger otrygga jobb. Vi måste värna och försvara arbetsrätten

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Fjällgård: Höga krav på miljösäkerhet och lokalt inflytande skall alltid krävas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Fjällgård: Extra viktig Viktigt att stå upp för asylrätten. Och pröva allt rättssäkert. Det gäller hela Europa

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Fjällgård: Det måste finnas brottsmisstanke knuten till grova brott.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Fjällgård: Vi vill ha ett samhälle med stark välfärd bra skola och trygg ålderdom. Det kräver högre skatter .

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Fjällgård: Vi måste skydda den biologiska mångfalden

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Peter Fjällgårds val:

 • Energipolitik
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat