Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Charlotta Lagnander (fotograf Seppo Laine)

Charlotta Lagnander

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om du tycker att asylrätt är viktig skall du rösta på mig. Likaså om du anser att familjer som flyr skall få återförenas. Om du tycker att hbtqi-personers rättigheter är viktiga är du välkommen att rösta på mig. Jag lyfter alltid upp kulturens och folkhögskolornas betydelse.

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt aktiv länge och kulturpolitik, asyl- och migrationsrätt samt demokratifrågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag har alltid haft ett samhällsengagemang där mina ledstjärnor är rättvisa och solidaritet. Jag är jurist och egen företagare. Förutom samhället är min familj och mina vänner viktiga för mig. Och böcker!

Vad har du för yrke?

Asyl- och migrationsrättsjurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Kvinnorna som kämpade för rösträtt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Sverige leds av en röd majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Charlotta Lagnander

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Barnens bästa och barnens behov skall styra skolan, inte ägarnas intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig För mig och Vänsterpartiet är det viktigt att vi använder förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Världen behöver att vi omfördelar de resurser som finns så att barn får gå i skolan och kvinnor kan få stöd att starta egna företag och bli oberoende.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Förslaget är egentligen ett mycket dåligt förslag men under rådande omständigheter finns anledning att införa ett tillfälligt tak.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Nu är det en blandning av offentlig och privat finansiering av kulturen. Så skall det förbli. Offentlig finansiering är en garant för att kulturen finns i hela landet och att den är tillgänglig för så många som möjligt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Vindkraft är en fråga av riksintresse därför skall en kommun inte kunna stoppa en sådan satsning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Fattigdom är inte ett brott. Det är inte individen som skall bekämpas utan de strukturer som skapar fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Var och en har rätt att bestämma över sin kropp och hur man definierar sig eller hur man vill uttrycka sig.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Som flykting i ett nytt samhälle är det viktigt att få känna trygghet och utan oro bli en del i Sverige. Permanenta uppehållstillstånd är också viktigt för att asylrätten skall upprätthållas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Att permanenta den tillfälliga höjningen är steg på väg tillbaka att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som den inkomstförsäkring den faktiskt är.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: I andra länder som inte har strandskydd kan man se att allmänhetens tillgång till stränderna påverkas. Det är inte förenligt med allemansrätten att avskaffa strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Betyg skapar stress och orättvisa. Tydliga och regelbundna uppföljningar är ett bättre sätt att få återkoppling om ens kunskap.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Att köpa sexuella tjänster är att betala för övergrepp. Att dessutom kunna betala sig från en rättegång är inte OK.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Vi behöver en ny järnväg men vi behöver också bra "vanlig" järnväg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Hälso- och sjukvården skall inte förstatligas men i behöver säkerställa att vi har en jämlik vård i hela landet. I det är det min uppfattning att staten är en relevant faktor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlotta Lagnander: Extra viktig Vänsterpartiet försvarar rakryggat asylrätten. Ingen skall förhindras att lämna in en ansökan om asyl och prövningen av den skall ske på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Charlotta Lagnanders val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Pensioner