Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Henrik Reimer (fotograf null)

Henrik Reimer

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har ett brett politiskt intresse, de flesta frågor hänger ihop och är beroende av varandra. En viktig nyckel till att vi ska kunna utveckla vårt gemensamma samhälle är ett livskraftigt och varierat näringsliv. För att uppnå detta krävs även rätt politik inom rättsväsende, infrastruktur, bostadsförsörjning, utbildning, vård- och omsorg och familjepolitiken.

Presentera dig själv

Är en dalmas boende i Skåne sedan 1983. Har arbetat på olika positioner inom små- och medelstora företag inom branscher som tillverkning, handel, it och konsultverksamhet. Är utbildad civilingenjör inom Industriell Ekonomi. Bor i Bunkeflostrand med min fru Anna. Vi har en hemmaboende spansk vattenhund och tillsammans tre utflugna pojkar.

Vad har du för yrke?

Egenföretagare inom projektledning.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark borgerlig regering som Kristdemokraterna bildar tillsammans med Moderaterna.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Henrik Reimer

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig En bra skött skola där elever får bra resultat ska kunna ge vinst till sina ägare. Det bör dock finnas en begränsning, och även helt stopp, för vinstuttag i de fall skolan inte uppnår ställda målsättningar t ex för elevernas kunskaper.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig Kärnkraften kommer att behövas för att Sveriges energimix ska vara hållbar och ge tillräckligt med energi för invånare och företag i hela Sverige till en rimlig prisnivå.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Henrik Reimer: RUT-avdraget har gett en möjlighet att växla om vissa tidigare svarta jobb till vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Henrik Reimer: Svår fråga att ge ett entydigt svar på. Det är viktigt att tillse att pengarna hamnar rätt och används på det sätt som är tänkt.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig Det är orimligt att statskassan ska fyllas på med mer skattepengar från privatpersoner, lantbrukare och andra företag. för att grundpriset har blivit högre. Sveriges invånare och företag kan inte ha världens högsta priser på drivmedel, med följd att svenska hushåll och företag slås ut.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig De boende måste ha möjlighet ha stoppa orimliga vindkraftsbyggen. Konsekvenser på kort och lång sikt för avfall och miljöpåverkan från vindkraftverken behöver också beskrivas bättre.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig Familjens ansvar för planeringen av sina liv bör värnas.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Henrik Reimer: Tror att privata nätläkare kan vara en avlastning för de "vanliga" läkarna och vårdcentralerna. Vissa unga föredrar också en första kontakt med vården via nätläkare. Dock måste kontrollen av nätläkarnas verksamhet ses över.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Henrik Reimer: Jag anser att A-kasse-systemet bör ses över och harmoniseras med de lönenivåer som råder idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Henrik Reimer: Innan nya skatter införs behövs det en allmän översyn och kontroll över vad våra skattemedel används till.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Henrik Reimer: Än så länge vet vi inte hur all energi ska produceras till allt som förväntas bli elektrifierat.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Henrik Reimer: Det finns yrkesgrupper idag där det kan vara relevant att inte ha karensdag, bl a vårdpersonal med tanke på smittorisker för vårdtagare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig Vi behöver få ordning på Sveriges mottagande och även integration, pga av detta behöver vi bromsa antalet asylsökande som vi tar emot.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Henrik Reimer: Extra viktig Att motverka brottsligheten, inte minst från de sk kriminella gängen, har hög prioritet. Vi måste få stopp på den brottslighet som alltmer breder ut sig i Sverige.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Henrik Reimers val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Äldreomsorg