Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maud Ärlebrant (fotograf null)

Maud Ärlebrant

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill prioritera sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Den psykiska hälsan bör stärkas i alla grupper, Ensamheten bör bekämpas den leder ofta till psykisk ohälsa och missbruk

Presentera dig själv

Jag är gift har två barn och tycker det är roligt att jobba med politik. Jag vill förändra vill att samhället ska bli "mjukare"

Vad har du för yrke?

Barnmorska

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med Kristdemokraterna, moderater och liberaler med stöd av svergedemokraterna

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Socialdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maud Ärlebrant

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Driftsformen är inte intressant utan kvaliteten på utbildningen. Viss vinst måste förekomma för satsningar och drift av skolorna. När skolan och eleverna levererar goda resultat spelar driften ingen roll.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maud Ärlebrant har hoppat över denna fråga

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Polisen måste få utökade möjligheter att bekämpa gängkriminalitet vid misstanke om brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: RUT avdraget behöver utökas. Detta ger många kvinnor och män jobb och möjlighet att försörja sig.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maud Ärlebrant har hoppat över denna fråga

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Kungahuset ger en bra representation för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Det ska vara möjligt att överleva på landsbygden. Bränslepriset påverkar våra bönder vilket höjer matpriser.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Du ska kunna bo kvar i din fastighet oavsett var den ligger. Du ska inte behöva flytta för att skatten plötsligt blivit för hög.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Viktigt att kulturen utvecklas och breddas då kan privata aktörer vara med.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Kommunerna måste få vara med och tycka vad gäller utbyggnad av vindkraft kommunens medborgare som bor i närheten måste få vara med hela vägen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Många människor används av kriminella, pengarna hamnar sällan i tiggarens fickor. EU-länderna bör arbeta för bättre levnadsförhållande för sina fattiga medborgare.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Jag tror ej Sverige är redo för detta än. Varje människa ha rätt att känna sig bekväm i sin egen kropp. Arbetet för att stötta människor i detta behöver stärkas

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Extra viktig Ge föräldrarna mandat att bestämma detta själva. Det ser olika ut i varje familj staten kan ej likställa alla familjer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Nätläkare behöver finnas kvar men kostar en del vi behöver stärka primärvården och utöka möjligheten där att använda läkare digitalt

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Utrikesfödda ska lära sig språk och komma ut i egen försörjning har detta ej fungerat efter tre år ska uppehållstillståndet omvärderas. Vid grövre brott ska det omvärderas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Detta är snart en verklighet, med den oro vi lever i nu är detta nödvändigt.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Arbete och egen försörjning ska löna sig

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Stimulera en flytt till eftertraktade områden på landsbygden

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Vi behöver rusta försvaret oavsett i det världsläget vi har nu detta helst utan höjda skatter

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Public service ska stå för objektiva nyheter, fakta och barnprogram. Underhållning och filmer distribueras av betalkanaler.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Detta är för tidigt möjligen är utveckligen klar till 2030

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Någon form av bedömning är bra för att stimulera elever och föräldrar i lärandet

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Sveriges fattigaste kommuner behöver ekonomisk hjälp för att klara sin välfärd

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Extra viktig Det ska vara förbjudet och straffas ordentligt att utnyttja andra människor sexuellt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Ej marknadshyror för gamla bostäder endast för nybyggnation. Detta kan stimulera byggandet

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Pengarna behöver satsas på befintliga järnvägar och vägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Extra viktig En mer jämlik vård där alla har rätt att få lika behandling oavsett var du bor i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Den ska finnas kvar för att motverka fusk

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Det gör det lättare att anställa personer som varit långt ifrån arbetsmarknaden

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maud Ärlebrant: Miljöaspekten måste alltid prioriteras men fler jobb behöver skapas

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maud Ärlebrant: Vi måste värna om en bra integration människor behöver lära sig språk och komma i egen försörjning

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maud Ärlebrant: Fler verktyg för polisen mot de kriminella gängen

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maud Ärlebrant: Vi behöver ha höginkomsttagarna kvar i landet vid för hög skatt flyttar de inkomsterna och kanske arbeten utomlands

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Maud Ärlebrant: Våra skogsägare måste kunna avverka skog minska på regelverket

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maud Ärlebrants val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården