Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torum Boucher (fotograf null)

Torum Boucher

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag tror på alla människors lika värde, och att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för det samhälle vi lever i tillsammans.

Presentera dig själv

Jag är sextio plus och har de senaste deceniierna arbetet inom politiken med äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsfrågor. Men jag har en bakgrund inom den fria teatern, främst barnteater, och är utbildad mimare.

Vad har du för yrke?

arvoderad politiker, kulturarbetare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag har ingen tydlig politisk förebild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett tydligt rödgrönt styre som tar tillbaka kontrollen över välfärden och arbetar för klimaträttvisa

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torum Boucher

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Extra viktig Aktiebolag har som syfte att skapa ekonomisk vinst, men skolan finansieras via skatt för att skolan är ett gemensamt samhälleligt intresse, inte enstakabolagsägares intresse.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Att bygga ut kärnkraften är dyrt och tar för lång tid, det finns ekonomiskt och tidsmässigt bättre investeringar ur ett klimatperespektiv att göra - så det är en felprioritering helt enkelt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Polisen behöver kunna bygga förtroende i utsatta områden, slumpmässiga visitationer motverkar detta och risken för rasprofilering, eller misstanke om rasprofilering, ökar. Polisen behöver bättre förutsättningar, arbetsvillkor och fler utbildade kollegor.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det vore bättre att satsa dessa skattemedel på fler anställda inom vård och omsorg

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: vi ser ökade humanitära katastrofer just nu runt om i världen, synnerligen dålig timing att då dra ner på biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Jag är republikan, men oavsett det behöver också insynen öka över de skattemedel som går till Kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det är viktigt att styra över mot elektrifiering, i det akuta prisläge som vi just nu befinner oss i behövs däremot ett pristak

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det behövs en statlig fastighetsskatt för hus med höga taxeringsvärden

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Extra viktig det finns idag ingenting som hindrar privata aktörer att stötta kulturen, det görs också. men det är också viktigt att det finns ett offentligt starkt stöd. Alla stora kulturnationer genom tiderna har haft ett starkt offentligt kulturstöd, och det vi har idag ska också garantera tillgång till kultur i hela landet, för alla invånare.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det är viktigt att vi får fart på utbyggnaden av vindkraft, men det får i nte ske på bekostnad av en rättsäker prövning, med hänsyn till hälsa och miljö

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det är som att förbjuda att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det ligger i linje med att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp, och sin egen identitet

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Ett jämlikare uttag av föräldraledigheten är antagligen den viktigaste reformen i dagsläget för att öka jämställdheten. Inte minst skulle det bidra till högre lön och bättre pension för kvinnor

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Såsom finansieringen är utformad idag så bidrar den till en ojämlik hälso- och sjukvård - det är oacceptabelt med tanke på de stora behov som finns inom vården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för integrationen

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Europa behöver sina alliansfria länder

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: A-kassan är en försäkring som har urhollkats kraftigt, en stark A-kassa är också viktig för en trygg och stark arbetsmarknad utan svartjobb och/eller hänsynslöst utnyttjande av arbetskraft.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Strandskyddet är viktigt för allemansrätten, men också för den biologiska mångfalden. Därför går det inte att avskaffa strandskyddet ens i landsbygdskommuner rakt av. Men naturligtvis ska det vara möjligt att få dispens om det är viktigt för landsbugdsutvecklingen

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Vi behöver rusta totalförsvaret, och det får inte gå ut över andra viktiga samhällsåtaganden. Vi behöver däremot se över vilka skatter som i så fall ska höjas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Extra viktig Det är oerhört viktigt med radio och TV som inte är privatfinansierad och som är tillgänglig för hela befolkningen. Det är en demokratisk kärnfråga.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Torum Boucher har hoppat över denna fråga

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det finns ingen som helst evidens eller forskning som talar för att tidiga betyg bidrar till att barn lär sig mer i skolan. Skolan behöver andra typer av resurser, framförallt lärare som har tid.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det är idag orimligt att rika kommuner med mycket service kan ha låg kommunalskatt medan kommuner med stora utmaningar och låg service har höga skatter. Samtidigt behöver statsbidragen till komunerna öka.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det kommer att innebära att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det kommer att innebära att bostadsbolagen höjer hyrorna, och att vi får en finsk situation där staten får gå in och höja bostadsbidragen kraftigt. Vi behöver en statlig satsning p åbyggande av hyresrätter - det skulle ha effekt på riktigt på bostadsbristen

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Vi behöver stora satsningar på alla sorters tåg, även på höghastighetståg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Behoven av vård ser olika ut i olika delar av landet och det finns en poäng med att ha lokal förankring i vårdppolitiken. Men staten skulle kunna ta ett större ansvar, som tex för de stora universitetssjukhusen

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det blev helt uppenbart under pandemin vilken skada sjuknärvaro kan göra - folk som är sjuka ska givetvis inte straffas för att de tar sitt ansvar och stannar hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Anställningstryggheten är viktig i ett demokratiskt samhälle, den främjar ett tryggt samhälle.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torum Boucher: Det är idag snarare för lätt och för billigt att öppna gruvor i Sverige. Självklart ska vi tvärtom ha högt ställda miljökrav och stort inflytande för lokalbefolkning och urfolk.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torum Boucher: Sverige har just nu något sorts europarekord i restrektivt asylmottagande. Det är orimligt att vi har asylsökande som flyr härifrån till andra länder där de får asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torum Boucher: Sverige ska inte vara ett övervakningssamhälle. Preventiva tvångsmedel ska bara användas för de grövssta brotten

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torum Boucher: Vi behöver ett mer progressivt skattesystem, som i mindre grad belastar människor med låga inkomster och där männiksor med höga inkomster och stora förmögenheter får bidra med mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torum Boucher: Vi behöver värna både skogen, och ett varsamt skogsbruk, för klimatet och för den biologiska mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torum Bouchers val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg