Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Jakobsson (fotograf null)

Mikael Jakobsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill stå upp för oss samer och vår kultur. Vi kan inte skövla och ge bort våra naturtillgångar

Presentera dig själv

Same, kulturarbetare

Vad har du för yrke?

Samisk antikvarie

I vilket land är du född?

sapmi

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Karin Stenberg, Elsa Laula

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stark vänstermajoritet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mikael Jakobsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mikael Jakobsson: Inga vinster i välfärden,

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mikael Jakobsson: Den är fortfarande livsfarlig

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Mikael Jakobsson: Det visar sig att man inte är neutrala utan oftast går på hudfärg

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mikael Jakobsson: De som nyttjar Rut-bidragen har råd att betala det själva.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Mikael Jakobsson: Vi ska hjälpa till så mycket vi kan

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Mikael Jakobsson: En förlegad instruktion som har råd att betala sitt egna uppehälle

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mikael Jakobsson: De finns allt för många som är beroende av bensin eller dieselbilar för att ta sig till jobb, affär och andra aktiviteter, speciellt i glesbygd där det inte finns kollektivtrafik. Elbilar är fortfarande för dyra och opålitliga. Något måste göras

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Mikael Jakobsson: Höj skatten på fastigheter i mångmiljonklassen, sänk i glesbygd

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Mikael Jakobsson: Då blir största delen av Sverige utan kultur

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mikael Jakobsson: Kommuner måste få ha veto, besök vindkraftindustrierna i norr så förstår ni varför. Sen måste man ta hänsyn till urfolket samerna

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Mikael Jakobsson: Rår man för att man är fattig?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mikael Jakobsson: Kvinnofälla

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Mikael Jakobsson: Självklart ska inte skattemedel gå till en telefonsvarare

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Mikael Jakobsson: Självklart.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Mikael Jakobsson: Vi ska vara alliansfria

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Mikael Jakobsson: Den är all för dålig ändå, den borde höjas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Mikael Jakobsson: I vår kommun har varje person flera mil strand, så det kan inte vara rimligt. I tätorter är det vettigt

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Mikael Jakobsson: Då blir det som vanligt att fattiga får betala

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Mikael Jakobsson: Jag tycker det är bra som det är idag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Mikael Jakobsson: Det finns inga alternativ för största delen av Sverige och befolkningen

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Mikael Jakobsson: Se till att vi får fler lärare så behöver vi varken betyg eller läxor

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Mikael Jakobsson: Självklart

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Mikael Jakobsson: Det ökar klyftorna

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Mikael Jakobsson: Satsa på att bygga järnväg där det inte finns idag i stället

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Mikael Jakobsson: Då kanske sjukvården blir jämställd över hela landet

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Mikael Jakobsson: Självklart

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Mikael Jakobsson: Det är redan för enkelt idag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Mikael Jakobsson: Vi behöver minska konsumtionen och återvinna mer

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Mikael Jakobsson: Man flyr från något inte till något

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Mikael Jakobsson: Jag tror att det räcker

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Mikael Jakobsson: De ska åtminstone betala samma procentsats som alla andra

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Mikael Jakobsson: Vi har nästan inga skogar kvar i Sverige, nästan bara virkesåkrar med monokulturer

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Mikael Jakobsson har hoppat över denna fråga