Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karin Gustavsson

Svar i valkompassen

:

Karin Gustavsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Friskolor ska naturligtvis få finnas men marknadsskolor som driver skola för att göra vinst bidrar inte med något positivt och ska stoppas

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Enormt kostsamt, enorma miljö- och hälsokonsekvenser. Säkerhetsfara. Tar dessutom allt för lång tid att bygga

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Stigmatisering av bostadsområden bidrar inte till inkludering och framtidstro

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Låt de rika städa själv eller betala det det kostar utan bidrag från samhället

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Man ska varken ärva pengar, status eller titel. Vi är en demokrati och ska välja våra representanter

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Fossila bränslen MPSTE fasas ut - snabbt. Det måste till annan kompensation elker alternativa lösningar för t ex de i glesbygd

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Vi behöver komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en skatt men bara på ’skrytbyggen’

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Kulturen ska vara ’fri’ och inte endast styras av det privata

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Vi har inte tid till att gå många rundor för att bygga upp nödvändig fossilfri energi.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Tiggande är ett resultat av hur samhället ser ut - ingen tigger för att det är ’kul’ eller lönsamt. Se till att inte minska biståndet

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Vi vet att nätläkare används i stor utsträckning till sjukdomstillstånd som inte kräver läkarvård. Privata nätläkare urholkar regionernas budgetar, tappar sjukvården för läkare och annan kompetens

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Utan fotfäste och grundtrygghet kan inte människan orientera sig och växa i tillvaron. Om man inte får möjlighet till det kommer man aldrig att våga fundera på om det går att återvända till hemlandet - om det är möjligt

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Alliansfrihet är A och O

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Om vi ska upprusta ytterligare så ska det naturligtvis finansieras utan att tas av något annat viktigt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Vänsterpartiet har fattat kongressbeslut om att grundlagsskydda Public Service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Som sagt så måste det fossila bränslet fasas ut - det är bra för företag och konsumenter att veta vad som gäller

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Stress i skolan hänger mycket samman med betygshets - det ska INTE läggas redan på en fjärdeklassare

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Hela Sverige ska leva! Då behövs en omfördelning

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Bara rika skulle då ha råd att hyra - är man rik köper man en lägenhet eller ett hus

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Svår fråga. De behövs men vi behöver t ex även en fungerande Ostkustbana

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Staten behöver bidra med ner till sjukvården, speciellt i glesbygden, men det blir inte billigare av att den förstatligas, jf Norge

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Är du sjuk ska du vara hemma, jf pandemin.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Vi behöver mer trygghet i arbetslivet - inte mindre. En arbetare som inte vet om jobbet varar jobbar inte bättre,fortare eller mer effektivt. Är du trygg vill du bidra till att utveckla din arbetsplats

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Det är redan allt för lätt att få tillstånd utan att tillräckliga hänsyn tas till miljö och människor

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Rätten till asyl ska alltid kunna prövas - det är en mänsklig rättighet

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Den som har mycket ska bidra mer. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Skogen är en viktig kolsänka. Idag drivs rovdrift på skogen - med statens goda minne

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karin Gustavssons val:

 • Miljö och klimat

Så svarar Karin Gustavsson: Extra viktig Klimatkrisen måste stoppas inom några få år