Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Christina Snell Lumio (fotograf null)

Christina Snell Lumio

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för ett mer jämlikt och jämställt Norrbotten och Sverige där invånarna har ett fullgott liv oavsett var de bor - en regional jämlikhet. Psykiatrin behöver få mer resurser och HBTQ-kompetensen måste förbättras. Vi behöver en sjukvård och tandvård som hänger ihop – en kvalitativ tandvård ska erbjudas alla i våra kommuner. Vi måste få en förkortad arbetstid, en mänsklig sjukförsäkring

Presentera dig själv

Kulturarbetare med eget bokförlag

Vad har du för yrke?

förlagschef

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

min mormor

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterstyre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Christina Snell Lumio

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Christina Snell Lumio: Extra viktig All fossila bränslen borde förbjudas. Om man höjer skatten måste landsbygden kompenseras rejält där det inte finns några andra alternativ.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Christina Snell Lumio: Vi behöver ingen militär upprustning - däremot en upprustning mot klimatkrisen

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Christina Snell Lumios val:

  • Miljö och klimat