Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Peter Zoné (fotograf )

Peter Zoné

Varför ska väljarna rösta på dig?

Har under hela mitt liv varit intresserat av samhällsfrågor, varit och till viss del fortfarande föreningsaktiv. Har ganska nyligen gått med i ett politisk parti (KD), och vill jobba för en förändring av sjukvårdssystemet, att skattepengar användas på ett bra sätt till de ändamål som avses, och att vi ordning på energisektorn och förbättra Sveriges självsörjningsgrad.

Presentera dig själv

Är en 62 år ung man, som bor i Örbyhus, sedan 9 år tillbaks, en underbar ort i Norduppland. Gift sedan 27 år tillbaks, har 2 söner. Intresserad av konst, kultur, resor, sport, historia, andliga och religösa frågor och teater. Är ute i naturen som mycket jag kan.

Vad har du för yrke?

Har för de mesta arbetat inom transportsektorn

I vilket land är du född?

på en ö i den karibiska övärlden

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Har ingen klar förebild

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En stabil majoritsregering, med en klar vision om hur Sverige ska ledas och vilka mål vi har, på lång och kort sikt. Att hitta långsiktiga hållbara lösningar på våra miljö- och klimatproblem. Fokusering på "de rätta sakerna" skolan, sjukvården, rättssytemet, infrastrukturen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Peter Zoné

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Viktiga instiutioner såsom skolor ska bedrivas med högsta möjliga kvalité, och vinsterna ska i första hand återinvesteras i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Det finns risker med allt, nu har det kommit fram småreaktorer, som är betydligt säkrare och effektivare än de kärnkraftverk som vi har idag, byggda för 40 eller 50 år sedan. Vi måste säkra ett stabilt basutbud av el i systemet

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Gängbrottsligheten är på rekordhöga nivåer, visitationszoner ska egentligen vara ett av de sista åtgärderna som utförs, i de bostadsområden som är värst utsatta. Viktigt att alla medborgare känner sig trygga i sina bostadsområden

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: RUT och ROT infördes för att komma åt svarta arbeten, om avdraget avskaffas kan de "skattfria" arbeten ta över en del av de sysslor som idag sköts av seriösa företag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Biståndssektorn är idag en mångmiljardindustri, flera tusen arbetar idag åt organisationer som i vissa fall är oseriösa, stora belopp hamnar i "fel fickor". All biståndsverksamhet ska följas upp bättre, vid minsta bekräftade misstanke måste kapitalflöden stoppas.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig En politisk opartisk statsledare är en fantastisk positiv sak för Sverige, kungahuset ger glans och glamour åt landet, mycket mer än vad en president kan någonsin åstadkomma.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Miljöutsläpp känner inte av några gränser, Sverige ligger långt ned på utsläppslistan på indistriella länder. Inget är så bra det kan inte bli bättre, men företagen och befolkningen särskilt de som bor på landsbygden har tvingats ned på sina knän, Sverige kan inte ha tuffare regler än övriga Europa.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Skatten togs bort eftersom det slog så fel, mot fattiga pensionärer som skattades bort från sina hus, som de hade i vissa byggt i unga år. Visst har fastighetsmarknaden varit "galen" särskilt i storstadsområdena de senaste åren, men staten får in stora belopp i reavinstbeskattning då fastigheterna säljs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Idrotten får både offentliga bidrag och sponsorintäkter, viktigt är att bidragen oavsett givare följs upp ordentligt och används rätt.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Vindkraftsbyggen är inte så natur- eller miljövänliga som vissa intressenter och miljöorganisationer vill påskinna. Vindkraftsparker orsakar stora ingrepp i naturen och har stor påverkan på naturen och fågellivet mm, under sin drifttid.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Det har framkommit att organiserat tiggeri är organiserat av kriminella personer, kan handla om männsikosmuggling s k trafficing.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Var ska det sluta? Det finns ett otal grupper som betraktar sig som varken som man eller kvinna, börja man ge en grupp juridisk status, så är snöbollen i rullning.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Om man ska leva upp till alla de högt ställda jämlikhetsmål, så måste varje familj kunna fördela ledigheten som det passar dem bäst, utifrån deras omständigheter och vardagsliv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Nätläkare är ett ganska nytt fenomen, utfallet hitidax är olika, i vissa fall funkar det bra, i andra fall mindre bra. Många gånger måste ett fysiskt möte ändå ske med en läkare, i någon del av vårdkedjan.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Det ska ställas höga krav för att bli svensk medborgare, har en känsla att det sker lite väl välvilligt på oklara grunder (dåliga utredningar om personernas bakgrund mm).

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Självklart, Sverige borde ha gått med för 20 år sedan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Peter Zoné har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Det borde vara upp till varje kommun att fastställa vilka området ska skyddas, beläggas med byggförbud mm.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Om de nuvarande skattemedlen användas på rätt sätt, och man kommer åt det omfattade fusket så klarar Sverige upprustningen av försvaret utan att behöva höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Public service media bolag får årligen "automatiskt" miljarder i skattepengar, men kvalite´n på journalistiken är inte på topp, särskilt Svt försöker tävla med de kommersiella tv kanaler om dyra glamösa nonsensprogram främst i genren "lätt undehållning"

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Elbilar är långt ifrån att vara så säkra, miljövänliga som vissa intressenter oh miljöorganisationer påstår. Stor natur- och miljöpåverkan för att få fram råvaror till batterierna mm, elbilarnas livslängd är kort ( jämfört med livslängden för "tranditionella" bilar, stora problem oklarheter när det gäller skrotningen av elbilar mm.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Alla barn vet med sig från tidig åldern vad de är bra på /dåliga på. I andra länder ges betyg från mellanstadiet, borde vara så i Sverige också. Detta kan vara ett sätt att höja den svenska skolans standard och anseende.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Sttörre fokus borde läggas på hur det kommer sig att de "fattiga kommunerna" är fattiga. Är det så pga misskötsel av ekonomin? eller dålig ledarskap?. Har de satt i system att leva på bidrag/inkomster från staten eller/och de s.k. rika kommunerna?. Eller är de fattiga för att de har en hel del "extra" kostnader pga befolkningssammansättning, sociala problem

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Peter Zoné har hoppat över denna fråga

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Sverige är och kommer i närmaste decennierna att vara ett land med en liten befolkning, visst med stora avstånd, men höghastighetståg är otroligt dyra och innebär stora ingrepp i naturen. På senare tid har det framkommit att dessa tåg kommer inte att stanna inne i centrum på de storstäderna som trafikeras, utanför stannar vid en stationer utanför stadskärnan. Vilket innbär bussning till stan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Alla våra grannländer har för länge sedan övergett den dyra byråkratiska landstingsstyrda sjukvården. Under corona pandemin kom de brister i dagens regionala system upp till ytan ordentligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Bättre följa upp och hjälpa dem som ofta är sjukskrivna

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Vi har stora naturresurser som vi idag importerar från länder med mycket dåliga miljöregler och arbetsmiljöförhållanden. Tillstånden ska dock lämnas med strikta miljökrav och beslut ska tas med stor hänsyn till naturvärden i gruvans närhet.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Viktigt att hålla isär begreppen asylsökanden (som flyr krig och naturkriser mm) och flyktingar som söker ett bättre liv i ett nytt land. Viktigt att kolla personernas bakgrund noga, kriminella ska utvisas omedelbart.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Kriminella använder sig av modern teknik, följer inga lagar, polisen måste fa använda dessa metoder om de anses nödvändiga.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Peter Zoné: Extra viktig Sverige har blivit miljardärernas paradis, medans pensioneer med låga pensioner jagas för små skattebelopp, så kan väldigt rika människor komma undan med mycket stora belopp

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Peter Zoné har hoppat över denna fråga