Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gert Norman (fotograf Mitt eget)

Gert Norman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska inte rösta på mig, utan på Vänsterpartiet

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i västra Ångermanland, ort Backe. Utbildad innom industri och sjöfart på 70,80-talet. Jobbat med barn och unga de senaste 20 åren och haft förtroendeuppdrag i vänsterpartiet sedan 1996 i både kommun som landstig/regionuppdrag samt Distriktsstyrelsen i Jämtland.

Vad har du för yrke?

Behandlingsassistent sociala svårigheter, missbuk.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En vänsterregering i samarbete med miljöpartiet och centern

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gert Norman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Friskolor har visat sig ute hålla den kvalitet som erbjuds och det fuskas med betygsättningen. Detta blir orätt mot elever och det visar sig att vinsterna går före elevernas kunskaper.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Bygg ut kärnkraft som tar hand om vårt avfall så slipper vi förvara den 400 meter ner i berggrunden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Jobba med brottsförebyggande åtgärder i utsatta områden. Vilket är att vi behöver fler poliser ute på gatorna.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Är ju mest för Djursholmsfolket

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Mycket dåligt förslag!!

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Lägg ner Kungahuset!!

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Omställningen drabbar låginkomstagare och långpendlare för hårt. Det behövs ett områdesstöd till norra sverige och områden utan kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Låt det vara oförändrat

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Kulturen är viktig såsom bibliotek. Privata aktörer har inget intresse i att finansiera kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Vindkraften är viktig i omställningen och det är inte många år det tillåts att verken står uppe. Lägg tillstånden på Länsstyrelsen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Stör mig inte alls att människor tigger. Det visar att vi har mycket att uppfylla så slipper vi se tiggandet. Tiggandet sker i hela Europa så varför ska Sverige ha förbud. Och det är inte förbjudet att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Svår fråga. Vi behöver ha identitet på alla. Men behöver det deklareras som man eller kvinna?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Rent traditionellt så har det blivit kvinnan som går hemma med föräldraledigt. Inte bra för varken kvinnorna eller barnen. Stor jämställdhetsfråga.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Slöseri med skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Vi är för hård mot människor som söker sig till Sverige. Krigsflyktingar ska omgående få uppehållstillstånd. Vi behöver dessutom en arbetskraftsinvandring med de stora pensionsavgångarna som kommer.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Alla behöver få en ordentlig inblick i vad ett NATO-medlemsskap innebär och sedan ges den demokratiska möjlighet som vår demokrati borde ha. Att folkomrösta. Över 200 års alliansfrihet ska inte bara kastas på sophögen

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig A-kassan är generellt för låg. Det finns ingen ensamstående som kan försörja en familj med ett barn ens med den låga ersättning som är

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Strandskyddet är viktigt att behålla utifrån allemansrätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Upprustningen ska ske med höjda skatter så inte den övriga offentliga sektorn måste skäras ner

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Vi behöver ett opartiskt Public service som behöver det utrymme de har idag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Hinner vi med i omställningen och det är rimliga priser på alternativen så ja. Statliga bidrag till de som ställer om från bensin och dieselbilar

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Är betyg viktigt överhuvudtaget? Se till att skolorna fungerar så elever klarar målen. Grundskolan ska dessutom vara läxfria. Läxor är ett orättvist och bestraffande. En systematisk barnmisshandel.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Det är ett mera rättvist system då fattiga kommuner ofta står för vattenkraften och skogen som skattas i storstäder.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Behöver det en motivering?

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Det leder oavkortat till högre hyror

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Bygg mera högfartsjärnväg. Det leder till större möjligheter till arbetspendling.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Tar bort orättvisor i våden när ansvaret ligger på staten

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Har fungerat bra under pandemin att ha den avskaffad så varför använda något som inte behövs.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Luckrar upp anställningskyddet

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gert Norman: Extra viktig All gruvindustri medför stora miljökonsekvenser. Av den anledningen så är det viktigt att ett tillstånd är väl genomtänk och att stora krav ställs på driften.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gert Norman: Vi behöver vara öppna för de som kommer och behöver asyl av alla anledningar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gert Norman: Extra viktig Utan brottsmisstanke så ska det inte få bedriva avlyssning eller övervakning

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gert Norman: Dom betala för lite redan idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gert Norman: Skogsdriften är ganska påtaglig redan idag.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gert Normans val:

 • Pensioner
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning