Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nawres Taki (fotograf )

Nawres Taki

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att de vill ha någon med samma prioriteringar och mål som de själva. Ett tryggare och friare Sverige där livet har blivit enklare och mer bekvämt att leva.

Presentera dig själv

Ung man mitt i livet som är intresserad av att ställa upp och kämpa för verklighetens folks intressen i den politiska arenan.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En borgerlig KD/M-regering som tar stöd av SD (och om nödvändigt L) i sakfrågor och budget.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Nawres Taki

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Nawres Taki: Polisen behöver fler verktyg och mer befogenheter i brottsbekämpningen.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Nawres Taki: RUT-avdraget har varit en stor succé i att göra tusentals svarta jobb vita.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Nawres Taki: Biståndet bör vara generöst och vi har ett ansvar gentemot våra medmänniskor däremot finns det rum för effektiviseringar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Nawres Taki: Kungahuset är en tillgång för Sverige, tar in mer skattepengar än många känner till och är en enande kraft i en tid då landet behöver enande krafter.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Nawres Taki: Extra viktig Hela landet ska leva. I synnerhet landsbygden och de små/mellanstora städerna. Därför behöver vi sänka skatten på bensin och diesel radikalt och kraftigt sänka reduktionsplikten.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Nawres Taki: Vi ska inte återinföra en skatt som tvingade bort människor från hus och hem.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Nawres Taki: Mycket av den moderna kulturen bör i större utsträckning finansieras privat.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Nawres Taki: Vi ska värna det kommunala vetot. Här har den kristdemokratiska subsidiaritetsprincipen en viktig roll att spela.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Nawres Taki: Icke-medborgare ska inte komma till Sverige med det explicita syftet att sitta på gatan och tigga. Det var inte grundsyftet med EUs fria rörlighet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Nawres Taki: Det ska vara familjen runt köksbordet och inte i riksdagen (eller i Bryssel) som det bestäms hur föräldrar delar upp sina föräldraledighetsdagar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Nawres Taki: Extra viktig Vi ska inte återgå till en slapp migrationspolitik utan tvärtom strama åt migrationspolitiken så den harmoniseras med våra nordiska grannländer.

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Nawres Taki: Vi behöver inte ytterligare höjda skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Nawres Taki: Vi behöver inte mer utopiska visioner i svensk politik utan mer realism.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Nawres Taki: Satsar hellre på att bygga ut och förstärka existerande järnvägar och motorvägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Nawres Taki: Avskaffa Regionernas/Landstingens sjukvårdsansvar! Gör som Danmark och Norge redan gjort!

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Nawres Taki: Vi behöver mindre byråkrati och färre krångliga regler på svensk arbetsmarknad. Det ska vara mycket billigare att anställa människor dessutom.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Nawres Taki: Om vi ska klara av omställningen till miljövänligare energikällor behövs det fler gruvor i Sverige och inte bara utomlands.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Nawres Taki: Extra viktig Sverige måste ha en väldigt mycket mer restriktiv migrationspolitik de närmaste 20 åren.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Nawres Taki: Den övergripande skattenivån bör sänkas däremot bör fokus primärt vara på att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nawres Takis val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Sysselsättning