Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Felicia Granath (fotograf Linda Eliasson)

Felicia Granath

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för jämlikhetsfrågor med särskilt fokus på rättvis tillgång till hälsa, utbildning och bostad. Jag jobbar hårt mot diskriminering och för främjandet av mänskliga rättigheter.

Presentera dig själv

Jag är utbildad inom mänskliga rättigheter, folkrätt och internationell rätt och arbetar bland annat med hållbarhetsfrågor och diskrimineringsfrågor. Bor i Västerås med man och två barn.

Vad har du för yrke?

Människorättsrådgivare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Clara Zetkin

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett starkt och självständigt Vänsterparti som får igenom våra förslag tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regering. Om det krävs kan Vänsterpartiet styra själva och ta den politiska kontrollen som krävs för att inte hamna i regeringskris eller ställas inför en blåbrun regering.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Felicia Granath

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Felicia Granath: Extra viktig Skolan ska utgå ifrån barnets behov, inte vinstintressen. Kontrollen över skolan måste återtas från marknaden.

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Felicia Granath: Extra viktig De humanitära kriserna avlöser varandra runtom i världen och vi i väst måste vara ett stöd till globala syd i dessa frågor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Felicia Granath: Det ska inte straffa dig att bo på lands- eller glesbygden. Klimatkrisen måste stoppas men inte på bekostnad av de som behöver bilen för att leva.

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Felicia Granath: Privata finansiärer får gärna stötta kulturen men inte på bekostnad av det offentliga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Felicia Granath: Fler kommuner behöver ta ansvar för att vindkraften ska byggas ut. Det ska inte drabba invånare negativt, men möjligheten måste prövas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Felicia Granath: Extra viktig Fattigdom ska inte kriminaliseras.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Felicia Granath: För att komma till bukt med den ojämställda fördelningen av föräldraledigheten måste allt fler pappor ta ledigt. I det patriarkat vi lever i behöver dock fler insatser göras så att familjer inte försätts i ekonomisk kris av att försöka vara mer jämställda.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Felicia Granath: Extra viktig Vård ska alltid ges efter behov.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Felicia Granath: Extra viktig Den internationella asylrätten ska försvaras.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Felicia Granath: Vår alliansfrihet är grundläggande för vår diplomati och säkerhet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Felicia Granath: Strandskyddet måste värnas, samtidigt som det på landsbygden måste bli lättare att få bygga.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Felicia Granath: Extra viktig Sexualbrott ska leda till fängelse och samtycke kan inte köpas.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Felicia Granath: Regionerna behövs men staten behöver ta ett större ansvar för att garantera jämlik tillgång till hälso- och sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Felicia Granath: Den internationella asylrätten måste värnas och stärkas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Felicia Granaths val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning