Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Sonny Hoffman (fotograf null)

Sonny Hoffman

Varför ska väljarna rösta på dig?

I första hand ska man välja Vänsterpartiet men vill man kryssa mig så står jag upp för allas lika värde.

Presentera dig själv

61-årig gift man boende i Östersund. Arbetar halvtid och har sjukersättning på 50% pga funktionsnedsättning. Mina största intresseområden är just funktionsrättsfrågor.

Vad har du för yrke?

Tjänsteman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering med S, V och MP och utan inblandning av nyliberalism. Inget nytt Januariavtal.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Sonny Hoffman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Extra viktig Vinst ska gå tillbaka till verksamheten och inte delas ut till aktieägare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Kärnkraft är en osäker energikälla och den är dyr att bygga.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Det kan vara stigmatiserande för de som utsätts och det finns risk för rasism.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Hushållsnära tjänster ska inte finansieras med skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Många delar av världen är i behov av ekonomiskt stöd för sin befolkning utifrån katastrofer, krig och hungersnöd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Vänstern är i stort emot kungahuset men nu när det finns så bör det ändå få en viss tilldelning.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Extra viktig Drivmedelspriserna måste vara olika i olika delar av landet eftersom beroendet av bil är mycket större på landsbygden än i storstad där det finns kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Det är ett tillskott till statskassan och ska i första hand tas från fastigheter med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Privata aktörer får gärna finansiera kulturen men för att den ska nå hela landet ska det offentliga stå för merparten av bidragen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Istället för att förbjuda kommunerna ett veto ska man ålägga kommunerna att ha samråd med lokal-och urbefolkning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Man kan inte förbjuda fattigdom.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Den enskilde måste själv få bestämma hur man definierar sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Risken är för stor att det blir kvinnorna som stannar hemma och därmed förlorar pensionspoäng. Barnen behöver också präglas likvärdigt av båda föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Pga enkelheten att nå nätläkare blir det enorma kostnader för det offentliga eftersom patienterna tar kontakt vid minsta åkomma.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: För att få en trygghet och veta att man kan planera sitt liv utifrån uppehållstillståndet. Det skapar motivation till språkinlärning, att söka arbete och bidra till det svenska samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Vi ska självklart samarbeta med andra nationer men inte vara tvungna att ingå i något övergripande paraplyorgan.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: A-kassan har urholkats under många år och måste komma upp till rätt nivå för att individen som är beroende av A-kassan ska klara sig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Det ska vara en självklarhet att allmänheten ska ha tillgång till strand och allmänna områden. Allemansrätten måste skyddas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Orsaken till skattehöjningen är att försvaret inte får konkurrera med andra områden såsom sjukvård, skola och omsorg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Vi behöver en public service som ger ett stort utbud både gällande information men även underhållning och kultur.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Att sätta ett speciellt årtal kan vara svårt men ambitionen bör vara att stoppa dessa bilar vid försäljning. Önskvärt är att få ner priset på el- och andra alternativa drivmedelsbilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Betyg skapar stress hos barnen och det finns andra former att kunna ge barn och föräldrar kunskap om inlärningsförmågan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Extra viktig Skatteutjämningen försämrades för några år sedan vilket har medfört att små kommuner har fått det mycket sämre. Och de små kommunerna bidrar till dom rika genom att ta ansvar för skola och annat innan människor flytta ut till de rikare kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Det är en markering att det är olagligt och att polisen kommer att prioritera högre att utreda brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Totalt sett kommer hyrorna att höjas och det blir svårare för framför allt ungdomar att komma in på hyresmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Vi har ett stort behov av järnvägen och den behöver upprustas. Att kunna förflytta folk och gods på ett mer miljömässigt sätt, kommer att vara ett måste i framtiden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Staten ska inte vara huvudman men däremot öka finansieringen för en likvärdig vård över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Man minskar risken för att man går och arbetar när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Vi har redan genomfört försämringar i Lagen om anställningsskydd (LAS) och fler försämringar är vi inte i behov av.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Sonny Hoffman: Rent administrativt kan man göra det enklare att ansöka om gruvdrift men inte att få tillstånd att börja bryta. Miljöprövningarna ska vara väldigt höga och det ska vara höga krav också på att återställa miljön efter gruvbrytning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sonny Hoffman: Vi måste kunna ta emot människor som söker asyl och göra bedömningar om de ska ha det. Samtidigt ska Europa gemensamt bära ansvaret för de flyktingar som kommer till unionen.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sonny Hoffman: Det får inte vara slentrian bakom avlyssning utan det måste finnas en brottsmisstanke för att man ska kunna göra det.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sonny Hoffman: För hög skattebörda skapar skatteflykt samt att det är viktigt att som skattebetalare veta av att man får något tillbaka.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Sonny Hoffman: Minst 30% av skogen ska skyddas både för det biologiska bevarandet samt för att ge förutsättningar för turism och rekreation.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Sonny Hoffmans val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg

Så svarar Sonny Hoffman: Viktigt att prioritera satsningar på dessa områden för att det ser så olika ut för sjukvård, skola/utbildning och äldreomsorg i olika delar av landet. Målet bör vara likvärdighet oavsett var man bor.