Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Tryggve Thyresson (fotograf Geir Thyresson)

Tryggve Thyresson

Varför ska väljarna rösta på dig?

En röst på mig är främst en röst på Vänsterpartiet. Jag står bakom partiets politik och driver på att vi ska bli tydligare och radikalare i klimat- miljö- och internationella frågor.

Presentera dig själv

Jag har ett stort engagemang i klimatfrågor och rättvisefrågor, också internationellt. Politiskt är jag främst verksam i Hallsbergs kommun

Vad har du för yrke?

Fastighetsförvaltare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag hoppas på en röd-grön regering där Vänsterpartiet ingår. Centerpartiet är välkomna om de kan kompromissa runt arbetsrätt och marknadslösningar.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Tryggve Thyresson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Nu är det tydligt för alla att vinsterna drabbar undervisningen och även kommunens andra skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig En satsning på ny kärnkraft tar fokus och resurser från den nödvändiga omställningen till förnybar el. Sol och vind, och effektiviseringar, kan mycket säkrare och snabbare ge oss den el vi behöver.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Redan idag 'profileras' uppenbarligen vissa grupper olagligen. Visitationszoner blir ett sätt till att stigmatisera boende i vissa områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Rut-avdraget är idag etablerat och är grunden för många arbetstillfällen. Att snabbt ta bort det är inte lämpligt. Ett regelverk som begränsar hur mycket skatteavdrag unga, friska, rika människor ska få behövs.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Sverige, et av världens rikaste länder, borde istället öka biståndet. Kriget i Ukraina, matbrist och svält i delar av världen, klimatkrisen gör att vi som lever i fred och överflöd behöver bidra mer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig De som tänker efter inser att klimatkrisen måste vägas in. De flesta bilar rullar där det finns alternativ, i och runt våra städer. Ett stöd bör riktas till de på landsbygden som inte har kollektivtrafik. Ett rejält stöd, som är möjligt om vi inte pytsar ut skattepengar till alla bilister.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Låga fastighetsavgifter och ränteavdrag har bidragit till en skenande marknad där unga inte har råd att köpa in sig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Kulturlivet är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Om den blir beroende av privat kapital så hotas konstnärlig frihet, mångfalden och till sist yttrandefriheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Det kommunala självstyret är viktigt i Sverige, men vi ser nu hur det kommunala vetot missbrukas till att stoppa en nödvändig omställning. Hand i hand med begränsad vetorätt skall gå att kommunerna får andel i vinsterna från vindkraften.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Ett välfärdsland, som Sverige, är grundat på att ingen ska behöva tigga. Olika former av stöd, från Sverige och EU, kan snabbt ta bort orsaken till tiggeriet. Bekämpa orsaken, inte människorna.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Utöver administrativa bekymmer, så är det ett bra förslag. Kanske borde man kunna neka till att kön registreras överhuvudtaget?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Om föräldraförsäkringen införts idag hade det varit självklart med lika delning och kanske med större möjlighet att dela med barnet närstående personer.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Tillgången till nätläkare kan vara positiv, om man verksamheten har samma relevans som vården i övrigt och ersättningen anpassas. Fortsätter missbruket av ersättningssystemet bör tjänsterna överföras till landstingen.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: De tillfälliga uppehållstillstånden försvårar integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Inom Nato finns flera alltmer autoritära regimer, inte bara den putin-liknande Erdogans Turkiet. Sådana länder bör ingen demokrati vara i militärallians med. Nato är en kärnvapenallians. Ett medlemskap betyder att vi ställer oss bakom kärnvapenrustning och terrorbalans.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Ersättningar från välfärdssystemet, och villkoren, har länge släpat efter grannländerna. Det är dags för förbättringar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Strandskyddet är viktig som en del av allemansrätten. Det finns gott om stränder i Sverige, men de stränder som är tillgängliga och lämpliga att vistas är ofta upptagna, privata, redan idag. Speciellt i tätbebyggda områden behöver skyddet förstärkas. Undantag ska vara lättare att göra i glesbygd.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: De höginkomsttagare som fått stora skattesänkningar måste bidra mer till detta.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Svenska folket kräver i god demokratisk ordning att SVT och SR ska ha breda utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Vänsterpartiet driver frågan om förbud för nyförsäljning av 'fossilbilar'. Det bör ske snart, men allteftersom tiden går blir det svårare att göra det 2025.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Betygen får de motiverade att bli stressade och må dåligt och de med sämre resultat att tappa självförtroendet och tron på skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Fortfarande finns landsbygdskommuner med dålig ekonomi och åldrande befolkning där de yngre försvunnit till storstäder med låg kommunalskatt. Utjämningen behövs.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Rimligen borde fler fängelsedomar utdömas. Böter bör ändå finnas i straffskalan.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Tåg och järnväg behöver byggas ut i Sverige. Höghastighetståg är en viktig del i detta.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Mer statlig styrning och jämlikare sjukvård är viktigt, men regionerna bör utgöra basen i svensk sjukvård.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Det ökande behovet av metaller och mineraler är en realitet. Den enskilda gruvan måste ändå prövas mot miljökonsekvenserna.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Omvärldssituationen och inte minst vårt eget behov av fler människor i vård och produktion gör det önskvärt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Tryggve Thyresson: Extra viktig Sverige är idag ett land där höginkomsttagare betalar MINDRE andel i skatt än vanliga löntagare. Det sker bland annat genom att de kan flytta inkomsten från lön till kapitalinkomst. Detta är djup orättvist.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Tryggve Thyressons val:

 • Integration
 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning