Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bengt Jönsson (fotograf )

Bengt Jönsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som officer arbetar jag dagligen med frågor som rör alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar vår demokrati och de mänskliga rättigheterna. Jag tror på valfrihet i livets olika skeden där aktivt skolval, vård och omsorg är en viktig del. Brinner för frågor om skolan, försvarsmakten, trygghet och infrastruktur.

Presentera dig själv

Gift, fru som arbetar som lärare, två pojkar 27 och 25 år. Bor i villa med en liten hund. Fritidsintressen, skidor, vandring, läser gärna en bok, går på bio.

Vad har du för yrke?

Officer

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

KD, M, L styr Sverige

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Centerpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Bengt Jönsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Bengt Jönsson har hoppat över denna fråga

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Extra viktig Sverige behöver säkerställa en stabil och fossilfri elförsörjning. Våra företag skall kunna leverera konkurrenskraftiga produkter såväl i Sverige som export. Som konsument skall du inte behöva oroa dig för elkostnaderna. Vädret får inte styra våra elpriser. Kärnkraft är ur både ekonomiskt och miljömässigt synvinkel den överlägset bästa energikällan.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Extra viktig Förslaget underlättar polisens arbete med att komma åt både vapen och droger

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Avdraget har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Kristdemokraterna står för enprocentsmålet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Sverige är en av världens äldsta monarkier och bör bevaras i alla delar, Svenska kungahuset tjänar Sverige väl. Kungafamiljen har högt förtroende såväl i Sverige som i världen. Kungahuset är en förebild för många och vi skall vara stolta över vår kungafamilj. Med ett högt anseende i världen bidrar kungafamiljen att Sveriges företag har ett bra anseende.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Sänkt bränslepriset omedelbart, Sverige har bland de högsta bränslepriser i Europa. För att våra företag, bönder skall få ihop sin ekonomi måste bränslepriset sänkas, NU. KD förordar en politik där medborgare och företagare får behålla pengar istället för att hoppas på bidrag från regeringen för att betala sitt drivmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Sverige är det enda landet i Europa (förutom Slovakien)där företag inte kan ge avdragsgillt. Där är vi underutvecklade. Vi säger att vi vill att företag ska ge men vi ger få incitament. Vi kan definitivt bredda möjligheten att ge till ideella verksamheter. Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och polikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Först måste det tydligt redovisa hur kommuner och fastighetsägare bättre ska kompenseras vid etablering av vindkraft

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för de som kommer hit från länder som Rumänien, Bulgarien här måste svensk politik påverka dessa länder till en förändring. EU måste också sätta press på dessa länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Eftersom vi inte bedömer det som nödvändigt med ett tredje juridiskt kön så finns detheller ingen orsak att utreda frågan

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Vi kristdemokrater hävdar att föräldrarna själva är bäst skickade att bedöma hur man ska fördela föräldraledigheten. Vi vill utforma familjepolitiken för att ge så stor frihet till familjen som möjligt

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Utgångspunkten är att skydd ska ges till asylsökande under den tid deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Ett starkt försvar tillsammans med NATO skapar ett tryggare Sverige

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheten för etablering av boende och verksamhet i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Idag är den svårtolkad och orättvist utformad.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Givet omvärldsläget behöver vi ta till de medel som krävs för att värna vår säkerhet. En Socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar till oförmågan att prioritera. Inga höjda skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: För att stärka publicera service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Vi är inne i en snabb teknikutveckling. Biltillverkning sker över hela världen och att då förbjuda bensin och dieselbilar i Sverige riskerar bara att få negativa följer på marknaden. Förbränningsmotorn har säkert en framtid men på annat sätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Extremt osäkerhet kring kostnaden. Riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträcker för överila Sverige, dvs landsbygden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Extra viktig Avskaffa regionerna, likvärdig vård över hela Sverige,

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bengt Jönsson: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat till att metaller som är nödvändiga för utveckling av elektrifiering av vårt samhälle. Tydliga miljökrav är viktiga framförallt för lokalbefolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Bengt Jönsson har hoppat över denna fråga