Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Kajsa Fredholm (fotograf Markus Kummu)

Kajsa Fredholm

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vill du ha en: Bättre kollektivtrafik i Dalarna, större satsningar på infrastruktur, landsbygd och klimat, en fungerande arbetsförmedling, högre pensioner, lagad sjukförsäkring samt att stoppa vinstjakten inom vård, skola och omsorg? Då ska du rösta på Vänsterpartiet.

Presentera dig själv

Född i Stockholm, bosatt i Leksand sedan 30 år. Älskar Dalarna.

Vad har du för yrke?

llustratör, tidningstecknare, vikarie omsorg och skola, politisk sekreterare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill helst se en rödgrön majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Kajsa Fredholm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det är dags att ta tillbaka kontrollen över skolan. Den är till för elevernas bästa, inte för skolföretagens rätt att plocka ut vinster på bekostnad av våra elevers utbildning. Marknadsskolan har lett till att skolan har segregerats, även i Dalarna. Så ser det ut i Leksand och i Falun t ex. En röst på Vänsterpartiet är viktig för att på riktigt stoppa marknadsskolan.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Att bygga ut kärnkraften är både dyrt och riskfyllt och tar lång tid. Ytterligare argument emot att bygga ut kärnkraft är säkerhetsläget i Europa med kriget i Ukraina. Vänsterpartiet vill satsa på en kraftig utbyggnad av förnybar energi. Bäst i nuläget är att satsa på bl a vindkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Slumpmässiga visitationer som drabbar personer i ett visst område är dåligt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Hushållsnära tjänster behöver inte skattesubventioneras. Det är slöseri med skattemedel. De pengarna behövs till annat exempelvis fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Behoven av bistånd i världen ökar i takt med klimatförändringarna och nu även i o m kriget i Ukraina. Då ska vi inte minska på vårt bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det är ett viktigt medel med beskattning på fossilt bränsle för att styra bort från det fossila. Men det behöver även finnas alternativ på plats för dem som är beroende av bilen för sitt dagliga liv. T ex om man bor på landsbygd och det inte finns kollektivtrafik som täcker upp. Satsning samtidigt på kollektivtrafik och laddinfrastruktur behövs.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Vänsterpartiet vill införa en statlig fastighetsskatt riktat till de hus som har höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det är inget fel med att privata vill bidra ekonomiskt till kulturen men det ska inte innebära att minska de offentliga satsningarna. Alla ska kunna ha tillgång till kultur oavsett var du bor i Dalarna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Vi vill underlätta för att bygga ny vindkraft men utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljö. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde. Ett sätt att få till mer byggnation är att kommunen i ett tidigt skede involverar befolkningen i processen.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Att kriminalisera fattigdom är ingen bra väg att gå.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: För en bättre jämställdhet mellan könen behöver pappor ta ut mer föräldraledighet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det privata nätläkeriet kostar region Dalarna stora summor som dras direkt från vårdcentralerna. Det har visat sig att de inte ens avlastar vårdcentralerna i länet. Här behövs lagstiftning mot vinster i välfärden.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det vore mycket bättre med permanenta uppehållstillstånd som ger mer trygghet, framtidstro och en bättre möjlighet till integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Sverige bör bevara vår alliansfrihet. Det gör oss som land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vårt försvar ska vara starkt och vi ska samarbeta med andra länder. Och vi ska själva bestämma över vår utrikespolitik och inte ingå i en kärnvapenallians vilket inte går om vi är med i Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig A-kassan har försämrats under lång tid. Den tillfälliga höjningen behöver permanentas men det är inte tillräckligt. Det är verkligen dags att förbättra A-kassan ännu mer. 80 procent av löntagarna borde kunna få 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Strandskyddet behövs för att värna invånarnas tillgång till stränder. Även viktigt för att bevara den biologiska mångfalden. Undantag kan göras för att bidra till landsbygdsutveckling i vissa strandnära områden där det kan vara lite lättare att få dispans.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig De stora satsningar som behövs inom försvaret ska inte leda till neddragningar inom vår välfärd, skola, vård och omsorg.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig En viktig demokratifråga. Vi vill ha en väl utbyggd radio och Tv i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Ett bra förslag som vi drivit länge. Begagnade bilar påverkas inte. Det behövs även stora satsningar på kollektivtrafik och laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver verkligen ses över och uppdateras. Det behöver bli mer omfördelande och rättvist. Det är orimligt att boende i glesbygd/landsbygd ska betala mer i kommunalskatt och i många fall ha mindre tillgång till samhällsservice än rika storstadsnära kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skapar en mer ojämlik bostadsmarknad. Vi stoppade marknadshyrorna förra sommaren och vi kommer att fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det är brist på järnvägskapacitet idag. Mer järnväg behöver byggas. Höghastighetbanorna behöver dock lånefinansieras då det behövs upprustning av det befintliga järnvägen. Dalabanan, Bergslagsbanan, Västerdalsbanan är banor i länet som behöver prioriteras också.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Sjukvården behöver mer statlig finansiering för att kunna vara mer jämlik. Men att förstatliga sjukvården löser inte de problem som behöver lösas.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Pandemin visade tydligt att karensavdraget behöver avskaffas och det behövs inga ytterligare utredningar för att visa det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan idag stora möjligheter för arbetsgivare att säga upp anställda.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av sin brytning. Inflytande ska garanteras för lokalbefolkning och urfolk.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig Vänsterpartiet står upp för asylrätten och mänskliga rättigheter. Vi behöver kunna ta emot fler asylsökande.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kajsa Fredholm: Extra viktig De rika behöver bidra mycket mer i form av ökade skatter till vårt gemensamma samhälle. Under årtionden har samhällsklyftorna ökat med ökad otrygghet för många. Det vill vi ändra på.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Kajsa Fredholm: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. De sista naturskogarna bör ges ett långsiktigt skydd från avverkning. Kalhyggesbruk behöver fasas ut. Vi behöver bli bättre på att värna den biologiska mångfalden i skogen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kajsa Fredholms val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning