Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mikael Bäckström

Svar i valkompassen

:

Mikael Bäckström

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Mikael Bäckström: Vinsten bör gå till att utveckla kvalitet

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig För klimatet

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Skapar företag och arbetstillfällen

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig För att motverka fattigdom och öppnå agenda 2030 målen

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Kungahuset har en viktig roll i Sverige

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig För att hela landet ska fungera och att företag får samma konkurrens kraft som övriga Europa

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Där man lokalt vill ha vindkraft eller inte är det viktigt med kommunala vetot

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Familjer vet bäst hur deras livspusslet ska lösas

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Bra komplement till vården

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Mikael Bäckström: Extra viktig Klimatet är en internationell fråga och det finns förnyelsebara drivmedel

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mikael Bäckströms val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården
  • Äldreomsorg