Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Häggmark (fotograf null)

Torbjörn Häggmark

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det kan inte jag bestämma, men jag vill göra livet enklare för våra innevånare. Se till att de resurser vi har fördelas till de som har behov, från de som har förmåga.

Presentera dig själv

60-årig trebarnspappa med lika många barnbarn. Jag har ett djupt och livslångtr kulturintresse och är själv både fritidsmusiker och amatörskribent. Gillar att umgås med familj och vänner, bor på landet med min fru. Skola, vård och omsorg är viktiga frågor för mig.

Vad har du för yrke?

För närvarande jobbar jag som valorganisatör för mitt parti.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Flera, de flesta lokala kommunpolitiker.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En röd-grön regering med egen majoritet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Häggmark

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Extra viktig Våra gemensamma skattemedel ska gå till elevernas utbildning och undervisning, inte plockas ut som vinst. Marknadsexperimentet i skolan måste upphöra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Kärnkraft är oerhört dyr att bygga, dessutom är konsekvenserna med avfallslagringen inte bra.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Repressiva åtgärder löser sällan problem. Förebyggande åtgärder däremot bygger starka och hållbara samhällen där individer ges samma möjligheter till utveckling och trygghet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Skattefinasierad städhjälp är inget vi ska hålla på med. Behovsanpassad hjälp däremot ska prioriteras högre än idag. De som behöver hjälp ska få det. Vi som bara vill slippa städa, rensa poolen, klippa gräset eller vad det nu ör, kan faktiskt göra det själva, eller betala vad det kostar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Nej. Bistånd till andra länder är en viktig hörnsten i det goda samhällsbygget.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Kungahuset bör på sikt avskaffas helt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: På kort sikt bör bränsleskatterna differentieras, dvs där behoven är störst ska skatten vara lägst. På långsikt måste vi bli av med de fossila bränslena.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Även här ska skatten vara diferentierad. Dyra lyx- och skrytvillor blev ännu dyrare efter den senaste skattesönkningen, vilket också på skt dirivit upp priserna på övriga fastigheter.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: En fri kultur är livsnödvändig för ett fritt samhälle. Att knyta den till privata intressen kan lägga alltför tunga hämskor på kulturen och därmed förta syftet med den.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Fattigdom ska inte bestraffas utan avskaffas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Det finns ingen anledning till varför staten ska bestämma vilket kön jag anser mig tillhöra.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Lämnar vi det firtt kommer än fler kvinnor att hamna i lägre löner, sämre pensioner och missade karriärsmöjligheter.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: En avart inom företagande som ska avskaffas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: De som flyr från förtryck, krig och svält ska ges möjlighet att få stanna här hos oss.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Vi ser redan nu hur vi får påtryckningar från andra länder om vilka vi ska ha samarbeten med, hur vi ska bete oss och till och med vilka lagar som vi ska stfita. NATO är ingen fredsbevarande organisation, utan en krigsförande. Alliansfriheten har tjänat oss väl, det kan den göra framgent också.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Att kunna försörja sig under en tillfällig arbetslöshet är en självklarhet. Ingen ska behöva lämna hus och hem för att en i hushållet förlorar jobbet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Risken med en beskuren allemansrätt ökar ju fler som bygger unvid stränderna. Möjlighet till vandringstråk försvinner också. Vi ser redan idag hur privata markägare sätter upp stängsel och grindar för att stänga ute människor från naturupplevelser.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Heller det än att vi ska skära ner på andra, redan hårt utsatta, områden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Public service ska vara fri och oberoende och kunna göra de program de anser behövs.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Extra viktig Det finns så lite forsk ning som visar på betygen roll för kunskaperna hos våra elever. Vad vi behöver är fler lärare och färre elever i varje klassrum.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Den hysteriska uppstyckningen av landet i små delar är inte bra. Ett gemensamt ansvar för allas välfärd och välmående är en självklarhet. Din trygghet är politikens ansvar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: De redan höga hyrorna på nybyggda bostäder skulle skena uppåt. Och det omvända, ingen skulle bygga där vinsten blir för liten.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Snabba resalternativ till flyget är ett måste.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: En statligt ansvar borgar för att resurserna kan fördelas utifrån behov, inte plånbok.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: De som inte kan välja att jobba hemifrån ska inte straffas när de blir sjuka.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Redan idag finns tillräckliga verktyg för en arbetsköpare att göra sig av med personal. VI behöver inte luckra upp arbetsrätten, istället måste vi stärka den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torbjörn Häggmark: Större krav på finansierad återställning, mer pengar ska stanna i kommunen där gruvan finns, gruvor ska öppnas bara när behoven finns, inte för vinstens skull.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Häggmark: VI ska ta emot asylsökande. Det ska ske i samarbete med andra länder, främst inom EU men även i ett större och globalare perspektiv. VI har ett gemensamt ansvar för alla människor trygghet och välmående.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torbjörn Häggmark: Utifrån betalningsförmåga.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torbjörn Häggmarks val:

 • Pensioner
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg