Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Arvidsson (fotograf Samuel Pettersson)

Eva Arvidsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har klassvandrat. Skolan gav fler den möjligheten när jag var ung. Det ger ett perspektiv på livet och samhället som jag alltid bär med mig. Jag är feminist och jag ger aldrig upp.

Presentera dig själv

Jag brinner för rättvisefrågorna, jämställdhetsfrågorna (där våld mot kvinnor och barn har varit ett huvudfokus för mig de senaste åren) och möjligheten för alla att ha tillgång till en god och jämlik vård.

Vad har du för yrke?

Fritidspedagog

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

-

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet i riksdagen bestående av (S), (V), (MP) och (C). Där (V) ingår i regeringen.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Arvidsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Det ska inte vara möjligt att tjäna pengar på ett sån grundläggande rättighet som rätten till utbildning. Dessutom har friskolereformen lett till en ökad segregation och betygsinflation.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Kärnkraften är dyr och farlig. Det borde räcka som argument. Men. Att bygga ut kärnkraft tar lång tid. Vi har behov av mer energi redan idag. För att lösa energiproblemen krävs dels utbyggnad av sol, vind, vatten, vätedrivmedel mm. Men framför allt förändrade levnadsmönster.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Att minska brottsligheten gör man endast genom att minska segregationen. Förslaget, i sig, ökar segregationen eftersom det skapar ett ytterligare utanförskap hos de medborgare som bor i socialt utsatta områden.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig När vi ser hur användandet av hur RUT-avdraget sett ut finns det en stark överrepresentation av användandet bland höginkomsttagare som faktiskt har råd att betala tjänsten utan avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Sverige är ett rikt land. Vi som har haft turen att födas här måste ha råd att dela med oss av rikedomarna.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Monarkin är ett förlegat och odemokratiskt statsskick.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Det är viktigt att resmönstren förändras. Att minska de faktiska kostnaderna är därför en dålig idé. Däremot måste det vara möjligt även för människor som bor utanför kollektivtrafiknäten att förflytta sig med bil. Jag ser gärna en differentierad bensinskatt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Boendet i egna villor och bostadsrätter är kraftigt subventionerade av staten. Det krävs en utjämning mellan boendeformerna och där kan fastighetsskatten vara ett sätt att göra det.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Kulturen är en så viktig del av livet. Den skapar möjlighet att utvecklas som människa. Därför är kulturlivet ett samhälleligt ansvar för att säkerställa att alla har tillgång till kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Vindkraften måste byggas ut där det blåser. Men eftersom det är svårt att lagra energi under längre perioder och det finns flaskhalsar i elnätet borde vindkraften byggas framför allt där energibehoven är stora.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Det vi borde förbjuda är fattigdom. Vi borde ge alla som vistas i Sverige en möjlighet till inkomst, dvs ge möjlighet till utbildning. Vi saknar så många människor i arbetslivet idag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Alla har en rätt att uttrycka sin egen identitet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Barnet har en rätt att knyta an till bägge föräldrarna. Dessutom skapar det ojämställdhet eftersom den som stannar hemma hela föräldraledigheten halkar efter både vad gäller löneutveckling och framtida pension.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig All sjukvård som betalas av skattemedel borde vara i offentlig regi. Privata nätläkare urholkar regionernas ekonomi genom att de inte behöver ha alla funktioner som t ex en hälsocentral behöver ha, det blir billigare för dem och att de tar de enklaste patienterna vilket ger en högre vårdtyngd på hälsocentralerna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Människor som kommer hit ska inte behöva sväva i ovisshet om de får stanna på riktigt. Vi vill att alla lär sig svenska, utbildar sig och börjar jobba här. Alla har rätt att kunna skapa sig ett liv här. Vi behöver folk som kan jobba. Det är brist på personal inom så många branscher och i så många regioner av landet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Sverige ska ha en fristående utrikespolitik. Vi ser nu hur Turkiet försöker diktera hur Sverige ska förhålla sig till demokratiska rörelser i andra länder. Rätten att säga nej till utländsk trupp på svensk mark och nej till att placera kärnvapen i Sverige försvinner så fort NATO bedömer att det finns en hotbild/risk för krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Ingen ska tvingas att gå till jobbet när man är sjuk. Med låg A-kassa tvingas låginkomsttagare att jobba trots sjukdom för att kunna försörja sig. Det skapar mer sjukskrivningar och högre sjuktal på sikt. Det är osolidariskt och dåligt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Det är viktigt att ge allmänheten tillgång till ett rörligt friluftsliv.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Höjd statlig skatt för de med höga inkomster.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Public service är en garant för att TV-utbudet inte endast består av skitprogram och nyheter(public service).

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Biltrafiken står för en stor del av utsläppen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig När vi vill främja lärande och utveckling är metoden att sätta betyg på barn dålig. Betygen är stigmatiserande för dem som får dåliga betyg. De som får bra betyg vet redan att de är duktiga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Det är en skam att någon köper någon annan människas kropp för sin egen sexuella tillfredsställelses skull. Människokroppen är inte till salu. De som utsätts för människohandel och prostitution får svåra själsliga skador. Dessutom styrs ofta prostitution av den organiserade brottsligheten. Det innebär att vi får in knark, vapen och våldsbrott "på köpet".

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Marknadshyror leder på sikt till ökade hyresnivåer bland hela hyresbeståndet. Redan idag är det för dyrt att flytta in i nybyggda hyresrätter. Staten måste jämna ut skillnaderna mellan upplåtelseformerna på bostadsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: När vi fasar ut flygtrafiken blir det nödvändigt att kunna transportera oss snabbt med tåg.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Det behövs en starkare statlig styrning av sjukvården för att kunna säkerställa att alla har tillgång till en god sjukvård. Jag anser att den starkare styrningen ska kombineras med att det fria vårdvalet tas bort. Det urholkar regionernas, och därmed sjukvårdens, möjligheter att hålla en god kvalitet i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Karensdagen drabbar låginkomsttagare svårt. De med låga löner väljer många gånger att gå till jobbet när de är sjuka. Det skapar högre sjuktal på sikt och manifesterar klasskillnaderna ytterligare.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Det är redan väldigt enkelt att säga upp människor i Sverige.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Arvidsson: Gruvbrytning ger svåra miljöskador.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Arvidsson: Vi har en enorm brist av människor i Sverige. Inom många verksamheter och branscher går det knappt att rekrytera. Vi borde välkomna varenda en som vill bo och verka i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Det är en skam att avlyssna människor om det inte finns en brottsmisstanke. Detta hör inte hemma i ett rättssamhälle.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Arvidsson: Extra viktig Skillnaderna mellan fattiga och rika har ökat markant de senaste åren. Det är rimligt att höginkomsttagarna betalar väsentligt mer än de gör idag.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Arvidsson: Vi behöver skydda mer skog än idag för att säkra mångfalden i flora och fauna.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Arvidssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Sysselsättning