Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lennart Kastberg (fotograf Privat)

Lennart Kastberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Försöker att förändra verkligheten, trots att det är svårt och tar tid.

Vad har du för yrke?

Trafikledare, bussförare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Göran Hägglund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En klar majoritet för mitten - höger skalan.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lennart Kastberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Sverige behöver en stabil elförsörjning, både för industrin men även för den framtida elektrifiering av tex fler fordon.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Felställd fråga. Vissa delar av biståndet måste ses över och förmodligen stoppas. Så frågan blir felställd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Fastigheter ska beskattas när det uppkommer en vinst, inte innan.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Ibland glöms det bort att Kulturen finansieras av skattemedel som medborgarna har betalat in. När privata pengar används, efter ansökan, det tänks till en varv till innan, detta gör inte att det blir censur utan tillför kulturen något mervärde?

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Varje kommun vet dess tillgångar av naturresurser, så de kan värdesätta detta på ett annat sätt än utomstående.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Felställd fråga. Borde vara, Ska det vara förbjudet att tigga systematisk?

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Många beslut i samhället har som grund, Man eller kvinna. Att börja öppna fritt skulle det göra omöjlig inom flera områden.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Det är föräldrar som har valt att skaffa barn, alltså är det deras ansvar för hur ledigheten ska tas ut.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Lennart Kastberg: Svår fråga, bra tjänst men sker det bra uppföljning?

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Det finns tillräckligt med strand för alla.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Det har redan idag ett uppdrag som inte följs ordentligt.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Hur ska en person kunna förflytta sig antingen till jobbet eller mataffären ifall de inte har råd med ett tex en elfordon? Även om det kommer att finnas begagnade bilar flera år framåt, så blir fordonspriserna för höga.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Lennart Kastberg: Extra viktig Vi underhåller inte den järnväg vi har idag, så kommer vi inte att ha råd med båda.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lennart Kastbergs val:

  • Energipolitik