Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Joakim Ramberg (fotograf Lars Selin)

Joakim Ramberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brukar se aspekter av saker som inte andra ser, och tror att jag kan bidra med perspektiv som inte skulle komma med annars. Jag är en lagspelare som är väl medveten om att mitt bidrag alltid måste vara en del av en helhet där andra också bidrar. Jag vill arbeta med miljö, demokrati och att fördela makten bättre i samhället.

Presentera dig själv

Politiskt intresserad sedan ungdomen. Men först för 9 år sedan blev jag för första gången medlem i ett parti. Innan dess har jag arbetat med internationell solidaritet (Nicaragua, Palestina) och med miljöfrågor. Jag har tre vuxna barn och två barnbarn, och jag lever i ett särboförhållande. Bor i en lägenhet i Mölndal.

Vad har du för yrke?

Teknisk utveckling. Vi gör system för att spara energi i byggnader.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ulla Andersson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

V + S, eller V + S + MP, eller V + S + MP + C

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Joakim Ramberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Extra viktig Vinstutdelningen snedvrider hur skolor arbetar. Vi får aktörer som har vinst som överordnat mål, och som därför söker de elever som innebär minst problem, och de ger gärna högre betyg än motiverat (vilket bekräftas av dem som arbetar på universitet!). Vi behöver skolhuvudmän som vill det bästa för eleverna och hela skol-Sverige. Vinstutdelningen bidrar till ojämna resultat och segregation.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Extra viktig Den gröna omställningen sker nu! Att bygga nya kärnkraftverk tar för lång tid. Det växande elbehovet handlar till stor del om aktiviteter som kräver väldigt billig el, och som har möjlighet att planera driften efter när elen är som billigast (t ex vätgas till stålproduktion). I många fall skulle el från kärnkraft vara helt ointressant då den dels är för dyr, och att den inte kan kallas grön.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Att utse hela områden till misstänkta brottslingar stärker motsättningar mellan polis och breda grupper. Polisen ska visitera om det är motiverat och om någon är misstänkt för brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: De flesta RUT-pengarna går till människor med höga inkomster. Det är inte statens uppgift att sibventionera deras konsumtion.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Klimatförändringar, Ukrainakrigets effekter, sviter av kolonialism är orsakade av oss i Europa, och vi har därför också ett ansvar att bidra till att lösa de problem med fattigdom och bristande demokrati som ofta blivit resultatet. Ett generöst och genomtänkt bistånd bidrar till fred och stabilitet för oss alla.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Vi ska sträva mot republik, en demokratiskt vald statschef som i andra moderna länder. Nu är det lite oklart hur pengarna används, så det är en bra idé att minska bidragen tills vi får en ordentlig transparens.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Det mesta bränslet köps av människor med gott om pengar. De med låga inkomster, beroende av bil av regionala skäl behöver få sin ekonomi stärkt på andra sätt. Vi ska inte gynna för miljön dåliga ressätt på bekostnad av bra ressätt. Jag förstår det jobbiga i att betala 25 kr / liter och mer för många, men en minskning med några få kronor har inte avgörande betydelse.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Man behöver fasa in fastighetsskatten igen, med försiktighet. Den borttagna fastighetsskatten har bara lett till flyttskatt och ännu högre fastighetspriser. Det har inte blivit lättare för människor med låga inkomster i kuststäder att stanna kvar, speciellt inte i nästa generation. Fastighetsskatt är en bra statlig intäkt med minimal negativ effekt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Det är bra att det offentliga bidrar till att finansiera kultur till alla, och kultur fri från kommersiella bindningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Fr a borde fler kommunpolitiker väga in att vindkraft i deras kommun idag är strategiskt viktigt för hela Sverige, och faktiskt hela norra Europa. Man ska vara försiktig med att begränsa det kommunala vetot. Men jag tycker att man kan kräva av kommuner att på begäran ge besked, och att det inte ska vara möjligt att ändra senare, då lång tid och mycket pengar lagts på projektering.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Förbud gör inte människor mindre fattiga. Det är fattigdomen i Europa vi måste lösa.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Fördelning av föräldraledighet är en viktig del av jämställdheten. Bara en sådan sak som att en potentiell arbetsgivare ser samma "risk" för frånvaro från jobbet hos en man som hos en kvinna har stor betydelse.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Nätläkarna dränerar vården på resurser utan att avlasta nämnvärt. Vården har kämpat i tiotals år med att prioritera hårt för att man med minskade resurser ska kunna ge den vård som är viktigast. Nätläkarna sladdar förbi hela det systemet, och tar pengar som behövs bättre på annat håll.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Integration kräver att man vet att man hör hit, och att det är värt att satsa på sin framtid i Sverige. Osäkerheten som många lever med i dag nöter ner dem psykiskt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Vårt NATO-medlemskap höjer spänningen i norra Europa. Ett neutralt Sverige bidrar till avspänning och är inte lika intressant som måltavla för angrepp i en krissituation.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Det är viktigt att A-kassan är en inkomstförsäkring för de allra flesta i samhället. Det bidrar till tryggare liv för oss alla.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Tillgång till stränder är viktigt för oss alla. Ett avskaffat strandskydd utestänger många människor från viktiga platser på ett sätt som knappast kan rullas tillbaka.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Om vi nu ska stärka försvaret är det något vi ska betala tillsammans. Vi ska inte gröpa ur välfärden mer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Extra viktig Det är mycket viktigt för demokratin att många människor följer media som allsidigt och nyanserat beskriver verkligheten. Då måste också public service ha innehåll som lockar många människor.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Trafiken är en viktig del av vårt bidrag till klimatkrisen. Vi måste så snart vi kan fasa ut bensin och diesel, och nu är tekniken mogen. Måste dock kombineras med stora satsningar på bra möjligheter att ladda bilar.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Tidiga betyg gör fr a att elever med dåliga resultat upplever att skolan är inte för dem. Det finns mycket bättre sätt för lärare att vägleda elever i vad de behöver göra för att lära sig mer i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Vi har fortfarande stora skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan kommuner. Om vi vill att hela Sverige ska leva behöver alla vara med och bidra.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Vi behöver inte ännu högre hyror i nybyggnation. Det finns bättre sätt att stimulera byggande av hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Det behövs mer räls i Sverige för att klara den ökade tågtrafiken. När man ändå ska bygga nytt är det bäst att göra det ordentligt, och så att det kan göra inrikesflyg onödigt på fler sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Det är alldeles för stor risk att sjuka människor går till jobbet. Dels kan det förvärra sjukan, dels kan det sprida smitta.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Den arbetsgivare som har ett bra skäl her redan idag bra möjligheter att säga upp anställda. Vi måste minska godtycket så mycket vi kan, och få trygga anställda som kan säga vad de tycker. Det gynnar alla.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Joakim Ramberg: Gruvor är ofta väldigt miljöstörande. Det ska finnas bra skäl innan man öppnar en gruva, och de som driver gruvan ska göra allt för att minimera skadan på människor och miljö.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Ramberg: Asylrätten är en mänsklig rättighet. Idag förvisas människor från Sverige på väldigt lösa grunder.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Ramberg: Vi behöver mer skatteinkomster för att klara en gemensam välfärd i framtiden. De med högst inkomst bör bidra mest till detta. Idag är skattesystemet omvänt, de rikaste betalar mindre skatt an folk med genomsnittliga eller låga inkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Joakim Ramberg: Biologisk mångfald är en av våra ödesfrågor. På detta sätt kan vi göra skillnad.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Joakim Rambergs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning