Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lars Roxå (fotograf null)

Lars Roxå

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är kristdemokrat för jag känner att det är det parti som bäst lever upp till att vara ett borgerligt parti med en välfärdsprofil. Det är också det parti som sätter människovärdet i centrum och de små gemenskaperna dvs en form av balans mellan "ytterligheterna" individ och kollektiv. Viktigaste frågorna för mig är trygghetsfrågor, sjukvård och näringsliv.

Presentera dig själv

Jag är boende på landet strax utanför Linköping med min fru. Har 3 utflugna söner. Jobbar som Affärscontroller inom försvarsindustrin. Har ett stort samhällsintresse. Är politisk aktiv på kommunal-och regional nivå. Är intresserad av att "röra på mig" så blir en del löpning, cykel och tennis på fritiden. Är även aktiv i svenska kyrkan på orten.

Vad har du för yrke?

Civilekonom

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

M och KD regering med stöd av L och SD.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lars Roxå

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Sverige ska vara medlem i NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lars Roxås val:

  • Lag och ordning
  • Sjukvården