Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Julia Löf (fotograf )

Julia Löf

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att jag vill se ett Sverige för alla, inte bara för eliten och storstadsbon. Ett samhälle där vi tar hand om varandra och där den som faller får landa mjukt i samhällets skyddsnät som vi gemensamt väver. Ett samhälle där vi gör allt vi kan för att stoppa klimatkrisen. Det är ett samhälle jag drömmer om och kämpar för.

Presentera dig själv

Socialist, feminist och antirasist med ett hjärta för Sveriges landsbygder.

Vad har du för yrke?

Landsbygdsutvecklare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill se ett rött och grönt styre som arbetar för jämlikhet, jämställdhet och en kraftfull klimatomställning.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Julia Löf

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Våra skattemedel ska användas till barnens skolgång.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Kärnkraft är en mycket dyr energikälla som tar för lång tid att bygga ut och som lämnar över olösta problem till kommande generationer i form av radioaktivt avfall . Klimatomställningen behöver vara kraftfull här och nu. Vänsterpartiet vill att vi bygger ut de förnybara energikällorna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: I ett rättssäkert samhälle ska polisen bara ha rätt att visitera dig om du är misstänkt för något brott. Det är inte ett brott att befinna sig på en viss plats. Det här förslaget riskerar att öka rasprofileringen och oskyldiga kommer att drabbas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig RUT-avdraget är meningslöst för oss allra flesta som är med och betalar kalaset. Den rikaste femtedelen av befolkningen gör 60 procent av avdragen. Kostnaderna för RUT har stadigt ökat. Varje nytt rutjobb, omräknat till en heltidstjänst, kostar staten och skattebetalarna omkring 1,5 och 2 miljoner kr enligt Myndigheten för Tillväxtanalys. De pengarna behövs för att anställa fler i välfärden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Den globala kapitalismen har skapat en ojämlik värld, där rika länder bygger sitt välstånd på andra länders resurser. Länder som Sverige som har tjänat på detta ska vara med och bidra till och arbeta för en mer rättvis och jämställd värld. Biståndet ska heller inte användas för att finansiera asylinvandring i Sverige, utan det ska finnas en egen budget för det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Sverige behöver ett demokratiskt statsskick. Ett första steg är att minska anslagen och att det ska vara helt transparent och öppen redovisning av hur kungahuset använder sina pengar, vilket inte är fallet idag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Klimatet har inte råd med ökade utsläpp och då är skatt på fossila bränslen ett viktigt styrmedel. Om skattesänkningar ändå ska göras så ska det även gynna de som kör med fossilfria drivmedel som biogas100 eller HVO. Samhället måste ta stort ansvar för att möjliggöra hållbara val, som att bygga ut kollektivtrafiken.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Vänsterpartiet vill ha en statlig fastighetsskatt som gör att dyra villor med höga taxeringsvärden beskattas. Den kommunala fastighetsavgiften med takbeloppet som finns idag slår skevt och gör att ett hus i storstan och ett hus i landsbygd kan beskattas lika mycket, trots att villan i storstan har ett mycket högre taxeringsvärde.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Offentlig finansiering av kulturen är viktig för att alla invånare ska ha goda villkor att uppleva och utöva kultur. Om marknaden får styra kommer kulturutbudet bli smalare och sämre, framförallt i landsbygder. Redan idag syns en skev fördelning till storstädernas fördel och det är ju inte otroligt att tänka sig att den klyftan skulle öka om det offentliga minskade sin finansiering.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Vi behöver bygga ut förnybara energislag i Sverige och då behöver alla kommuner vara med och bidra. Vi vill underlätta för ny vindkraft där det finns goda förutsättningar för det. Självklart ska etableringen prövas rättssäkert med hänsyn till människors och djurs hälsa och miljön.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Det är inget brott att vara fattig. Vi behöver hjälpa dessa människor, både här i Sverige och arbeta långsiktigt för att bekämpa fattigdom och utsatthet i andra länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Vi ser att dagens lagstiftning med två juridiska kön och en föråldrad syn på familjebildning hindrar och diskriminerar människor i vardagen. Därför vore det mycket bra att införa ett tredje juridiskt kön så att juridiken också stämmer överens med verkligheten. Det skulle också minska det psykiska lidandet för ickebinära som tvingas in i tvåkönsnormen.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Ett barn har rätt till en god relation med sina föräldrar, något som stärks av att tidigt vara med och ta ansvar för barnets hälsa, trygghet och utveckling. Uttaget av föräldraledighet är fortfarande väldigt ojämställt, vilket leder till att kvinnor har lägre livsinkomster, sämre pensioner och sämre hälsa. Ansvaret för barn och hem ska vara ett delat och jämställt ansvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Nätläkarna kostar den offentliga vården otroligt mycket pengar som hade kunnat användas till riktiga läkarbesök. Det finns också en stor risk att de som behöver vården mest inte får den först, utan att den snabba tillgängligheten främst gynnar dem som söker vård för mindre besvär.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd skapar en fortsatt osäkerhet som motverkar integrationen. Permanenta uppehållstillstånd ger bättre förutsättningar för en snabb etablering och trygghet i det nya landet. Att bara bevilja tillfälliga uppehållstillstånd är en del av en rasistisk skrämseltaktik och tar bort allt som faktiskt hjälper människor att bli en del av samhället och få en chans till nystart.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Sverige ska vara en aktiv röst för fred och nedrustning och bedriva en självständig utrikespolitik, något som blir mycket svårt om vi är med i Nato. Vänsterpartiet vill att vi själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: A-kassan behöver rustas upp för att ge trygghet och en säker inkomst för fler som arbetar. Det såg vi under pandemin och det finns ingen anledning att dra tillbaka den höjningen nu, utan vi behöver snarare stärka den på fler sätt.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Redan idag är det möjligt att ge strandskyddsdispens i landsbygdsområden, så kallad LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Det generella strandskyddet bör fortsatt vara starkt för att allmänheten ska ha tillgång till stränder och vår vackra natur samt för att bevara den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Vi behöver göra satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Public service är viktigt för demokratin. Alla ska ha tillgång till pålitlig nyhetsbevakning och ett brett utbud av underhållning, kultur, sport och granskande journalistik utan att behöva betala extra för dyra abonnemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Vi behöver ställa om till fossilfria transporter. Samhället behöver göra kraftfulla investeringar i kollektivtrafik, järnvägsspår och laddinfrastruktur, särskilt i de områden där marknaden inte har intresse av att bygga ut infrastrukturen.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Barn ska få fokusera på att lära sig saker, inte på att prestera utifrån ett betyg. Tidiga betyg skapar stress och ohälsa bland barn. Vi vill att betyg ska sättas tidigast från och med årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Att köpa en annan människas kropp är ett avskyvärt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. När straffet är högre kommer polisen att kunna utreda dessa brott med högre prioritet än idag.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig När Vänsterpartiet drev igenom statliga investeringsstöd till byggande av hyresrätter med rimliga hyror under förra mandatperioden ökade bostadsbyggandet. När vi är med och bestämmer blir det fler hyresrätter och trygghet för hyresgästerna. Med marknadshyror skulle det bli chockhöjda hyror och mer vinst till fastighetsägarna.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Vi behöver investera i ny järnväg i Sverige för att öka kapaciteten. Dessutom behöver det befintliga järnvägsnätet rustas upp. Investeringar som är bra för klimatet och skapar nya jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Vi ser inte att ett förstatligande skulle lösa vårdens problem idag, men däremot behöver staten vara med och ta ett större ansvar för att vården ska vara jämlik i hela Sverige. När kommer ambulansen? Det varierar beroende på vilken kommun du befinner dig i när olyckan är framme. Det är helt oacceptabelt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Du ska ha råd att vara sjuk och inte straffas ekonomiskt för det. Karensavdraget drabbar främst personer med arbetaryrken som inte kan jobba hemifrån. Under pandemin gick vi inte småsjuka till jobbet och mådde bättre. Varför ska vi tillbaka till ett sämre system igen?

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av lagen om anställningsskydd (LAS) som riksdagen nyligen beslutat om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot eftersom vi vill ha trygga jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Vi ska ställa höga krav på den som vill öppna en gruva i Sverige. Hänsyn till miljö, natur, lokalbefolkning och urfolksrättigheter ska säkras och dessutom ska företaget kunna bära kostnader för eventuella miljöolyckor och andra effekter av brytningen. Mineralavgiften, som är den statliga skatten på det som bryts, är löjligt låg och lockar till sig oseriösa aktörer och bör höjas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Löf: Extra viktig Vi måste vara många som står upp mot rasismen och för en human flyktingpolitik. När de flesta etablerade partier inte klarar av att ta ut en medmänsklig kompassriktning måste vi vara ännu fler som säger att vi vill se en annan värld och en rättssäker asylprocess.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Löf: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Löf: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill bl.a. se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Julia Löf: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd. Det är viktigt att utveckla andra metoder som kalhyggesfritt skogsbruk. Vi bör också använda trä till produkter och byggnader med lång livslängd så att träet blir en kolsänka.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Julia Löfs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning