Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Eva Kampman (fotograf Eva Kampman )

Eva Kampman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimatpolitiken är prio 1. Här vill jag ge allt. Jag månar de äldsta väljarna och de yngsta. Livets början och livets slut ska vila på en god omsorg.

Presentera dig själv

Jag är förtrogen med land och stad. Mina föräldrar föddes i fattiga avfolkningsbygder men fick med jobb och utbildning chansen att utvecklas. Kunskap/utbildning präglar mig tillsammans med viljan att förändra och aldrig ge upp. Tillsammans blir vi starka.

Vad har du för yrke?

Översättare och gymnasielärare, Bakgrund i hemtjänst, brevbäring, näringslivet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

S-ledd koalition där V sitter med.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Eva Kampman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig Skolans syfte är att driva utbildning utifrån barnens behov, inte att sträva efter vad som är mest lönsamt. Att maximera vinsten till privata ägare när det är skattebetalarnas pengar är fel sätt att använda pengarna.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Visserligen kan alla fossilfria energikällor behövas, men kärnkraften tar för lång tid, är för dyr och har risker. Andra energislag har potentialen att skapa jobb över hela Sverige. Satsat kapital kan ge mer snabbare om vi inte låser oss vid kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Förtroendet för polisen riskerar att minska. Befolkningen behöver känna polisnärvaro som skapar förtroende för polisens uppdrag, inte en närvaro som riskerar att uppfattas som trakasserande.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Fel använda skattepengar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Sverige kan minska "biståndet" till den internationella kapprustningen istället och dra ner på försvarets kostnader. Att hjälpa människor på plats blir än viktigare i klimatförändringarna tid.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Säkert går det att leva lite enklare. På sikt kan man fråga sig om det är dags att avskaffa kungahuset, denna omoderna institution.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: För klimat- och miljö är det kontraproduktivt att hålla priserna nere. Men den som saknar pengar till elbil behöver också ha råd med bränsle. Jordbrukarna behöver lägre dieselskatt.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: De som äger fastigheter har många förmåner jämfört med den som bor i hyresrätt. Höjd fastighetsskatt är rimligt och ett smidigt sätt att betala skatt på. Det skulle dock kunna finnas ett samband mellan inkomst och fastighetstaxering, så att inte en jordbrukande ägare till skog eller odlingsmark taxeras orimligt i förhållande till inkomst. Likaså skulle en del pensionärer behöva reducerad skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Privata aktörer får gärna sponsra kulturen, men för att stödja kulturen över hela landet behövs offentliga satsningar.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig Att försvåra energisatsningar är inte i någons intresse. Med en miljöprövning att lita på borde det inte finnas anledning att stoppa några vindkraftverk. Varje kommun borde ställer ta sitt ansvar och bygga några. Men det kan behövas fredade zoner, om t ex rennäringen kräver det. Miljöprövningen borde dock redan ha kommit fram till om platsen är olämplig.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Tiggeri är bättre än kriminalitet. Förbud är omänskligt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Det finns i flera länder och det vore praktiskt i Sverige också.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Att påstå att föräldrar inte kan välja är missvisande. Det finns stora möjligheter att välja idag. Inkomstskillnader och eget företagande gör det dock svårt för alla att passa i normen. Pappans garanterade tid med sitt barn får vi aldrig ta ifrån honom, för den tiden och den relationen är viktig för framtiden.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Om vanliga vårdcentraler saknar förutsebar och tillräcklig finansiering, medan nätläkarna får full finansiering utan att ge samma service är finansieringssystemet fel utformat. Ett nätläkarbesök ska inte äta upp vårdcentralens budget. Det blir en ond cirkel som försvårar god service. Värdcentralen kan också erbjuda nätläkare. Förre aktörer ger smidigare vårdflöde och enklare val.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Tillgång till att lära sig svenska och att komma i arbete så fort som möjligt är det självklara målet för både individen och samhället. Snabba besked och långsiktighet minskar det mänskliga lidandet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Nato fattar inte nödvändigtvis de bästa besluten eller ens korrekta beslut. Fredsbevarande sker bäst med att inte vara en del av en militärallians, som driver upp försvarskostnaderna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Tryggheten måste man kunna lita på när man behöver den. Även karensdagen ska försvinna för gott. Det är dyrt att vara sjuklig.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: För att gynna mångfalden och för att bevara en intakt allemansrätt får vi inte tumma på strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Förslaget om upprustning är fel. Men om upprustning måste beslutas så ska medlen inte tas från klimatomställningen eller välfärden. Helst ska Sverige avstå från upprustning och satsa helhjärtat på klimatomställningen. Den är verklig. Att Sverige är hotat är ett påhitt som gynnar vapenindustrin.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Det är redan för smalt och för snålt satsat på framförallt ordinarie tv-sändningar (vilket drabbar äldre) . Svt-play och Sveriges radio har bra utbud. Svt behövs så att alla kan få tillgång till kvalitet varhelst man bor och oavsett inkomst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Det driver på utvecklingen och förhoppningsvis prisbilden. Konvertering av fossilbilar behöver lanseras eftersom karosser kan hålla länge, så även fossilbilar om de underhålls. Bilar skrotas för tidigt sett ur ett klimatperspektiv. Men det gäller att alla som står inför bilbyte har råd med ett klimatvänlig alternativ, om ingen kollektivtrafik finns eller funkar på ett rimligt sätt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig Betyg förtydligar visserligen kunskapsläget, men det är den tid läraren har att bekräfta och utmana elever som betyder mest. Varje elev behöver tillräckligt stöd och hjälp för att utveckla sin fulla potential. Säkerställandet av tid för feedforward och tidigt extra stöd spelar störst roll för kunskapsutvecklingen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Kommuner har vitt skilda intäkter och utmaningar. En solidarisk omfördelning är ett bra sätt att lösa de skilda förutsättningarna och behoven smidigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Straff ska avskräcka och inte lösas med en fet plånbok (vilket hjälper vid böter).

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig Det driver upp alla hyror. Redan idag är hyrorna mycket höga. Många har många inte råd med nybyggnation - eller något annat - i dagens läge. Att bygga bara för de rikaste och att uppmuntra maximerade hyror skapar samhällsproblem, förvärrar segregation och är diskriminerande.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Risken är att dessa satsningar ger för lite. Det som betyder något i vardagen är hur smidigt det går att åka till jobbet. Då behövs inte bara dubbelspår för att möjliggöra fler avgångar utan stopp vid fler stationer.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Ja. Ojämlikheten finns mellan olika regioner. Om inte alla måste uppfinna hjulet så kunde säkert en del pappersarbete sparas och en del köer kortas. Covid-19 visade tydligt svårigheten att samordna olika aktörer. En aktör tror jag personligen skulle ge ett bättre vårdflöde och enhetligare vård för alla som behöver den.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Karensdagen slår orättvist och bidrar till en sjuknärvarokultur, vilket är dåligt för både individens och kollegornas hälsa. Karensdagen är orättvis. Vissa kan undvika den med att ta ut en semesterdag (eller vabba). Andra törs inte sjukskriva sig i rädsla att inte få fler gig på grund av osäkra anställningar. Alla måste ha råd att vara hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig Tumma inte på anställningstryggheten! Arbetsgivare får gärna bidra till att fortbilda och kompetensutveckla sin personal så att de matchar behovet. Fasta trygga anställningar borde fler ha rätt att förvänta sig i Sverige. Otryggheten på arbetsmarknaden är redan stor för alltför många.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig Hela processen med prospektering, exploatering och avveckling behöver ses över. Man ska inte öppna en gruva ena dagen och lämna den vind för våg när den blir olönsam. Gruvdrift måste ske med långsiktigt miljöansvar. Markägaren/renägare bör har veto över sin egen mark. Det handlas med prospekteringsrätter över huvudet på markägaren, som ser värdet av sin mark sjunka om den exploateras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Kampman: Nöden finner inga gränser. Ett rikt land som Sverige kan hjälpa fler.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Kampman: Det är kränkande att bli avlyssnad utan brottsmisstanke. Samtidigt kan det vara de ännu inte misstänkta som smidigt driver kriminella nätverk i praktiken. Avlyssning kan behövas eftersom folk delar och byter telefoner och simkort.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Kampman: Progressiv inkomstskatt vore bättre än olika kommunalskattesatser. Av var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov. Vissa tjänar så mycket mer än de faktiskt behöver.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Eva Kampman: Extra viktig 30% behövs för att värna mångfalden och vara enkoldooxidsänka. Att bromsa avverkningen vore en snabb och effektiv klimatåtgärd.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Eva Kampmans val:

 • Miljö och klimat
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg