Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Helena Klar Fast

Vad har du för yrke?

Statlig handläggare och pastor

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Flerpartiregering - V, S, C, MP

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Helena Klar Fast

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Helena Klar Fast: Jag anser att skolan bör återförstatligas. Många av de problem som nu finns i skolan har tillkommit efter kommunaliseringen och sedan friskolereformen. Att förbjuda vinstutdelning rakt av är inte bra. Däremot anser jag att vinstutdelning kraftigt bör begränsas. Pengarna ska i största möjliga mån gå till våra barns utbildning.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Helena Klar Fast: I första hand bör miljövänliga alternativ byggas ut så mycket som möjligt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Helena Klar Fast: Polisen kan redan stoppa och visitera utifrån misstanke. Vi bör vara försiktiga med att införa metoder som kan uppmuntra till rasprofilering

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Helena Klar Fast: Om man har råd att anställa någon för hushållsnära tjänster, så bör man ha råd att klara sig utan RUT-avdraget. Lägg istället pengarna på att tandvård ska inkluderas i högkostnadsskyddet för all hälsovård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Skatten på fastigheter ska höjas

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Helena Klar Fast: Se till att kommunen tjänar på att vindkraft byggs inom kommunens gränser. T.ex. genom att kommunen får del i vinsten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Helena Klar Fast: Skapa istället sätt att lyfta ekonomin för de fattigaste. Utbildning och jobb m.m.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Helena Klar Fast: Staten kan istället välja att slopa all indelning i juridiska kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Helena Klar Fast: Det man brukar kalla "pappa-månaderna" har bidragit till att det vuxit fram mer jämställdhet. Fler pappor har tagit ut föräldraledighet. Den utvecklingen bör uppmuntras även i fortsättningen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Helena Klar Fast: Extra viktig Det ger trygghet till människor som flytt från krig. Trygghet främjar språkinlärning och integration.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Helena Klar Fast: Extra viktig Världen har förändrats pga Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Varje land har rätt att helt själva bestämma över sin framtid

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Helena Klar Fast: Däremot får strandskyddet gärna minska i landsbygdskommuner, men inte avskaffas helt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Helena Klar Fast: Vi har redan höga skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Helena Klar Fast: Public Service TV och radio har ett mycket viktigt uppdrag. Minska inte på det. Vi kan se i en del andra länder hur brist på neutral information och nyheter kan leda till okunskap m.m.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Helena Klar Fast: För att det ska fungera så måste antalet nya miljövänliga bilar öka

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Helena Klar Fast: Ett barn behöver veta ungefär hur det ligger till betygsmässigt, få återkoppling på vad som behöver bli bättre, kunna glädja sig åt det som går bra.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Helena Klar Fast: Hela Sverige ska leva - det ska inte enbart vara en devis, utan behöver vara en verklighet. Samhällsservice (vägar, skolor, sjukvård m.m.) behöver finnas i varje kommun.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Helena Klar Fast: Marknadshyror löser inte bostadsbristen. Det behöver byggas ett stort antal bostäder, som människor har råd att bo i.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Helena Klar Fast: Extra viktig Jag anser tvärtom att LAS ska utökas till den anställde fyller 75. Att få sparken enbart för att man fyller år är åldersdiskriminering. Om man är pigg och frisk och vill fortsätta jobba, så ska man få göra det.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Helena Klar Fasts val:

  • Integration
  • Miljö och klimat
  • Pensioner

Så svarar Helena Klar Fast: Extra viktig Ju längre vi väntar med nödvändiga reformer, desto svårare blir det att åtgärda klimatförändringarna. Lägsta pension för den som arbetat många år ska vara möjlig att leva på. Idag anser jag att det innebär det 20,000 kr/månad före skatt. Pensionernas lägstanivåer behöver höjas rejält.