Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Maria Fälth (fotograf null)

Maria Fälth

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en lång erfarenhet av politik på lokal, regional och en del på nationell nivå. Mina intresseområden ligger inom det social området, med ett stort inslag av jämställdhetsintresse. Jag värdesätter dialoger och medborgarinflytande före under och efter beslut.

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt aktiv på alla nivåer sedan 1998. Jag är gift och har en vuxen dotter. Mina främsta intressen gällande politiken är det som kan sammanfattas under beteckningen Sociala frågor. Jämställdhetsfrågor är också en del av min politiska portfölj. Mycket aktiv inom det civila samhället.

Vad har du för yrke?

Försäkringstjänsteman och kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Göran Hägglund

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En regering bestående av KD, M och L.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Maria Fälth

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig Avdraget har gett jobb som är viktiga för både de som utför detta och de som betalar för det.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Bistånd är en viktig del i vårt globala ansvar.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig Drivmedel behövs för att hålla Sverige igång. Viktigt att transporter av olika slag får möjlighet att hålla igång.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig Fastighetsskatten togs bort och ska så förbli.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Kulturen får barn , ungdomar och äldre ska även i fortsättningen finansieras av det offentliga. Delar av kulturen i övrigt kan i övrigt bekostas av publiken.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Vindkraften behövs och då behöver berörda kommuner också vara med och stötta vindkraftsutbyggnaden. Däremot så ställer jag mig bakom om kommunerna får extra ersättning för att upplåta mark.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Tiggeriet är ett symptom på att andra försörjningssätt inte fungerar - både för svenska medborgare och de som kommer från andra länder. Det är detta som måste arbetas med, inte de som tigger för sitt uppehälle. Om det visar sig att tiggeriet är organiserat av kriminella är detta en annan sak.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Familjerna, föräldrarna, har den bästa kunskapen om hur föräldraledigheten ska fördelas. Däremot ser jag gärna andra åtgärder som gör att pappan i familjen tar en större del av ledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig Privata nätläkare behandlar invånare, på samma sätt som offentligt anställda läkare. Detta innebär att de också ska ersättas av skattemedel. Sedan är frågan hur och hur mycket.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Fälth har hoppat över denna fråga

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig Vi hoppas nu på att bli medlemmar.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Fälth har hoppat över denna fråga

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Att avskaffa strandskyddet är inte rätta vägen att gå. Däremot kan det finnas lokala förutsättningar för att minska på strandskyddet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Det finns i så fall fler delar av statens verksamhet som ska finansieras av höjd skatt, men vägen att gå är att göra genomgångar av statens finanser och hitta finansiering av försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Bättre att motivera nyinköp och begangantköp av elbilar eller andra mer miljövänliga bilar. 2025 är alldeles för nära inpå.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig Innan detta ev ska ske så ska det nuvarande utjämningssystemet ses över. Även om det skulle bli en förändring av systemet så måste de mottagande kommunerna visa vad de gör för att själva kunna finansiera sin verksamhet. Vad är en "fattig kommun"?

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Fälth har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Rusta upp befintligt tågsystem och lägg pengarna på underhåll av dessa.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Extra viktig För att en mer jämlik vård över landet ska kunna bli verklighet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Om man kan mota att fler blir sjukskrivna en dag eller två. Risken för missbruk blir klart större utan karensdag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Maria Fälth har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Maria Fälth: Gruvnäringen är viktig för Sverige.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Maria Fälths val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg