Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Mona Nihlén

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag strävar efter att vi ska få ett samhälle där alla är delaktiga och har samma värde.

Presentera dig själv

Politiskt aktiv inom kommunpolitiken sedan flera år. Även intresserad av fredsrörelsen och kulturellt arbete. Jag är mycket ute i skog och natur med min hund.

Vad har du för yrke?

Handledare på daglig verksamhet.

I vilket land är du född?

sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Britta Berg, fd.ordförande i V-Tomelilla

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mycket mer åt vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Mona Nihlén

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Ev.vinster ska återinvesteras i skolverksamheten. Skolorna bör till största del vara våra gemensamma och ägas av staten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Kärnkraft är både dyrt och dåligt. Kostar mycket att starta upp och att driva och ger ett avfall som mänskligheten måste förhålla sig till i många århundraden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Viktigt att det inte sker slentrianmässigt utan att ta hänsyn till integritet. Polisen behöver kunna agera men inte på bekostnad av oskyldiga.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Kostar skattepengar och utnyttjas av de som redan har pengar.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Vi måste fortsätta att solidariskt stödja fatTiga och utsatta människor runt om i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Monarkin är förlegad.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Vi ska komma ifrån vårt behov av fossila bränslen men vi måste på något vis stödja landsbygden och orter där bil är ett måste.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Klyftorna mellan rika och fattiga måste plana ut och de som äger sina fastigheter bör bidra, de som bor i hyresrätter har inga möjligheter att dra av för sina kostnader.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Till viss del men viktigast är det vi finansierar tillsammans, kultur ska vara finnas alla även de med mindre plånbok.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Viktigt att vi bygger ut det förnybara energikällor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Det kan aldrig vara förbjudet att vara fattig.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Är neutral i denna fråga.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Viktigt att vi ger förutsättningar för ett mer jämställt föräldraskap. Se till att vi delat på föräldraansvaret.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Det utarmar vår gemensamma välfärd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: För att kunna komma in i samhället så fort som möjligt är det viktigt att människor som kommer hit inte behöver vänta på om de får stanna eller inte.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Vi ska inte vara med i ett sammanhang där Turkiet har något att säga till om. Vi ska inte sälja ut de kurder som tagit skydd här och vi ska inte sälja några vapen till TurkietInte heller ska vi sätta oss i sitsen att vi måste skicka våra ungdomar att strida till oroshärdar runt om i världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Vi behöver förbättra för de som har det sämst.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: I glesbygd blir detta en märklig fråga. I tättbefolkade städer och orter ska alla ha samma tillgång till stränderna och där bör det begränsas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Jag anser att vi inte ska upprusta alls, ska det göras ska det inte tas från biståndet.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Public service är jätteviktigt och ägs av oss tillsammans. Ska snarare ha ett bredare uppdrag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Vi måste bort från fosila bränslen så fort som möjligt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Personligen anser jag att betygen ska tas bort helt och hållet. Måste de finnas ska det vara så sent som möjligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Vi ska bygga ett demokratiskt land där alla bidrar efter förmåga.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Människohandel i all form ska straffas hårt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Marknaden ska inte få styra över kostnaden att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Vi behöver bygga ut tågtrafiken.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Regionerna ska fortsätta ha ansvaret men staten behöver tydliggöra uppdraget.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Viktigt att man ska kunna sjukskriva sig om man är sjuk och att det inte ska vara en ekonomisk fråga.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Dåligt att LAS har försämrats.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Mona Nihlén: Gruvor är ett miljövidrigt arbete och i många fall lämnas naturen i ett fruktansvärt tillstånd av förgiftning och försörelse när gruvbolag länsat de mineraler de varit intresserade av och inte återställer efter sig.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mona Nihlén: Människor som söker hjälp ska få en fristad här.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mona Nihlén: Viktigt att polisen gör ett bra arbete men det får inte gå ut över oskyldiga.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mona Nihlén: Vi måste utjämna klassklyftor i samhället. De som har mest får bidra till mer.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Mona Nihlén: Extra viktig Kalhyggen som bl.a. sveaskog bedriver är fruktansvärda! Skogen är en resurs men också viktiga att bevara i orört skick för djur och biotoper som annars förstörs.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Mona Nihléns val:

 • Energipolitik
 • Miljö och klimat
 • Pensioner