Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nina Dakwar (fotograf null)

Nina Dakwar

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag kandiderar för ett parti som är byggt på kristen människosyn och värdegrund. Partiets politik har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Samhället ska byggas underifrån, utifrån de naturliga gemenskaperna, som är stommen i samhället. Jag vill värna familjen. Ett gott samhälle för det gemensammas bästa, social rättvisa och solidaritet (medmänsklighet) men utan socialism.

Presentera dig själv

Utbildad statsvetare och även studier i juridik. Många års arbetslivserfarenhet inom både statlig och kommunal förvaltning. Arbetat som ombudsman för KD i Stockholm. Känner att den erfarenhet jag fick genom att tidigare ha levt som utlandssvensk och invandrare i min mans hemland, i en annan del av världen i över 15 år, gav mig större förståelse för människor från andra kulturer.

Vad har du för yrke?

Idag som nämnd- och utredningssekreterare (tjänsteperson i kommunal förvaltning)

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel (tysk kristdemokrat)

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Kristdemokraterna styr tillsammans med Moderaterna och Liberalerna.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Nina Dakwar

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Det är inte driftsformen som är det viktiga, utan utbildningens kvalitet. Skolors resultat och användning av resurser behöver redovisas. Om friskolor som sparar på undervisning och inte levererar kvalitet för att göra stor vinst, ska dessa givetvis avslöjas.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Vi måste ha en planerbar energiproduktion. I den produktionen är inte kärnkraften enda lösningen, men den är en del av lösningen. Vatten- och kärnkraft måste fortsatt stå för systemstabiliteten och sedan kan förnybara energikällor som t.ex. vindkraften – som är billigare att bygga ut – komplettera.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Det är ett bra verktyg för polisen för att bekämpa kriminalitet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: RUT-avdraget är mycket bra. Dels därför att det är positivt med skattereducering, dels eftersom många arbeten som tillkommit genom RUT-reformen i hög grad kunnat skapa arbetstillfällen och sysselsätta människor med bakgrund utanför Sverige. RUT-reformen bör breddas för att fler enkla jobb ska skapas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Extra viktig Sveriges utvecklingspolitik ska vara ambitiös men vi behöver reformera biståndet så att skattebetalarnas pengar används mer effektivt i det internationella biståndet. Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara utgångspunkt och mål för svensk utvecklingspolitik, likaså sjukvård och utbildning ska vara prioriterade områden.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Sveriges statsskick är en konstitutionell monarki. Monarken är landets statschef (opolitisk). Statschefens uppgifter är reglerade i lag. Kungahuset ska därför tilldelas de pengar som det behövs för att fullgöra uppgifterna.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Det är mycket dyrt för bland annat folk på landsbygden med kraftigt stigande drivmedelspriser. Hög skatt på bensin och diesel riskerar svensk konkurrenskraft.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Det system som råder idag är bra. Den kommunala fastighetsavgiften är mer beräknelig och har ett maxtak.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Frivillig finansiering och sponsring inom kulturen av enskilda och företag ska underlättas. Det är en viktig framtidsfråga för hela kultursektorn, låt den utvecklas självständigt. Regelverken bör därför ses över. Det offentliga ska endast ha en stödjande roll.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: När vi bygger ut vindkraften ska det vara med respekt för den lokala demokratin och anpassa storleken efter lokala villkor.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Man kan inte förbjuda någon människa att tigga. Om det däremot handlar om organiserat tiggeri där människor utnyttjas är det något som bör förbjudas.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Privata vårdgivare är inte problemet. Man ska kunna få vård när man behöver den. Då spelar det ingen roll om det är digital privat nätläkare, eller privatägd vårdcentral eller ett regiondrivet sjukhus.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Handlar det om uppenbar familjeåterförening ska regeln vara permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Säkerhet byggs i samverkan med andra. Sveriges försvar har varit eftersatt i många år. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden är alltmer osäker. Det är därför bra att Sverige ansökt om medlemskap i Nato. Om Sverige står utanför Nato bidrar Sverige till att skapa ett säkerhetspolitiskt vakuum i Östersjöregionen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Strandskyddet bör göras om så att kommunerna får större mandat kring hur utvecklingen längs sjöar och vattendrag ska se ut, och det lokala inflytandet ska stärkas. Lagstiftningen ska vara mer rättssäker och tydlig där markägaren enklare kan förutse om en tänkt åtgärd kan vara möjlig eller inte.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Ett starkt försvar är en av statens viktigaste uppgifter. Anslagen till försvaret ska ökas för att det ska upprustas, men det ska inte ske med höjd skatt eftersom vi redan har så hög skatt. Vi får omfördela medlen istället.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Public service ska fokusera på säker och oberoende nyhetsbevakning i hela landet. Det primära ska inte vara att konkurrera med kommersiella kanaler om nöjesprogram.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Låt marknaden lösa omställningen. Vi ska inte låsa oss fast i en viss teknologi.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Det är viktigt med tidiga kunskapskontroller och stödinsatser.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Straff för köp av sexuella tjänster av vuxen är böter men det kan också straffas med fängelse. Det kan vara bra med straffskärpning för allvarligare sexköp, men det är ändå bra att behålla möjligheten att ge böter som straff eftersom polis då kan strafförelägga direkt på plats.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Fri hyressättning i nyproduktion stimulerar nybyggandet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Satsa istället på vägunderhåll, reparation och trygga vägar.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Extra viktig Vården blir effektivare och mer jämlik över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nina Dakwar: Gruvnäringen är en viktig industri för Sverige. Det är viktigt att den verkar under goda förutsättningar och villkor och att inte andra näringar kommer i kläm (t.ex. renskötsel). När gruvdriften avslutats måste saneringsåtgärder vidtas kring mark och vatten. Det handlar inte bara om tillstånd att öppna en gruva utan företaget måste ta ansvar för markåtgärder efter det att driften avslutats.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Dakwar: Extra viktig Sverige ska vara öppet för att ta emot asylsökande, men vi måste ändra systemet. Dagens asylsystem fungerar dåligt. Ett kvotflyktingsystem skulle bidra till säkra och lagliga vägar. Genom kvotflyktingsystem kan vi hjälpa de mest utsatta. En stor del av de migranter som kommer till Sverige har tagit hjälp av människosmugglare och har inte asylskäl, utan saknar grund för att få stanna i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Dakwar: Polisen behöver verktyget i förebyggande syfte.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Dakwar: Vi har för höga skatter i Sverige. Brytpunkten för statlig inkomstskatt ska höjas.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nina Dakwar: Den svenska skogen ser olika ut i olika delar av landet. Implementeringen av Fågeldirektivet och Art- & Habitatdirektivet i den svenska Artskyddsförordningen har gett absurda följder för den som vill avverka skog. Krav har kommit att först ska man inventera varje fågel som finns i skogen, vilket är i det närmaste omöjligt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nina Dakwars val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården